Patologická odpoveď a klinické výsledky při léčbě operabilního triple negativního karcinomu prsu cisplatinou přidanou k standardní neoadjuvantní chemoterapii


Autoři: J. T. Georgy 1;  A. Singh 1;  A. O. John 1;  A. Joel 1;  A. G. Andrews 1;  D. B. Thumaty 1;  G. Rebekah 2;  E. Sigamani 3;  J. Chandramohan 3;  M. T. Manipadam 3;  A. J. Cherian 4;  D. T. Abraham 4;  M. J. Paul 4;  R. Balakrishnan 5;  S. Backianathan 5;  R. T. Chacko 1
Působiště autorů: Department of Medical Oncology, Christian Medical College Vellore, Tamil Nadu, India 1;  Department of Biostatistics, Christian Medical College Vellore, Tamil Nadu, India 2;  Department of Pathology, Christian Medical College Vellore, Tamil Nadu, India 3;  Department of Endocrine Surgery, Christian Medical College Vellore, Tamil Nadu, India 4;  Department of Radiation Therapy, Christian Medical College Vellore, Tamil Nadu, India 5
Vyšlo v časopise: Klin Onkol 2021; 34(1): 49-55
Kategorie: Originální článek
doi: 10.48095/ccko202149

Souhrn

Východiska: U pacientek s triple negativním karcinomem prsu (triple negative breast cancer – TNBC) je odpověď na neoadjuvantní chemoterapii spojena s lepšími výsledky. U pacientek s reziduální nemocí je vyšší riziko relapsu a úmrtí na karcinom prsu. Cílem této retrospektivní studie bylo zhodnotit účinnost a bezpečnost cisplatiny přidané k standardní neoadjuvantní chemoterapii při lokálně pokročilém TNBC.

Materiál a metody: Retrospektivně byly analyzovány všechny TNBC léčené neoadjuvantní cisplatinou v dávce 60 mg/m2 jednou za 3 týdny s paklitaxelem podávaným 1× týdně po dobu 12 týdnů a poté „dose-dense“ epirubicinem v dávce 90 mg/m2 nebo doxorubicinem v dávce 60 mg/m2 s cyklofosfamidem v dávce 600 mg/m2. Byly shromažďovány údaje týkající se patologické kompletní odpovědi, dodržování plánované terapie, přežití bez nemoci a celkového přežití.

Výsledky: Do studie bylo zahrnuto 83 pacientek, z nichž 80 % mělo onemocnění stadia III. Patologická kompletní odpověď jak v prsu (T0/Tis) tak axile (N0) byla pozorována u 48,1 % pacientek. Patologická odpověď stupně 5 dle Millera a Payna v prsu byla pozorována u 61 % pacientek. Dobrá částečná odpověď (stupeň 3 nebo 4 dle Millera a Payna) byla pozorována u 32,5 % pacientek. U zbývajících 6,5 % byla odpověď špatná. Operaci podstoupilo 77 pacientek. Přežití bez nemoci bylo u pacientek s patologickou kompletní odpovědí 96,7 % za 1 rok a 77,6 % za 3 roky a u pacientek bez patologické kompletní odpovědi 92,3 % za 1 rok a 62,7 % za 3 roky. Nejčastější nežádoucí účinky byly hematologické s převládající anemií.

Závěr: Přídavek cisplatiny k neoadjuvantní chemoterapii s antracyklinem a taxanem při léčbě TNBC byl dobře snášen a vedl k vysokému podílu patologické kompletní odpovědi. Přídavek cisplatiny k standardní chemoterapii u pacientek s lokálně pokročilým TNBC pravděpodobně zlepšil klinické výsledky.

Klíčová slova:

triple negativní karcinom prsu – cisplatina – neoadjuvantní chemoterapie – patologická kompletní odpoveď – reziduální nádorová zátěž


Zdroje

1. Ferlay J, Ervik M, Lam F et al. Global Cancer Observatory: Cancer Today [online]. Available from: https: //gco.iarc.fr/today/home.

2. Malvia S, Bagadi SA, Dubey US et al. Epidemiology of breast cancer in Indian women. Asia Pac J Clin Oncol 2017; 13 (4): 289–295. doi: 10.1111/ajco.12661.

3. Leong SPL, Shen Z-Z, Liu T-J et al. Is breast cancer the same disease in asian and western countries? World J Surg 2010; 34 (10): 2308–2324. doi: 10.1007/s00268-010-0683-1.

4. Sandhu GS, Erqou S, Patterson H et al. Prevalence of triple-negative breast cancer in india: systematic review and meta-analysis. J Glob Oncol 2016; 2 (6): 412–421. doi: 10.1200/JGO.2016.005397.

5. Foulkes WD, Smith IE, Reis-Filho JS. Triple-negative breast cancer. N Engl J Med 2010; 363 (20): 1938–1948. doi: 10.1056/NEJMra1001389.

6. Ishitha G, Manipadam MT, Backianathan S et al. Clinicopathological study of triple negative breast cancers. J Clin Dia­gn Res 2016; 10 (9): EC05–09. doi: 10.7860/JCDR/2016/20475.8539

7. Abramson VG, Lehmann BD, Ballinger TJ et al. Subtyping of triple-negative breast cancer: implications for therapy: subtyping triple-negative breast cancer. Cancer 2015; 121 (1): 8–16. doi: 10.1002/cncr.28914.

8. Anders C, Carey LA. Understanding and treating triple-negative breast cancer. Oncology (Williston Park) 2008; 22 (11): 1233–1243.

9. Bianchini G, Balko JM, Mayer IA et al. Triple-negative breast cancer: challenges and opportunities of a heterogeneous disease. Nat Rev Clin Oncol 2016; 13 (11): 674–690. doi: 10.1038/nrclinonc.2016.66.

10. Allemani C, Weir HK, Carreira H et al. Global surveillance of cancer survival 1995–2009: analysis of individual data for 25 676 887 patients from 279 population-based registries in 67 countries (CONCORD-2). Lancet 2015; 385 (9972): 977–1010. doi: 10.1016/S0140-6736 (14) 62 038-9.

11. Chandra D, Suresh P, Sinha R et al. Eight year survival analysis of patients with triple negative breast cancer in India. Asian Pac J Cancer Prev 2016; 17 (6): 2995–2999.

12. von Minckwitz G, Untch M, Blohmer J-U et al. Definition and impact of pathologic complete response on prognosis after neoadjuvant chemotherapy in various intrinsic breast cancer subtypes. J Clin Oncol 2012; 30 (15): 1796–1804. doi: 10.1200/JCO.2011.38.8595.

13. Cortazar P, Zhang L, Untch M et al. Pathological complete response and long-term clinical benefit in breast cancer: the CTNeoBC pooled analysis. The Lancet 2014; 384 (9938): 164–172. doi: 10.1016/S0140-6736 (13) 62 422-8.

14. Sikov WM, Berry DA, Perou CM et al. Impact of the addition of carboplatin and/or bevacizumab to neoadjuvant once-per-week paclitaxel followed by dose-dense doxorubicin and cyclophosphamide on pathologic complete response rates in stage II to III triple-negative breast cancer: CALGB 40603 (Alliance). JCO 2015; 33 (1): 13–21. doi: 10.1200/JCO.2014.57.0572.

15. von Minckwitz G, Schneeweiss A, Loibl S et al. Neoadjuvant carboplatin in patients with triple-negative and HER2-positive early breast cancer (GeparSixto; GBG 66): a randomised phase 2 trial. Lancet Oncol 2014; 15 (7): 747–756. doi: 10.1016/S1470-2045 (14) 70160-3.

16. Yerushalmi R, Hayes MM, Gelmon KA et al. A phase II trial of a neoadjuvant platinum regimen for locally advanced breast cancer: pathologic response, long-term follow-up, and correlation with bio­markers. Clin Breast Cancer 2009; 9 (3): 166–172. doi: 10.3816/CBC.2009.n.027.

17. Huang L, Liu Q, Chen S et al. Cisplatin versus carboplatin in combination with paclitaxel as neoadjuvant regimen for triple negative breast cancer. Onco Targets Ther 2017; 10: 5739–5744. doi: 10.2147/OTT.S145934.

18. Hurley J, Reis IM, Rodgers SE et al. The use of neoadjuvant platinum-based chemotherapy in locally advanced breast cancer that is triple negative: retrospective analysis of 144 patients. Breast Cancer Res Treat 2013; 138 (3): 783–794. doi: 10.1007/s10549-013-2497-y.

19. Frolova M, Ignatova E, Glazkova E et al. Neoadjuvant chemotherapy with dose-dense doxorubicin, cisplatin, and paclitaxel in patients with early triple-negative breast cancer (TNBC). JCO 2015; 33 (15_suppl): 1074–1074. doi: 10.1200/jco.2015.33.15_suppl.1074.

20. du Bois A, Lück H-J, Meier W et al. A Randomized clinical trial of cisplatin/paclitaxel versus carboplatin/paclitaxel as first-line treatment of ovarian cancer. J Natl Cancer Inst 2003; 95 (17): 1320–1329. doi: 10.1093/jnci/djg 036.

21. Chan JK, Brady MF, Penson RT et al. Weekly vs. every-3-week paclitaxel and carboplatin for ovarian cancer. New Engl J Med 2016; 374 (8): 738–748. doi: 10.1056/ NEJMoa1505067.

22. Lück H-J, Roché H. Weekly paclitaxel: an effective and well-tolerated treatment in patients with advanced breast cancer. Crit Rev Oncol/Hematol 2002; 44: 15–30. doi: 10.1016/S1040-8428 (02) 00105-1.

23. Frasci G, Comella P, Rinaldo M et al. Preoperative weekly cisplatin–epirubicin–paclitaxel with G-CSF support in triple-negative large operable breast cancer. Ann Oncol 2009; 20 (7): 1185–1192. doi: 10.1093/annonc/mdn748.

24. Ogston KN, Miller ID, Payne S et al. A new histological grading system to assess response of breast cancers to primary chemotherapy: prognostic significance and survival. Breast 2003; 12 (5): 320–327. doi: 10.1016/S0960-9776 (03) 00106-1.

25. Gupta A, Shridhar K, Dhillon PK. A review of breast cancer awareness among women in India: Cancer literate or awareness deficit? Eur J Cancer 2015; 51 (14): 2058–2066. doi: 10.1016/j.ejca.2015.07.008.

26. Gadgil A, Sauvaget C, Roy N et al. Breast cancer awareness among middle class urban women – a community-based study from Mumbai, India. Asian Pac J Cancer Prev 2015; 16 (15): 6249–6254. doi: 10.7314/apjcp.2015.16.15.6249.

27. Loibl S, Weber KE, Timms KM et al. Survival analysis of carboplatin added to an anthracycline/taxane-based neoadjuvant chemotherapy and HRD score as predictor of response – final results from GeparSixto. Annals of Oncology 2018; 29 (12): 2341–2347. doi: 10.1093/annonc/mdy460.

28. Sirohi B, Arnedos M, Popat S, et al. Platinum-based chemotherapy in triple-negative breast cancer. Ann Oncol 2008; 19 (11): 1847–1852. doi: 10.1093/annonc/ mdn395.

29. Torrisi R, Balduzzi A, Ghisini R et al. Tailored preoperative treatment of locally advanced triple negative (hormone receptor negative and HER2 negative) breast cancer with epirubicin, cisplatin, and infusional fluorouracil followed by weekly paclitaxel. Cancer Chemother Pharmacol 2008; 62 (4): 667–672. doi: 10.1007/s00280-007-0652-z.

30. L-Tweigeri TA, AlSayed A, Alawadi S et al. A multicenter prospective phase II trial of neoadjuvant epirubicin, cyclophosphamide, and 5-fluorouracil (FEC100) followed by cisplatin-docetaxel with or without trastuzumab in locally advanced breast cancer. Cancer Chemother Pharmacol 2016; 77 (1): 147–153. doi: 10.1007/s00280-015-2906-5.

31. Ferreira AR, Metzger-Filho O, Sarmento RM et al. Neoadjuvant treatment of stage IIB/III triple negative breast cancer with cyclophosphamide, doxorubicin, and cisplatin (CAP Regimen): a single arm, single center phase II Study (GBECAM 2008/02). Front Oncol 2017; 7: 329. doi: 10.3389/fonc.2017.00329.

32. Cancello G, Bagnardi V, Sangalli C et al. Phase II study with epirubicin, cisplatin, and infusional fluorouracil followed by weekly paclitaxel with metronomic cyclophosphamide as a preoperative treatment of triple-negative breast cancer. Clin Breast Cancer 2015; 15 (4): 259–265. doi: 10.1016/j.clbc.2015.03.002.

33. Wang D, Feng J, Xu B. A meta-analysis of platinum-based neoadjuvant chemotherapy versus standard neoadjuvant chemotherapy for triple-negative breast cancer. Future Oncol 2019; 15 (23): 2779–2790. doi: 10.2217/fon-2019-0165.

34. Petrelli F, Coinu A, Borgonovo K et al. The value of platinum agents as neoadjuvant chemotherapy in triple-negative breast cancers: a systematic review and meta-analysis. Breast Cancer Res Treat 2014; 144 (2): 223–232. doi: 10.1007/s10549-014-2876-z.

35. Jovanović B, Mayer IA, Mayer EL et al. A randomized phase II neoadjuvant study of cisplatin, paclitaxel with or without everolimus in patients with stage II/III triple-negative breast cancer (TNBC): responses and long-term outcome correlated with increased frequency of DNA damage response gene mutations, TNBC subtype, AR status, and Ki67. Clin Cancer Res 2017; 23 (15): 4035–4045. doi: 10.1158/1078-0432.CCR-16-3055.

Štítky
Dětská onkologie Chirurgie všeobecná Onkologie

Článek vyšel v časopise

Klinická onkologie

Číslo 1

2021 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se