Nezhoubné nádory a pseudotumory v porta hepatis maskující perihilární cholangiokarcinom


Autoři: K. Vasiliadis 1;  O. Ioannidis 2;  K. Tsalis 2
Působiště autorů: 1st Surgical Department, General Hospital Papageorgiou, Thessaloniki, Greece 1;  4th Surgical Department, Medical School, Aristotle University of Thessaloniki, General Hospital George Papanikolaou, Thessaloniki, Greece 2
Vyšlo v časopise: Klin Onkol 2019; 32(6): 411-425
Kategorie: review
doi: 10.14735/amko2019411

Souhrn

Východiska: Hilární cholangiokarcinom (HC) nazývaný také Klatskinův tumor je letální primární extrahepatální karcinom z biliárního epitelu vznikající do 2 cm od spojení žlučovodů. Nejlepší šanci na vyléčení představuje radikální chirurgická excize. Léčba pacientů s HC je však problematická, a to z důvodu vysokých požadavků na zkušenosti s biliárními a jaterními resekcemi a také proto, že stanovení přesné diagnózy před operací není jednoduché. Diferenciální diagnostika HC představuje diagnostické dilema, neboť ani moderní, sofistikované diagnostické modality neposkytnou vždy definitivní preoperativní diagnózu. Stavy, které mohou HC mimikovat, jsou navíc přítomné až u 25 % pacientů s obstrukcí žlučových cest. Proto je precizní stanovení etiologie zúžení hilu před operací zásadní, aby se předešlo zbytečným, vysoce rizikovým závažným chirurgickým zákrokům. Benigní stavy vydávající se za Klatskinův tumor si v diferenciální diagnostice obstrukce hilu zaslouží své místo. Cíl: Vzhledem k důležitým klinickým implikacím přesné diagnózy etiologie obstrukce žlučových cest v jaterním hilu se tento článek zaměřuje na rozlišení HC a benigních obstrukcí hilu. Bude uveden přehled benigních nádorů a pseudotumorů vydávajících se za HC společně s jejich charakteristickými diagnostickými znaky.

Autoři deklarují, že v souvislosti s předmětem studie nemají žádné komerční zájmy.

Redakční rada potvrzuje, že rukopis práce splnil ICMJE kritéria pro publikace zasílané do biomedicínských časopisů.

Obdrženo: 4. 2. 2019

Přijato: 4. 9. 2019

Klíčová slova:

Klatskinův tumor – hilární biliární striktura – nesprávná diagnóza – benigní Klatskinovy léze – léze podobné Klatskinovým lézím


Zdroje

1. Altemeier WA, Gall EA, Zinninger MM et al. Sclerosing carcinoma of the major intrahepatic bile ducts. Arch Surg 1957; 75 (3): 450–460.

2. Klatskin G. Adenocarcinoma of the hepatic duct at its bifurcation within the porta hepatis. Am J Med 1965; 38: 241–256. doi: 10.1016/0002-9343 (65) 90178-6.

3. Gatto M, Bragazzi MC, Semeraro R et al. Cholangiocarcinoma: update and future perspectives. Dig Liver Dis 2010; 42 (4): 253–260. doi: 10.1016/j.dld.2009.12.008.

4. Khan SA, Thomas HC, Davidson BR et al. Cholangiocarcinoma. Lancet 2005; 366 (9493): 1303–1314. doi: 10.1016/S0140-6736 (05) 67530-7.

5. Ito F, Cho CS, Rikkers LF et al. Hilar cholangiocarcinoma: current management. Ann Surg 2009; 250 (2): 210–218. doi: 10.1097/SLA.0b013e3181afe0ab.

6. Hadjis NS, Collier NA, Blumgart LH. Malignant masquerade at the hilum of the liver. Br J Surg 1985; 72 (8): 659–661. doi: 10.1002/bjs.1800720826.

7. Eliason SC, Grosso LE. Primary biliary malignant lymphoma clinically mimicking cholangiocarcinoma: a case report and review of the literature. Ann Diagn Pathol 2001; 5 (1): 25–33. doi: 10.1053/adpa.2001.21483.

8. Principe A, Ercolani G, Bassi F et al. Diagnostic dilemmas in biliary strictures mimicking cholangiocarcinoma. Hepatogastroenterology 2003; 50 (53): 1246–1249.

9. Gerhards MF, Vos P, van Gulik TM et al. Incidence of benign lesions in patients resected for suspicious hilar obstruction. Br J Surg 2001; 88 (1): 48–51. doi: 10.1046/j.1365-2168.2001.01607.x.

10. Koea J, Holden A, Chau K et al. Differential diagnosis of stenosing lesions at the hepatic hilus. World J Surg 2004; 28 (5): 466–470. doi: 10.1007/s00268-004-7034-z.

11. Harell GS, Anderson MF, Berry PF. Cytologic bile examination in the diagnosis of biliary duct neoplastic strictures. Am J Roentgenol 1981; 137 (6): 1123–1126. doi: 10.2214/ajr.137.6.1123.

12. Navaneethan U, Njei B, Lourdusamy V et al. Comparative effectiveness of biliary brush cytology and intraductal biopsy for detection of malignant biliary strictures: a systematic review and meta-analysis. Gastrointest Endosc 2015; 81 (1): 168–176. doi: 10.1016/j.gie.2014.09.017.

13. Are C, Gonen M, D’Angelica M et al. Differential diagnosis of proximal biliary obstruction. Surgery 2006; 140 (5): 756–763. doi: 10.1016/j.surg.2006.03.028.

14. Uhlmann D, Wiedmann M, Schmidt F et al. Management and outcome in patients with Klatskin-mimicking lesions of the biliary tree. J Gastrointest Surg 2006; 10 (8): 1144–1150. doi: 10.1016/j.gassur.2006.04.003.

15. Saluja SS, Sharma R, Pal S et al. Differentiation between benign and malignant hilar obstructions using laboratory and radiological investigations: a prospective study. HPB 2007; 9 (5): 373–382. doi: 10.1080/13651820701504 207.

16. Kloek JJ, van Delden OM, Erdogan D et al. Differentiation of malignant and benign proximal bile duct strictures: the diagnostic dilemma. World J Gastroenterol 2008; 14 (32): 5032–5038. doi: 10.3748/wjg.14.5032.

17. Erdogan D, Kloek JJ, ten Kate FJ et al. Immunoglobulin G4-related sclerosing cholangitis in patients resected for presumed malignant bile duct strictures. Br J Surg 2008; 95 (6): 727–734. doi: 10.1002/bjs.6057.

18. Altman A, Zangan SM. Benign biliary strictures. Semin Intervent Radiol 2016; 33 (4): 297–306. doi: 10.1055/s-0036-1592325.

19. Siiki A, Sand J, Laukkarinen J. A systematic review of biodegradable biliary stents: promising biocompatibility without stent removal. Eur J Gastroenterol Hepatol 2018; 30 (8): 813–818. doi: 10.1097/MEG.0000000000001167.

20. Cho MS, Kim SH, Park SW et al. Surgical outcomes and predicting factors of curative resection in patients with hilar cholangiocarcinoma: 10-year single-institution experience. J Gastrointest Surg 2012; 16 (9): 1672–1679. doi: 10.1007/s11605-012-1960-0.

21. Nuzzo G, Giuliante F, Ardito F et al. Improvement in perioperative and long-term outcome after surgical treatment of hilar cholangiocarcinoma: results of an Italian multicenter analysis of 440 patients. Arch Surg 2012; 147 (1): 26–34. doi: 10.1001/archsurg.2011.771.

22. Saxena A, Chua TC, Chu FC et al. Improved outcomes after aggressive surgical resection of hilar cholangiocarcinoma: a critical analysis of recurrence and survival. Am J Surg 2011; 202 (3): 310–320. doi: 10.1016/j.amjsurg.2010.08.041.

23. Zheng-Rong L, Hai-Bo Y, Xin C et al. Resection and drainage of hilar cholangiocarcinoma: an 11-year experience of a single center in mainland China. Am Surg 2011; 77 (5): 627–633.

24. Paritpokee N, Tangkijvanich P, Teerasaksilp S et al. Fast liver alkaline phosphatase isoenzyme in diagnosis of malignant biliary obstruction. J Med Assoc Thai 1999; 82 (12): 1241–1246.

25. Bain VG, Abraham N, Jhangri GS et al. Prospective study of biliary strictures to determine the predictors of malignancy. Can J Gastroenterol 2000; 14 (5): 397–402. doi: 10.1155/2000/467567.

26. Sharma MP, Ahuja V. Aetiological spectrum of obstructive jaundice and diagnostic ability of ultrasonography: a clinician’s perspective. Trop Gastroenterol 1999; 20 (4): 167–169.

27. Hann LE, Greatrex KV, Bach AM et al. Cholangiocarcinoma at the hepatic hilus: sonographic findings. AJR Am J Roentgenol 1997; 168 (4): 985–989. doi: 10.2214/ajr.168.4.9124155.

28. Xu HX, Chen LD, Xie XY et al. Enhancement pattern of hilar cholangiocarcinoma: contrast-enhanced ultrasound versus contrastenhanced computed tomography. Eur J Radiol 2010; 75 (2): 197–202. doi: 10.1016/ j.ejrad.2009.04.060.

29. Aljiffry M, Walsh MJ, Molinari M. Advances in diag-nosis, treatment and palliation of cholangiocarcinoma: 1990–2009. World J Gastroenterol 2009; 15 (34): 4240–4262. doi: 10.3748/wjg.15.4240.

30. Akamatsu N, Sugawara Y, Osada H et al. Diagnostic accuracy of multidetector-row computed tomography for hilar cholangiocarcinoma. J Gastroenterol Hepatol 2010; 25 (4): 731–737. doi: 10.1111/j.1440-1746.2009.06113.x.

31. Menias CO, Surabhi VR, Prasad SR et al. Mimics of cholangiocarcinoma: spectrum of disease. Radiographics 2008; 28 (4): 1115–1129. doi: 10.1148/rg.284075148.

32. Rösch T, Meining A, Fruhmorgen S et al. A prospective comparison of diagnostic accuracy of ERCP, MRCP, CT, and EUS in biliary strictures. Gastrointest Endosc 2002; 5 (7): 870–876. doi: 10.1067/mge.2002.124206.

33. Choi SH, Han JK, Lee JM et al. Differentiating malignant from benign common bile duct stricture with multiphasic helical CT. Radiology 2005; 236 (1): 178–183. doi: 10.1148/radiol.2361040792.

34. Heimbach JK, Sanchez W, Rosen CB et al. Trans-peritoneal fine needle aspiration biopsy of hilar cholangiocarcinoma is associated with disease dissemination. HBP (Oxford) 2011; 13 (5): 356–360. doi: 10.1111/j.1477-2574.2011.00298.x.

35. Silva MA, Hegab B, Hyde C et al. Needle track seeding following biopsy of liver lesions in the diagnosis of hepatocellular cancer: a systematic review and meta-analysis. Gut 2008; 57 (11): 1592–1596. doi: 10.1136/gut.2008.149062.

36. Soares KC, Kamel I, Cosgrove DP et al. Hilar cholangiocarcinoma: diagnosis, treatment options, and management. Hepatobiliary Surg Nutr 2014; 3 (1): 18–34. doi: 10.3978/j.issn.2304-3881.2014.02.05.

37. Choi JY, Kim MJ, Lee JM et al. Hilar cholangiocarcinoma: role of preoperative imaging with sonography, MDCT, MRI, and direct cholangiography. AJR Am J Roentgenol 2008; 191 (5): 1448–1457. doi: 10.2214/AJR.07.3992.

38. Szklaruk J, Tamm E, Charnsangavej C. Preoperative imaging of biliary tract cancers. Surg Oncol Clin N Am 2002; 11 (4): 865–876.

39. Kim MJ, Mitchell DG, Ito K et al. Biliary dilation differentiation of benign from malignant causes: value of adding conventional MR imaging to MR cholangiopancreatography. Radiology 2000; 214 (1): 173–181. doi: 10.1148/radiology.214.1.r00ja35173.

40. Lee MG, Lee HJ, Kim MH et al. Extrahepatic biliary diseases: 3D MR cholangiopancreatography compared with endoscopic retrograde cholangiopancreatography. Radiology 1997; 202 (3): 663–669. doi: 10.1148/radiology.202.3.9051013.

41. Park MS, Kim TK, Kim KW et al. Differentiation of extrahepatic bile duct cholangiocarcinoma from benign stricture: findings at MRCP versus ERCP. Radiology 2004; 233 (1): 234–240. doi: 10.1148/radiol.2331031446.

42. Weber A, Schmid RM, Prinz C. Diagnostic approaches for cholangiocarcinoma. World J Gastroenterol 2008; 14 (26): 4131–4136. doi: 10.3748/wjg.14.4131.

43. Li J, Kuehl H, Grabellus F et al. Preoperative assessment of hilar cholangiocarcinoma by dual-modality PET/CT. J Surg Oncol 2008; 98 (6): 438–443. doi: 10.1002/jso.21136.

44. Weber A, von Weyhern C, Fend F et al. Endoscopic transpapillary brush cytology and forceps biopsy in patients with hilar cholangiocarcinoma. World J Gastroenterol 2008; 14 (7): 1097–1101. doi: 10.3748/wjg.14.1097.

45. Lazaridis KN, Gores GJ. Cholangiocarcinoma. Gastroenterology 2005; 128 (6): 1655–1667. doi: 10.1053/j.gastro.2005.03.040.

46. Fritscher-Ravens A, Broering DC, Knoefel WT et al. EUS-guided fi ne-needle aspiration of suspected hilar cholangiocarcinoma in potentially operable patients with negative brush cytology. Am J Gastroenterol 2004; 99 (1): 45–51.

47. DeWitt J, Misra VL, Leblanc JK et al. EUS-guided FNA of proximal biliary strictures after negative ERCP brush cytology results. Gastrointest Endosc 2006; 64 (3): 325–333. doi: 10.1016/j.gie.2005.11.064.

48. Levy MJ, Vazquez-Sequeiros E, Wiersema MJ. Evaluation of the pancreaticobiliary ductal systems by intraductal US. Gastrointest Endosc 2002; 55 (3): 397–408. doi: 10.1067/mge.2002.121878.

49. Domagk D, Wessling J, Reimer P et al. Endoscopic retrograde cholangiopancreatography, intraductal ultrasonography, and magnetic resonance cholangiopancreatography in bile duct strictures: a prospective comparison of imaging diagnostics with histopathological correlation. Am J Gastroenterol 2004; 99 (9): 1684–1689. doi: 10.1111/j.1572-0241.2004.30347.x.

50. Meister T, Heinzow HS, Woestmeyer C et al. Intraductal ultrasound substantiates diagnostics of bile duct strictures of uncertain etiology. World J Gastroenterol 2013; 19 (6): 874–881. doi: 10.3748/wjg.v19.i6.874.

51. Krishna NB, Saripalli S, Safdar R et al. Intraductal US in evaluation of biliary strictures without a mass lesion on CT scan or magnetic resonance imaging: significance of focal wall thickening and extrinsic compression at the stricture site. Gastrointest Endosc 2007; 66 (1): 90–96. doi: 10.1016/j.gie.2006.10.020.

52. Chen YK, Parsi MA, Binmoeller KF et al. Single-operator cholangioscopy in patients requiring evaluation of bile duct disease or therapy of biliary stones. Gastrointest Endosc 2011; 74 (4): 805–814. doi: 10.1016/j.gie.2011.04.016.

53. Rösch W, Koch H. Peroral cholangioscopy in choledochoduodenostomy-patients using the pediatric fiberscope. Endoscopy 1978; 10 (3): 195–198. doi: 10.1055/s-0028-1098293.

54. Fukuda Y, Tsuyuguchi T, Sakai Y et al. Diagnostic utility of peroral cholangioscopy for various bile-duct lesions. Gastrointest Endosc 2005; 62 (3): 374–382. doi: 10.1016/ j.gie.2005.04.032.

55. Meining A, Chen YK, Pleskow D et al. Direct visualization of indeterminate pancreaticobiliary strictures with probe-based confocal laser endomicroscopy: a multicenter experience. Gastrointest Endosc 2011; 74 (5): 961–968. doi: 10.1016/j.gie.2011.05.009.

56. Kipp BR, Stadheim LM, Halling SA et al. A comparison of routine cytology and fluorescence in situ hybridization for the detection of malignant bile duct strictures. Am J Gastroenterol 2004; 99 (9): 1675–1681. doi: 10.1111/j.1572-0241.2004.30281.x.

57. Baron TH, Harewood GC, Rumalla A et al. A prospective comparison of digital image analysis and routine cytology for the identification of malignancy in biliary tract strictures. Clin Gastroenterol Hepatol 2004; 2 (3): 214–219.

58. Yin XY, Yan G, Peng JX et al. The clinical values of methylation status of P16, APC genes in bile in diagnosis of malignant obstructive jaundice. p. 91. ASCO Gastrointestinal Cancer Symposium Proceedings. San Francisco, California, USA 2011.

59. Burhans R, Myers RT. Benign neoplasms of the extrahepatic biliary ducts. Am Surg 1971; 37 (3): 161–166.

60. Linehan DC, Jarnagin WR, Blumgart LH. Benign tumours and pseudotumours of the biliary tract. In: Blumgart LH (ed.). Surgery of the liver, biliary tract and pancreas. Philadelphia: Saunders 2007: 751–763.

61. Bosman FT, Carneiro F, Hruban RH et al. Tumours of the gallbladder and extrahepatic bile ducts. In: WHO Classification of tumors. 4th ed. IARC press 2012: 263–278.

62. Aggarwal S, Kumar S, Kumar A et al. Extra hepatic bile duct adenoma in a patient with a choledochal cyst. J Gastroenterol Hepatol 2003; 18 (3): 351–352. doi: 10.1046/j.1440-1746.2003.02916.x.

63. Sundeep S, Sharma R, Pal S et al. Differentiation between benign and malignant hilar obstructions using laboratory and radiological investigations: a prospective study. HPB (Oxford) 2007; 9 (5): 373–382. doi: 10.1080/13651820701504207.

64. Fletcher ND, Wise PE, Sharp KW. Common bile duct papillary adenoma causing obstructive jaundice: case report and review of the literature. Am Surg 2004; 70 (5): 448–452.

65. Morris-Stiff GJ, Senda Y, Verbeke CS et al. Papillary adenoma arising in the left hepatic duct: an unusual tumour in an uncommon location. Eur J Gastroenterol Hepatol 2010; 22 (7): 886–888. doi: 10.1097/meg.0b013e3283392a62.

66. Loh A, Kamar S, Dickson GH. Solitary benign papilloma (papillary adenoma) of the cystic duct: a rare cause of biliary colic. Br J Clin Pract 1994; 48 (3): 167–168.

67. Dowdy GS Jr, Olin WG, Shelton EL Jr et al. Benign tumors of the extrahepatic ducts. Arch Surg 1962; 85: 503–513. doi: 10.1001/archsurg.1962.01310030151024.

68. Allaire GS, Rabin L, Ishak KG et al. Bile duct adenoma. A study of 152 cases. Am J Surg Pathol 1988; 12 (9): 708–715. doi: 10.1097/00000478-198809000-00007.

69. Munshi AG, Hassan MA. Common bile duct adenoma: case report and brief review of literature. Surg Laparosc Endosc Percutan Tech 2010; 20 (6): 193–194. doi: 10.1097/SLE.0b013e3181f93733.

70. Blot E, Heron F, Cardot F et al. Villous adenoma of the common bile duct. J Clin Gastroenterol 1996; 22 (1): 77–79. doi: 10.1097/00004836-199601000-00024.

71. Nakanuma Y, Curabo MP, Franceschi S et al. Intrahepatic cholangiocarcinoma. In: Bosman FT, Carnerio F, Hruban RH et al (eds.). WHO classification of tumours of the digestive system. 4th ed. Lyon: IARC Press 2010: 217–224.

72. Ohtsuka M, Shimizu H, Kato A et al. Intraductal papillary neoplasms of the bile duct. Int J Hepatol 2014; 2014: 459091. doi: 10.1155/2014/459091.

73. Schlitter AM, Born D, Bettstetter M et al. Intraductal papillary neoplasms of the bile duct: stepwise progression to carcinoma involves common molecular pathways. Mod Pathol 2014; 27 (1): 73–86. doi: 10.1038/modpathol.2013.112.

74. Zen Y, Sasaki M, Fujii T et al. Different expression patterns of mucin core proteins and cytokeratins during intrahepatic cholangiocarcinogenesis from biliary intraepithelial neoplasia and intraductal papillary neoplasm of the bile duct – an immunohistochemical study of 110 cases of hepatolithiasis. J Hepatol 2006; 44 (2): 350–358. doi: 10.1016/j.jhep.2005.09.025.

75. Zen Y, Fujii T, Itatsu K et al. Biliary cystic tumors with bile duct communication: a cystic variant of intraductal papillary neoplasmof the bile duct. Mod Pathol 2006; 19 (9): 1243–1254. doi: 10.1038/modpathol.3800643.

76. Rocha FG, Lee H, Katabi N et al. Intraductal papillary neoplasm of the bile duct: a biliary equivalent to intraductal papillary mucinous neoplasm of the pancreas? Hepatology 2012; 56 (4): 1352–1360. doi: 10.1002/hep.25786.

77. Kim KM, Lee JK, Shin JU et al. Clinicopathologic features of intraductal papillary neoplasm of the bile duct according to histologic subtype. Am J Gastroenterol 2012; 107 (1): 118–125. doi: 10.1038/ajg.2011.316.

78. Jung G, Park KM, Lee SS et al. Long-termclinical outcome of the surgically resected intraductal papillary neoplasm of the bile duct. J Hepatology 2012; 57 (4): 787–793. doi: 10.1016/j.jhep.2012.05.008.

79. Ogawa H, Itoh S, Nagasaka T et al. CT findings of intraductal papillary neoplasm of the bile duct: assessment with multiphase contrast-enhanced examination using multi-detector CT. Clin Radiol 2012; 67 (3): 224–231. doi: 10.1016/j.crad.2011.08.015.

80. Yoon HJ, Kim YK, Jang KT et al. Intraductal papillary neoplasm of the bile ducts: description of MRI and added value of diffusion-weighted MRI. Abdom Imaging 2013; 38 (5): 1082–1090. doi: 10.1007/s00261-013-9989-4.

81. Yeh T, Tseng J, Chiu C et al. Cholangiographic spectrum of intraductal papillary mucinous neoplasm of the bile ducts. Ann Surg 2006; 244 (2): 248–253. doi: 10.1097/01.sla.0000217636.40050.54.

82. Ohtsuka M, Kimura F, Shimizu H et al. Surgical strategy for mucin-producing bile duct tumor. J Hepatobiliary Pancreat Sci; 17 (3): 236–240. doi: 10.1007/s00534-009-0152-0.

83. Saito J, Kitagawa M, Kusanagi H et al. Granular cell tumor of the common bile duct: a Japanese case. World J Gastroenterol 2012; 18 (43): 6324–6327. doi: 10.3748/wjg.v18.i43.6324.

84. Coggins RP. Granular-cell myoblastoma of common bile duct; report of a case with autopsy findings. AMA Arch Pathol 1952; 54 (4): 398–402.

85. Mori K, Chano T, Yamamoto K et al. Expression of macrophage inflammatory protein-1alpha in Schwann cell tumors. Neuropathology 2004; 24 (2): 131–135.

86. Altavilla G, Brotto M, Busatto G et al. Granular cell tumor of the intrapancreatic common bile duct: one case report and review of the literature. Ultrastruct Pathol 2004; 28 (3): 171–176. doi: 10.1080/01913120490475752.

87. Balart LA, Hines C Jr, Mitchell W. Granular cell schwannoma of the extrahepatic biliary system. Am J Gastroenterol 1983; 78 (5): 297–300.

88. Weiss SW, Goldblum JR. Benign tumors of peripheral nerves. In: Enzinger and Weiss’s soft tissue tumors. Philadelphia: Mosby Elsevier 2008: 878–887.

89. Peyre CG, Wakim M, Mateo R et al. Unusual cases of jaundice secondary to non-neoplastic bile duct obstruction. Am Surg 2004; 70 (7): 620–624.

90. Li FY, Cheng JQ, He S et al. Primary neurofibroma of the common bile duct as an unusual cause of obstructive jaundice: a case report. Dig Dis Sci 2005; 50 (6): 1166–1168. doi: 10.1007/s10620-005-2726-2.

91. De Rosa A, Gomez D, Zaitoun AM et al. Neurofibroma of the bile duct: a rare cause of obstructive jaundice. Ann R Coll Surg Engl 2013; 95 (2): e38–e40. doi: 10.1308/003588413X13511609955931.

92. Mendes Ribeiro HK, Woodham C. CT demonstration of an unusual cause of biliary obstruction in a patient with peripheral neurofibromatosis. Clin Radiol 2000; 55 (10): 796–798. doi: 10.1053/crad.2000.0111.

93. Ray S, Das K, Mridha AR et al. Neurofibroma of the common bile duct: a rare cause of obstructive jaundice. Am J Surg 2011; 202 (1): e1–e3. doi: 10.1016/j.amjsurg.2010.09.008.

94. Yu RS, Sun JZ. Pancreatic schwannoma: CT findings. Abdom Imaging 2006; 31 (1): 103–105. doi: 10.1007/s00261-005-0345-1.

95. Martuza RL, Eldridge R. Neurofibromatosis 2 (bilateral acoustic neurofibromatosis). N Engl J Med 1988; 318 (11): 684–688. doi: 10.1056/NEJM198803173181106.

96. Kwon MS, Lee SS, Ahn GH. Schwannomas of the gastrointestinal tract: clinicopathological features of 12 cases including a case of esophageal tumor compared with those of gastrointestinal stromal tumors and leiomyomas of the gastrointestinal tract. Pathol Res Pract 2002; 198 (9): 605–613. doi: 10.1078/0344-0338-00309.

97. Jung JH, Joo KR, Chae MJ et al. Extrahepatic biliary schwannomas: a case report. J Korean Med Sci 2007; 22 (3): 549–552. doi: 10.3346/jkms.2007.22.3.549.

98. Fonseca GM, Montagnini AL, Rocha Mde S et al. Biliary tract schwannoma: a rare cause of obstructive jaundice in a young patient. World J Gastroenterol 2012; 18 (37): 5305–5308. doi: 10.3748/wjg.v18.i37.5305.

99. Honjo Y, Kobayashi Y, Nakamura T et al. Extrahepatic biliary schwannoma. Dig Dis Sci 2003; 48 (11): 2221–2226. doi: 10.1023/b: ddas.0000004531.97727.66.

100. Hou YY, Tan YS, Xu JF et al. Schwannoma of the gastrointestinal tract: a clinicopathological, immunohistochemical and ultrastructural study of 33 cases. Histopathology 2006; 48 (5): 536–545. doi: 10.1111/j.1365-2559.2006.02370.x.

101. Fenoglio L, Severini S, Cena P et al. Common bile duct schwannoma: a case report and review of literature. World J Gastroenterol 2007; 13 (8): 1275–1278. doi: 10.3748/wjg.v13.i8.1275.

102. Modlin IM, Sandor A. An analysis of 8305 cases of carcinoids tumors. Cancer 1997; 79 (4): 813–829. doi: 10.1002/ (sici) 1097-0142 (19970215) 79: 4<813:: aid-cncr19>3.0.co; 2-2.

103. Gusani NJ, Marsh JW, Nalesnik MA et al. Carcinoid of the extra-hepatic bile duct: a case report with long-term follow up and review of literature. Am Surgeon 2008; 74 (1): 87–90.

104. Modlin IM, Lye KD, Kidd M. A 5-decade analysis of 13,715 carcinoid tumors. Cancer 2003; 97 (4): 934–959. doi: 10.1002/cncr.11105.

105. Capella C, Solcia E, Sobin LH et al. Endocrine tumours of the gallbladder and extrahepatic bile ducts. In: Hamilton R, Aaltonen LA (eds.). Pathology and genetics of tumours of the digestive system. WHO classification of tumours. 3rd ed. Lyon: IARC Press 2000: 214–266.

106. Rindi G, Arnold R, Bosman FT et al. Nomenclature and classification of neuroendocrine neoplasms of the digestive system. In: Bosman FT, Carneiro F, Hruban RH et al (eds.). WHO classification of tumors of the digestive system. 4th ed. Lyon: International Agency for Research on Cancer 2010: 13–14.

107. Tsalis K, Parpoudi S, Kyziridis D et al. Klatskin tumors and “Klatskin-mimicking lesions”: our 22-year experience. Rev Esp Enferm Dig 2019; 111 (2): 121–128. doi: 10.17235/reed.2018.5749/2018.

108. Khuroo S, Rashid A, Bali RS et al. Carcinoid Klatskin tumour: A rare cause of obstructive jaundice. AMJ 2014; 7 (6): 243–246. doi: 10.4066/AMJ.2014.1934.

109. Todoroki T, Sano T, Yamada S et al. Clear cell carcinoid tumor of the distal common bile duct. World J Surg Oncol 2007; 5: 6. doi: 10.1186/1477-7819-5-6.

110. Aronsky D, Z’graggen K, Stauffer E et al. Primary neuroendocrine tumors of the cystic duct. Digestion 1999; 60 (5): 493–496. doi: 10.1159/000007696.

111. Brown WM, Henderson JM, Kennedy JC. Carcinoid tumour of the bile duct. A case report and literature review. Am Surg 1990; 56 (6): 343–346.

112. Martignoni ME, Friess H, LubkeD et al. Study of a primary gastrinoma in the common hepatic duct – a case report. Digestion 1999; 60 (2): 187–190. doi: 10.1159/000007645.

113. Price TN, Thompson GB, Lewis JT et al. Zollinger-Ellison syndrome due to primary gastrinoma of the extrahepatic biliary tree: three case reports and review of the literature. Endocr Pract 2009; 15 (7): 737–749. doi: 10.4158/EP09022.RAR.

114. Chamberlain RS, Blumgart LH. Carcinoid tumours of the extrahepatic bile ducts. A rare case of malignant biliary obstruction. Cancer 1999; 86 (10): 1959–1965.

115. Nesi G, Lombardi A, Batignani G et al. Well differentiated endocrine tumour of the distal CBD: a case study and literature review. Virchows Arch 2006; 449 (1): 104–111. doi: 10.1007/s00428-006-0207-4.

116. Hubert C, Sempoux C, Berquin A et al. Bile duct carcinoids tumors: an uncommon disease but with a good prognosis? Hepatogastroenterology 2005; 52 (64): 1042–1047.

117. Malecki EA, Acosta R, Twaddell W et al. Endoscopic diagnosis of a biliary neuroendocrine tumor. Gastrointest Endosc 2009; 70 (6): 1275–1276. doi: 10.1016/ j.gie.2009.05.021.

118. Tsalis K, Vrakas G, Geroukis T et al. Primary neuroendocrine tumor of the extrahepatic biliary tree mimicking Klatskin tumor. J Gastrointestin Liver Dis 2010; 19 (3): 341–342.

119. Maitra A, Krueger JE, Tascilar M et al. Carcinoid tumours of the extrahepatic bile ducts: a study of seven cases. Am J Surg Pathol 2000; 24 (11): 1501–1510. doi: 10.1097/00000478-200011000-00005.

120. Coffin CM, Watterson J, Priest JR et al. Extrapulmonary inflammatory myofibroblastic tumor (inflammatory pseudotumor). A clinicopathologic and immunohistochemical study of 84 cases. Am J Surg Pathol 1995; 19 (8): 859–872. doi: 10.1097/00000478-199508000-00 001.

121. Sasahira N, Kawabe T, Nakamura A et al. Inflammatory pseudotumor of the liver and peripheral eosinophilia in autoimmune pancreatitis. World J Gastroenterol 2005; 11 (6): 922–925. doi: 10.3748/wjg.v11.i6.922.

122. Coffin CM, Humphrey PA, Dehner LP. Extrapulmonary inflammatory myofibroblastic tumor: a clinical and pathological survey. Semin Diagn Pathol 1998; 15 (2): 85–101.

123. Nonomura A, Minato H, Shimizu K et al. Hepatic hilar inflamatory pseudotumor mimicking cholangiocarcinoma with cholangitis and phlebitis: a variant of primary sclerosing cholangitis? Pathol Res Pract 1997; 193 (7): 519–525. doi: 10.1016/S0344-0338 (97) 80106-9.

124. Amankonah TD, Strom CB, Vierling JM et al. Inflammatory pseudotumor of the liver as the first manifestation of Crohn’s disease. Am J Gastroenterol 2001; 96 (8): 2520–2522. doi: 10.1111/j.1572-0241.2001.04079.x.

125. Knoefel WT, Prenzel KL, Peiper M et al. Klatskint tumors and Klatskin mimicking lesions of the biliary tree. Eur J Surg Oncol 2003; 29 (8): 658–661.

126. Corvera CU, Blumgart LH, Darvishian H et al. Clinical and pathologic features of proximal biliary strictures masquerading as hilar cholangiocarcinoma. J Am Coll Surg 2005; 201 (6): 862–869. doi: 10.1016/j.jamcollsurg.2005.07.011.

127. Arber DA, Weiss LM, Chang KL. Detection of Epstein–Barr virus in inflammatory pseudotumor. Semin Diagn Pathol 1998; 15 (2): 155–160.

128. Yoon KH, Ha HK, Lee JS et al. Inflammatory pseudotumor of the liver in patients with recurrent pyogenic cholangitis: CT–histopathologic correlation. Radiology 1999; 211 (2): 373–379. doi: 10.1148/radiology.211.2.r99ma36373.

129. Someren A. Inflammatory pseudotumor of liver with occlusive phlebitis: report of a case in a child and review of the literature. Am J Clin Pathol 1978; 69 (2): 176–181. doi: 10.1093/ajcp/69.2.176.

130. Nonaka D, Birbe R, Rosai J. So-called inflammatory myofibroblastic tumour: a proliferative lesion of fibroblastic reticulum cells? Histopathology 2005; 46 (6): 604–613. doi: 10.1111/j.1365-2559.2005.02163.x.

131. Uchida K, Satoi S, Miyoshi H et al. Inflammatory pseudotumors of the pancreas and liver with infiltration of IgG4-positive plasma cells. Intern Med 2007; 46 (17): 1409–1412. doi: 10.2169/internalmedicine.46.6430.

132. Tublin ME, Moser AJ, Marsh JW et al. Biliary inflamatory pseudotumor: imaging features in seven patients. AJR Am J Roentgenol 2007; 188 (1): 44–48. doi: 10.2214/AJR.05.0985.

133. Abu-Wasel B, Eltawil KM, Molinari M. Benign inflammatory pseudotumour mimicking extrahepatic bile duct cholangiocarcinoma in an adult man presenting with painless obstructive jaundice. BMJ Case Rep 2012; 2012: 006514. doi: 10.1136/bcr-2012-006514.

134. Koide H, Sato K, Fukusato T et al. Spontaneous regression of hepatic inflammatory pseudotumor with primary biliary cirrhosis: case report and literature review. World J Gastroenterol 2006; 12 (10): 1645–1648. doi: 10.3748/wjg.v12.i10.1645.

135. Vasiliadis K, Fortounis K, Papavasiliou C et al. Mid common bile duct infl ammatory pseudotumor mimicking cholangiocarcinoma. A case report and literature review. Int J Surg Case Rep 2014; 5 (1): 12–15. doi: 10.1016/ j.ijscr.2013.10.017.

136. Hirschfield GM, Karlsen TH, Lindor KD et al. Primary sclerosing cholangitis. Lancet 2013; 382 (9904): 1587–1599. doi: 10.1016/S0140-6736 (13) 60096-3.

137. Dave M, Elmunzer BJ, Dwamena BA et al. Primary sclerosing cholangitis: meta-analysis of diagnostic performance of MR cholangiopancreatography. Radiology 2010; 256 (2): 387–396. doi: 10.1148/radiol.10091953.

138. Chapman R, Fevery J, Kalloo A et al. Diagnosis and management of primary sclerosing cholangitis. Hepatology 2010; 51 (2): 660–678. doi: 10.1002/hep.23294.

139. Lindor KD, Kowdley KV, Harrison ME et al. ACG clinical guideline: primary sclerosing cholangitis. Am J Gastroenterol 2015; 110 (5): 646–659. doi: 10.1038/ajg.2015.112.

140. Aljiffry M, Renfrew PD, Walsh MJ et al. Analytical review of diagnosis and treatment strategies for dominant bile duct strictures in patients with primary sclerosing cholangitis. HPB (Oxford); 13 (2); 79–90. doi: 10.1111/j.1477-2574.2010.00268.x.

141. Broome U, Olsson R, Loof L et al. Natural history and prognostic factors in 305 Swedish patients with primary sclerosing cholangitis. Gut 1996; 38 (4): 610–615. doi: 10.1136/gut.38.4.610.

142. Bergquist A, Glaumann H, Persson B et al. Risk factors and clinical presentation of hepatobiliary carcinoma in patients with primary sclerosing cholangitis: a case-control study. Hepatology 1998; 27 (2): 311–316. doi: 10.1002/hep.510270201.

143. Tischendorf JJ, Kruger M, Trautwein C et al. Cholangioscopic characterization of dominant bile duct stenoses in patients with primary sclerosing cholangitis. Endoscopy 2006; 38 (7): 665–669. doi: 10.1055/s-2006-925257.

144. Tischendorf JJ, Meier PN, Straßburg CP et al. Characterization and clinical course of hepatobiliary carcinoma in patients with primary sclerosing cholangitis. Scand J Gastroenterol 2006; 41 (10): 1227–1234. doi: 10.1080/00365520600633495.

145. Heimbach JK, Gores GJ, Haddock MG et al. Predictors of disease recurrence following neoadjuvant chemoradiotherapy and liver transplantation for unresectable perihilar cholangiocarcinoma. Transplantation 2006; 82 (12): 1703–1707. doi: 10.1097/01.tp.0000253551.43583.d1.

146. Lim JH. Oriental cholagiohepatitis: pathologic, clinical, and radiologic features. AJR Am J Roentgenol 1991; 157 (1): 1–8. doi: 10.2214/ajr.157.1.2048504.

147. Seel DJ, Park YK. Oriental in flectional cholangitis Am J Surg 1983; 146 (3): 366–370. doi: 10.1016/0002-9610 (83) 90417-8.

148. RM S, Koch J, Sandhu JS et al. Recurrent pyogenic cholangitis in Asian immigrants to the United States: natural history and role of therapeutic ERCP. Dig Dis Sci 1997; 42 (4): 865–871.

149. Reynolds WR, Brinkman JD, Haney BD et al. Oriental cholangiohepatitis. Mil Med 1994; 159 (2): 158–160.

150. Tsui WM, Chan Y, Wong C et al. Hepatolithiasis and the syndrome of recurrent pyogenic cholangitis: clinical, radiologic, and pathologic features. Semin Liver Dis 2011; 31 (1): 33–48. doi: 10.1055/s-0031-1272833.

151. Park MS, Yu JS, Kim KW et al. Recurrent pyogenic cholangitis: comparison between MR cholangiography and direct cholangiography. Radiology 2001; 220 (3): 677–682. doi: 10.1148/radiol.2202001252.

152. Senda Y, Nishio H, Ebata T et al. Hepatolithiasis in the hepatic hilum mimicking hilar cholangiocarcinoma: report of a case. Surg Today 2011; 41 (9): 1243–1246. doi: 10.1007/s00595-010-4454-2.

153. Co M, Pang SY, Wong KY et al. Surgical management of recurrent pyogenic cholangitis: 10 years of experience in a tertiary referral centre in Hong Kong. HPB (Oxford) 2014; 16 (8): 776–780. doi: 10.1111/hpb.12185.

154. Sarin SK, Bhatia B, Makawane U. Portal biliopathy in extrahepatic portal vein obstruction. Indian J Gastroenterol 1992; 2: A82.

155. Sarin SK, Agarwal SR. Extrahepatic portal vein obstruction. Semin Liver Dis 2002; 22 (1): 43–58. doi: 10.1055/s-2002-23206.

156. Dumortier J, Vaillant E, Boillot O et al. Diagnosis and treatment of biliary obstruction caused by portal cavernoma. Endoscopy 2003; 35 (5): 446–450. doi: 10.1055/s-2003-38779.

157. Vasiliadis K, Engelmann G, Sauer P et al. Right porto-ovarian H-Shunt for the surgical treatment of symptomatic portal biliopathy: a case report and literature review. HPB Surg 2009; 2009: 152195. doi: 10.1155/2009/152195.

158. Condat B, Vilgrian V, Asselah T et al. Portal cavernoma-associated cholangiopathy: a clinical and MR cholangiography coupled with MR portography imaging study. Hepatology 2003; 37 (6): 1302–1308. doi: 10.1053/jhep.2003.50232.

159. Khuroo MS, Yattoo GN, Zargar SA et al. Biliary abnormalities associated with extrahepatic portal venous obstruction. Hepatology 1993; 17 (5): 807–813.

160. Dhiman RK, Behera A, Chawla YK et al. Portal hypertensive biliopathy. Gut 2007; 56 (7): 1001–1008. doi: 10.1136/gut.2006.103606.

161. Shin SM, Kim S, Lee JW et al. Biliary abnormalities associated with portal biliopathy: evaluation on MR cholangiography. Am J Roentgenol 2007; 188 (4): 341–347. doi: 10.2214/AJR.05.1649.

162. Bayrakatar Y, Balkanci F, Kayhan B et al. Bile duct varices or “pseudocholangiocarcinoma sign” in portal hypertension due to cavernous transformation of the portal vein. Am J Gastroenterol 1992; 87 (12): 1801–1806.

163. Mirizzi PL. Sindrome del conducto hepatico. J Int Chir 1948; 8: 731–737.

164. Csendes A, Diaz JC, Burdiles P et al. Mirizzi syndrome and cholecystobiliary fistula: a unifying classi fi cation. Br J Surg 1989; 76 (11): 1139–1143.

165. Johnson LW, Sehon JK, Lee WC et al. Mirizzi’s syndrome: experience from a multi-institutional review. Am Surg 2001; 67 (1): 11–14.

166. Lai EC, Lau WY. Mirizzi syndrome: history, present and future development. ANZ J Surg 2006; 76 (4): 251–257. doi: 10.1111/j.1445-2197.2006.03690.x.

167. Kumar A, Senthil G, Prakash A et al. Mirizzi’s syndrome: lessons learnt from 169 patients at a single center. Korean J Hepatobiliary Pancreat Surg 2016; 20 (1): 17–22. doi: 10.14701/kjhbps.2016.20.1.17.

168. Prasad TL, Kumar A, Sikora SS et al. Mirizzi syndrome and gallbladder cancer. J Hepatobiliary Pancreat Surg 2006; 13 (4): 323–326. doi: 10.1007/s00534-005-1072-2.

169. Kamisawa T, Egawa N, Nakajima H. Autoimmune pancreatitis is a systemic autoimmune disease. Am J Gastroenterol 2003; 98 (12): 2811–2812. doi: 10.1111/j.1572-0241.2003.08758.x.

170. Kamisawa T, Funata N, Hayashi Y et al. A new clinicopathological entity of IgG4-related autoimmune disease. J Gastroenterolology 2003; 38 (10): 982–984. doi: 10.1007/s00535-003-1175-y.

171. Okazaki K, Uchida K, Koyabu M et al. Recent advances in the concept and diagnosis of autoimmune pancreatitis and IgG4-related disease. J Gastroenterology 2011; 46 (3): 277–288. doi: 10.1007/s00535-011-0386-x.

172. Kamisawa T, Okamoto A. IgG4-related sclerosing disease. World J Gastroenterol 2008; 14 (25): 3948–3955. doi: 10.3748/wjg.14.3948.

173. Kanno A, Nishimori I, Masamune A et al. Nationwide epidemiological survey of autoimmune pancreatitis in Japan. Pancreas 2012; 41 (6): 835–839. doi: 10.1097/MPA.0b013e3182480c99.

174. Cheuk W, Chan JKC. IgG4-related sclerosing disease: a critical appraisal of an evolving clinicopathologic entity. Adv Anat Pathol 2010; 17 (5): 303–332. doi: 10.1097/PAP.0b013e3181ee63ce.

175. Stromnes IM, Cerretti LM, Liggitt D et al. Differential regulation of central nervous system autoimmunity by TH1 and TH17 cells. Nat Med 2008; 14 (3): 337–342. doi: 10.1038/nm1715.

176. Zen Y, Fujii T, Harada K et al. Th2 and regulatory immune reactions are increased in immunoglobin G4-related sclerosing pancreatitis and cholangitis. Hepatology 2007; 45 (6): 1538–1546. doi: 10.1002/hep.21697.

177. Shimosegawa T, Chari ST, Frulloni L et al. International consensus diagnostic criteria for autoimmune pancreatitis: guidelines of the international association of pancreatology. Pancreas 2011; 40 (3): 352–358. doi: 10.1097/MPA.0b013e3182142fd2.

178. Chari ST, Smyrk TC, Levy MJ et al. Diagnosis of autoimmune pancreatitis: the Mayo Clinic experience. Clin Gastroenterol Hepatol 2006; 4 (8): 1010–1016. doi: 10.1016/j.cgh.2006.05.017.

179. Deshpande V, Zen Y, Chan JK et al. Consensus statement on the pathology of IgG4-related disease. Mod Pathol 2012; 25 (9): 1181–1192. doi: 10.1038/modpathol.2012.72.

180. Ghazale A, Chari ST, Zhang L et al. Immunoglobulin G4-associated cholangitis: clinical profile and response to therapy. Gastroenterol 2008; 134 (3): 706–715. doi: 10.1053/j.gastro.2007.12.009.

181. Alderlieste YA, van den Elzen BD, Rauws EA et al. Immunoglobulin G4-associated cholangitis: one variant of immunoglobulin G4-related systemic disease. Digestion 2009; 79 (4): 220–228. doi: 10.1159/000213364.

182. Nishino T, Toki F, Oyama H et al. Biliary tract involvement in autoimmune pancreatitis. Pancreas 2005; 30 (1): 76–82.

183. Joshi D, Webster GJ. Immunoglobulin G4-related sclerosing cholangitis. Hepatology 2015; 61 (4): 1432–1434. doi: 10.1002/hep.27411.

184. Ohara H, Okazaki K, Tsubouchi H et al. Clinical diagnostic criteria of IgG4-related sclerosing cholangitis 2012. J Hepatobiliary Pancreat Sci 2012; 19 (5): 536–542. doi: 10.1007/s00534-012-0521-y.

185. Yang DH, Kim KW, Kim TK et al. Autoimmune pancreatitis: radiologic findings in 20 patients. Abdom Imaging 2006; 31 (1): 94–102. doi: 10.1007/s00261-005-0047-8.

186. Webster GJ, Pereira SP, Chapman RW. Autoimmune pancreatitis/IgG4-associated cholangitis and primary sclerosing cholangitis – overlapping or separate diseases? J Hepatol 2009; 51 (2): 398–402. doi: 10.1016/ j.jhep.2009.04.010.

187. Chung DT, Tang CN, Lai EC et al. Immunoglobulin G4–associated sclerosing cholangitis mimicking cholangiocarcinoma. Hong Kong Med J 2010; 16 (2): 149–502.

188. Lytras D, Kalaitzakis E, Webster GJ et al. Cholangiocarcinoma or IgG4– associated cholangitis: how feasible it is to avoid unnecessary surgical interventions? Ann Surg 2012; 256 (6): 1059–1067. doi: 10.1097/SLA.0b013e318253 3a0a.

189. Hussain R, Poindexter RW, Ottesen EA. Control of allergic reactivity in human filariasis. Predominant localization of blocking antibody to the IgG4 subclass. J Immunol 1992; 148 (9): 2731–2737.

190. Zen Y, Nakanuma Y. IgG4 cholangiopathy. Int J Hepatol 2012; 2012: 472376. doi: 10.1155/2012/472376.

191. Senthil Kumar MP, Marudanayagam R. Klatskin-like lesions. HPB Surg 2012; 2012: 107519. doi: 10.1155/2012/107519.

192. Stone JH, Zen Y, Deshpande V. IgG4-related disease. N Engl J Med 2012; 366 (6): 539–551. doi: 10.1056/NEJMra1104650.

193. Ghazale A, Chari ST, Zhang L et al. Immunoglobulin G4-associated cholangitis: clinical profile and response to therapy. Gastroenterology 2008; 134 (3): 706–715. doi: 10.1053/j.gastro.2007.12.009.

194. Cox CE, Davis-Allen A, Judson MA. Sarcoidosis. Med Clin North Am 2005; 89 (4): 817–828. doi: 10.1016/ j.mcna.2005.02.006.

195. Cremers J, Drent M, Driessen A et al. Liver-test abnormalities in sarcoidosis. Eur J Gastroenterol Hepatol 2012; 24 (1): 17–24. doi: 10.1097/MEG.0b013e32834c7b71.

196. Judson MA. Extrapulmonary sarcoidosis. Semin Respir Crit Care Med 2007; 28 (1): 83–101. doi: 10.1055/s-2007-970335.

197. Mueller S, Boehme MW, Hofmann WJ et al. Extrapulmonary sarcoidosis primarily diagnosed in the liver. Scand J Gastroenterol 2000; 35 (9): 1003–1008. doi: 10.1080/003655200750023110.

198. Pungpapong S, Steers JL, Wallace MB et al. Hepatobiliary sarcoidosis mimicking Klatskin’s cholangiocarcinoma. Gastrointest Endosc 2006; 64 (1): 124–125. doi: 10.1016/j.gie.2006.01.033.

199. Ishak KG. Sarcoidosis of the liver and bile ducts. Mayo Clin Proc 1998; 73 (5): 467–472. doi: 10.1016/S0025-6196 (11) 63733-6.

200. Alam I, Levenson SD, Ferrell LD et al. Diffuse intrahepatic biliary strictures in sarcoidosis resembling sclerosing cholangitis. Case report and review of the literature. Dig Dis Sci 1997; 42 (6): 1295–1301. doi: 10.1023/a: 1018874612166.

201. Harder H, Büchler MW, Fröhlich B et al. Extrapulmonary sarcoidosis of liver and pancreas: a case report and review of literature. World J Gastroenterol 2007; 13 (17): 2504–2509. doi: 10.3748/wjg.v13.i17.2504.

202. Kwon AH, Matsui Y, Uemura Y. Surgical procedures and histopathologic findings for patients with xanthogranulomatous cholecystitis. J Am Coll Surg 2004; 199 (2): 204–210. doi: 10.1016/j.jamcollsurg.2004.03.018.

203. Dixit VK, Prakash A, Gupta A et al. Xanthogranulomatous cholecystitis. Dig Dis Sci 1998; 43 (5): 940–942. doi: 10.1023/a: 1018802028193.

204. Guzman-Valdivia G. Xanthogranulomatous cholecystitis: 15 years’ experience. World J Surg 2004; 28 (3): 254–257. doi: 10.1007/s00268-003-7161-y.

205. Krishna RP, Kumar A, Singh RK et al. Xanthogranulomatous inflammatory strictures of extrahepatic biliary tract: presentation and surgical management. J Gastrointest Surg 2008; 12 (5): 836–841. doi: 10.1007/s11605-008-0478-y.

Štítky
Dětská onkologie Chirurgie všeobecná Onkologie

Článek vyšel v časopise

Klinická onkologie

Číslo 6

2019 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Antikoagulační terapie v sekundární prevenci ischemické CMP aneb co všechno se může stát…
nový kurz
Autoři:

Vzácné poruchy zraku a jejich genetické testování
Autoři: prof. MUDr. Petra Lišková, M.D., Ph.D

Praktické aspekty mezioborové spolupráce při diagnostice a léčbě srdečního selhání
Autoři: MUDr. Sylvie Štrégl Hrušková, prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., prof. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc., MUDr. Marie Lazárová

Praktický lékař – spojka mezi pacientem a specialistou
Autoři:

Průvodce pomocnými prostředky při léčbě nemocí parodontu
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se