GAPPS – syndrom adenokarcinomu žaludku a mnohočetné polypózy žaludku v 8 rodinách testovaných v Masarykově onkologickém ústavu – prevence vč. profylaktické gastrektomie


Autoři: Lenka Foretová 1;  Marie Navrátilová 1;  Marek Svoboda 1,2;  Petr Grell 2;  Libor Nemec 3;  Lukáš Sirotek 3;  Radka Obermannová 2;  Ivo Novotný 4;  Milana Sachlova 4;  Pavel Fabian 5;  Radek Kroupa 6;  Petra Vasickova 1;  Jana Házová 1;  Eva Hrabincová Sťahlová 1;  Eva Machackova 1
Působiště autorů: fenix.admin.empty ;  Department of Cancer Epidemiology and Genetics, Masaryk Memorial Cancer Institute, Brno 1;  Clinic of Comprehensive Cancer Care, Masaryk Memorial Cancer Institute, Brno 2;  Clinic of Surgical Oncology, Masaryk Memorial Cancer Institute, Brno 3;  Department of Gastroenterology and Digestive Endoscopy, Masaryk Memorial Cancer Institute, Brno 4;  Department of Oncology and Experimental Pathology, Masaryk Memorial Cancer Institute, Brno 5;  Clinic of Internal Medicine and Gastroenterology, Faculty of Medicine, Masaryk University and University Hospital, Brno 6
Vyšlo v časopise: Klin Onkol 2019; 32(Supplementum2): 109-117
Kategorie: Původní práce
doi: 10.14735/amko2019S109

Souhrn

Syndrom adenokarcinomu žaludku a mnohočetné polypózy žaludku (GAPPS) je variantou syndromu familiární adenomatózní polypózy. Jedná se o autozomálně dominantně dědičný syndrom nádorové predispozice s časně se vyvíjející masivní polypózou žaludku, lokalizovanou ve fundu a těle žaludku, nikoliv v antru, s vysokým rizikem vzniku adenokarcinomu. V roce 2016 Li et al publikovali výsledky výzkumu, kde zjistili, že bodové mutace v oblasti Ying Yang 1 vazebného místa 1B promotoru APC genu jsou zodpovědné za asociaci s GAPPS příznaky. Tato regulační oblast většinou není zahrnuta v panelech pro masivní paralelní sekvenování a je nutné ji dovyšetřit Sangerovým sekvenováním. První údaje o rodině s GAPPS v České republice byly publikovány v roce 2016. V Masarykově onkologickém ústavu bylo zachyceno osm rodin s výskytem dědičného syndromu GAPPS. U všech rodin byla zjištěna jedna patogenní mutace v promotoru 1B APC genu, NM_001127511: c.-191T>C. Tato mutace nebyla nalezena u žádného pacienta s mnohočetnou polypózou tlustého střeva bez zjištěné klasické mutace v genu APC. Celkem bylo diagnostikováno 24 osob nosičů této mutace v promotoru 1B APC genu. Z těchto 24 osob mělo 20 nosičů masivní polypózu žaludku s více než 100 fundickými glandulárními polypy diagnostikovanou ve věku od 22 do 65 let, 5 již zemřelo na adenokarcinom žaludku (ve věku 29, 40, 59, 60 a 64 let), další žena ve věku 29 let se léčila. Dvě nosičky mutace ve věku 31 a 65 let zatím nemají vyvinutou polypózu žaludku, u jedné ve věku 58 let je incipientní polypóza žaludku. Nosič mutace nemá žádné klinické příznaky, gastroskopie nebyla vzhledem k věku indikována. Preventivní totální gastrektomie s D2 lymfadenektomií byla provedena 6× v Masarykově onkologickém ústavu, v 5 případech bez nálezu adenokarcinomu ve věku 27, 34, 44, 51, 66, u jedné nosičky mutace byl ve věku 29 let nalezen G2 adenokarcinom žaludku v histologickém preparátu. Další dvě profylaktické gastrektomie s D1 lymfadenektomií byly provedeny ve Fakultní nemocnici Brno u nosičů ve věku 42 a 50 let. Bodová mutace c.-191T>C (rs879253783) v 1B promotoru APC genu je v České republice častou příčinou polypózy žaludku a nese vysoké riziko adenokarcinomu žaludku i v mladém věku. Pozitivně testovaní pacienti jsou dispenzarizováni v rizikové onkologické ambulanci. Nezbytnou součástí diskuze s pacientem je informace o preventivní gastrektomii.

Podpořeno grantem Ministerstva zdravotnictví – RVO (MOÚ, 00209805).

Autoři deklarují, že v souvislosti s předmětem studie nemají žádné komerční zájmy.

Redakční rada potvrzuje, že rukopis práce splnil ICMJE kritéria pro publikace zasílané do biomedicínských časopisů.

Obdrženo: 12. 3. 2019

Přijato: 16. 4. 2019

Klíčová slova:

polyposis – gastric – hereditary


Zdroje

1. Worthley DL, Phillips KD, Wayte N et al. Gastric adenocarcinoma and proximal polyposis of the stomach (GAPPS): a new autosomal dominant syndrome. Gut 2012; 61 (5): 774–779. doi: 10.1136/gutjnl-2011-300348.

2. Setia N, Clark JW, Duda DG et al. Familial gastric cancer. Oncologist 2015; 20 (12): 1365–1377. doi: 10.1634/theoncologist.2015-0205.

3. Boland CR, Yurgelun MB. Historical perspective on familial gastric cancer. Cell Mol Gastroenterol Hepatol 2017; 3 (2): 192–200. doi: 10.1016/j.jcmgh.2016.12.003.

4. Li J, Woods SL, Healey S et al. Point mutations in exon 1B of APC reveal gastric adenocarcinoma and proximal polyposis of the stomach as a familial adenomatous polyposis variant. Am J Hum Genet 2016; 98 (5): 830–842. doi: 10.1016/j.ajhg.2016.03.001.

5. Repak R, Kohoutova D, Podhola M et al. The first European family with gastric adenocarcinoma and proximal polyposis of the stomach: case report and review of the literature. Gastrointest Endosc 2016; 84 (4): 718–725. doi: 10.1016/j.gie.2016.06.023.

6. Beer A., Streubel B, Asari R et al. Gastric adenocarcinoma and proximal polyposis of the stomach (GAPPS) – a rare recently described gastric polyposis syndrome – report case. Z Gastroenterol 2017; 55 (11): 1131–1134. doi: 10.1055/s-0043-117182.

7. Mitsui Y, Yokoyama R, Fujimoto S et al. First report of an Asian family with gastric adenocarcinoma and proximal polyposis of stomach (GAPPS) revealed with the germline mutation of the APC exon 1B promoter region. Gastric Cancer 2018; 21 (6): 1058–1063. doi: 10.1007/s10120-018-0855-5.

8. Hosoya K, Yamashita S, Ando T et al. Adenomatous polyposis coli 1A is likely to be methylated as a passenger in human gastric carcinogenesis. Cancer Lett 2009; 285 (2): 182–189. doi: 10.1016/j.canlet.2009.05.016.

Štítky
Dětská onkologie Chirurgie všeobecná Onkologie

Článek vyšel v časopise

Klinická onkologie

Číslo Supplementum2

2019 Číslo Supplementum2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Výhody léčby pacientů s DM 2. typu GLP-1 agonisty
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Syndrom suchého oka – diagnostika, komplikace a léčba
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Systémová léčba psoriázy
Autoři: MUDr. Jiří Horažďovský, Ph.D

Klinická farmakokinetika betablokátorů
Autoři:

Současné možnosti terapie osteoartrózy
Autoři: MUDr. Jakub Holešovský

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×