I. Onkologická prevence a screening


Vyšlo v časopise: Klin Onkol 2020; 33(Supplementum - 2): 20
Kategorie: I. Onkologická prevence a screening

Náklady na léčbu kolorektálního karcinomu a nákladová efektivita screeningového programu v České republice

Ngo O.1, Májek O.2, Kouřil J.3, Svobodová I.2, Krejčí D.2, Hejduk K.2, Dušek L.2

1 Institut biostatistiky a analýz, LF MU, Brno, 2 Institut biostatistiky a analýz, LF MU, Brno; Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, Brno, 3 Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, Brno

Screeningový program karcinomu tlustého střeva a konečníku prokazatelně snižuje populační zátěž tímto onemocněním. V ČR byl tento screeningový program zaveden od roku 2000 a podléhá pravidelnému monitoringu a evaluaci pro zajištění jeho kvality. Součástí hodnocení je i nákladová efektivita, která dává do vzájemné relace přínosy programu a jeho náklady. Cílem sdělení je prezentovat odhady nákladů na léčbu kolorektálního karcinomu (CRC) a následné hodnocení nákladové efektivity kolorektálního screeningu v ČR. Pro hodnocení byly využity údaje z Národního onkologického registru pro identifikaci pacientů s CRC (do roku 2017) a Národního registru hrazených zdravotních služeb (data od roku 2010 do 2018), který obsahuje veškerou vykázanou péči zdravotním pojišťovnám. V rámci studie byli identifikováni pacienti s diagnostikovaným CRC ve věku od 50 let a jejich průměrné roční náklady na léčbu dle stadií onemocnění v iniciální (rok od diagnózy), průběžné a terminální léčebné fázi (poslední rok života). Na základě celkového přežití pacientů s CRC byly odhadnuty i celoživotní náklady. Tyto údaje spolu s náklady screeningových vyšetření, definicí přirozeného průběhu onemocnění a screeningového procesu vstupovaly do Markovského modelu, prostřednictvím kterého byla srovnána situace bez přítomnosti screeningu vůči existujícímu zavedenému screeningovému programu. Průměrné roční náklady narůstají s diagnostikovaným pozdějším stadiem onemocnění a také závisí na léčebné fázi. Náklady na léčbu v I. stadiu dosahují v iniciální, průběžné a terminální fázi přibližně 209 000, 22 000 a 314 000 Kč a naopak ve IV. stadiu přibližně 651 000, 134 000 a 500 000 Kč. Celoživotní náklady jsou v I., II., III. a IV. stadiu 528 000, 613 000, 814 000 a 630 000 Kč – medián přežití je v uvedených stadiích 143, 93, 57 a 9 měsíců. Prostřednictvím Markovského modelu byl simulován vývoj zdravotních stavů a čerpaných nákladů v souvislosti se screeningem a péčí o pacienty s CRC. Z modelového hodnocení bylo prokázáno, že screeningový program má potenciál snižovat mortalitu na kolorektální karcinom o > 40 % a současně byl screeningový program vyhodnocen jako náklady šetřící. Předložená studie demonstruje jednoznačně nákladovou efektivitu a zároveň nákladovou úsporu pro screeningovou strategii nabízenou v ČR ve srovnání bez přítomnosti screeningu. Lze tedy rozhodně doporučit zachování existujících možností prevence a maximalizovat úsilí o zvyšování účasti cílové populace na nabízených preventivních vyšetřeních.


Štítky
Dětská onkologie Chirurgie všeobecná Onkologie
Článek Editorial

Článek vyšel v časopise

Klinická onkologie

Číslo Supplementum - 2

2020 Číslo Supplementum - 2
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Konsenzuální postupy v léčbě močových infekcí
nový kurz
Autoři:

Hereditární TTR amyloidóza – vzácné, nebo jen neodhalené onemocnění? 2. díl
Autoři:

Současné možnosti v léčbě psoriázy

Svět praktické medicíny 4/2022 (znalostní test z časopisu)

COVID-19 up to date
Autoři: doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D., MUDr. Mikuláš Skála, prof. MUDr. František Kopřiva, Ph.D., prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se