Klinická onkologie - Číslo Supplementum2/2019

Editorial

3
Editorial

Přehled

6
Doporučení pro sledování žen se vzácnějšími genetickými příčinami nádorů prsu a ovarií

Lenka Foretová, Marie Navrátilová, Marek Svoboda, Petra Vašíčková, Eva Hrabincová Sťahlová, Jana Házová, Petra Kleiblová, Zdeněk Kleibl, Eva Macháčková, Markéta Palácová, Katarína Petráková

14
Rizika solidních nádorů u heterozygotních přenašečů recesivních syndromů

Monika Koudová, Alena Puchmajerová

24
Karcinom prsu u nosiček mutací v genu BRCA1/2 – léčíme ho jinak? Zaměřeno na systémovou terapii u mutací v genu BRCA1/2

Markéta Palácová

79
Vzácné pediatrické ovariální tumory a jejich genetické příčiny

Pavlína Plevová, Hedvika Geržová

92
Polypózy zažívacího traktu a Lynchův syndrom z pohledu patologa

Šárka Pokorová, Pavel Fabian

97
Nové poznatky o geneticky podmíněných nádorech tlustého střeva a polypózách gastrointestinálního traktu

Pavlína Plevová


Původní práce

31
Zhodnocení účinnosti neoadjuvantní chemoterapie s platinovým derivátem u pacientek se zárodečnou mutací v genech BRCA a BRCA2 – retrospektivní analýza souboru pacientek s karcinomem prsu léčených v MOÚ Brno

Miloš Holánek, Ondřej Bílek, Rudof Nenutil, Tomáš Kazda, Iveta Selingerová, Mária Zvaríková, Markéta Palácová, Marta Krásenská, Rostislav Vyzula, Katarína Petráková

36
Dědičné mutace v genu CHEK2 jako příčina dispozice k nádorům prsu – typy mutací, jejich biologická a klinická relevance

Petra Kleiblová, Lenka Stolařová, Křížová Křížová, Filip Lhota, Jan Hojný, Petra Zemánková, Ondřej Havránek, Michal Vočka, Marta Černá, Klára Lhotová, Marianna Borecká, Markéta Janatová, Jana Soukupová, Jan Ševčík, Martina Zimovjanová, Jaroslav Kotlas, Aleš Panczak, Kamila Veselá, Jana Červenková, Michaela Schneiderová, Monika Burócziová, Kamila Burdová, Viktor Stránecký, Lenka Foretová, Eva Macháčková, Spiros Tavandzis, Stanislav Kmoch, Libor Macůrek, Zdeněk Kleibl

51
Dvacet let molekulární analýzy genů BRCA1 a BRCA2 v MOÚ – aktuální vývoj v klasifikaci nálezů

Eva Machackova, Kathleen Claes, Miroslava Mikova, Jana Házová, Eva Hrabincová Sťahlová, Petra Vasickova, Martin Trbusek, Marie Navrátilová, Marek Svoboda, Lenka Foretová

72
Přínos masivního paralelního sekvenování pro diagnostiku dědičných forem nádorů ovaria v České republice

Jana Soukupová, Klára Lhotová, Petra Zemánková, Michal Vočka, Markéta Janatová, Lenka Stolařová, Marianna Borecká, Petra Kleiblová, Eva Macháčková, Lenka Foretová, Monika Koudová, Filip Lhota, Spiros Tavandzis, Michal Zikán, Viktor Stránecký, Kamila Veselá, Aleš Panczak, Jaroslav Kotlas, Zdeněk Kleibl

109
GAPPS – syndrom adenokarcinomu žaludku a mnohočetné polypózy žaludku v 8 rodinách testovaných v Masarykově onkologickém ústavu – prevence vč. profylaktické gastrektomie

Lenka Foretová, Marie Navrátilová, Marek Svoboda, Petr Grell, Libor Nemec, Lukáš Sirotek, Radka Obermannová, Ivo Novotný, Milana Sachlova, Pavel Fabian, Radek Kroupa, Petra Vasickova, Jana Házová, Eva Hrabincová Sťahlová, Eva Machackova


Kazuistika

118
Syndrom BAP1 – predispozice k malignímu mezoteliomu, kožnímu a uveálnímu melanomu, renálnímu karcinomu a dalším nádorům

Lenka Foretová, Marie Navrátilová, Marek Svoboda, Jana Házová, Petra Vašíčková, Eva Hrabincová Sťahlová, Pavel Fabian, Monika Schneiderová, Eva Macháčková

123
Syndrom DICER1

Věra Hořínová, Klára Drábová, Hana Nosková, Viera Bajčiová, Jana Šoukalová, Leona Černá, Věra Hůrková, Ondřej Slabý, Jaroslav Štěrba


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se