Analýza exprese dlouhé nekódující RNA LINC01433 u karcinomu plic


Autoři: Z. Niazi 1 1,2;  E. Garazhian 1,2;  F. Esfandi 3;  Z. M. Hassani 3,4;  M. Taheri 5;  S. Ghafouri-Fard 6
Působiště autorů: Department of Basic Medical Sciences, Neyshabur University of Medical Sciences, Neyshabur, Iran 1;  Neyshabur Endemic Diseases Research Center, Neyshabur University of Medical Sciences, Neyshabur, Iran 2;  Geniran Lab, Tehran, Iran 3;  Department of Cell and Molecular Biology, Faculty of Life Sciences, Kharazmi University, Tehran, Iran 4;  Urogenital Stem Cell Research Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran 5;  Department of Medical Genetics, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran 6
Vyšlo v časopise: Klin Onkol 2019; 32(6): 453-455
Kategorie: Původní práce
doi: 10.14735/amko2019453

Souhrn

Východiska: Karcinom plic je jedním z nejfatálnějších karcinomů jak u mužů, tak u žen. Tento typ karcinomu je rozdělen do různých podtypů, k nimž patří nemalobuněčný karcinom plic (non-small cell lung cancer – NSCLC). NSCLC představuje asi 80 % všech případů. Bylo prokázáno, že dlouhé nekódující RNA (long non-coding RNA – lncRNA) ovlivňují patogenezi karcinomu plic. Vliv lncRNA LINC01433 na tento typ karcinomu u íránských pacientů však není jednoznačný.

Cíl: V tomto projektu jsme pomocí kvantitativní polymerázové řetězové reakce v reálném čase vyhodnotili expresi LINC01433 ve 42 vzorcích NSCLC a jejich párových nenádorových tkáních. Vzorky byly odebrány od pacientů přijatých do nemocnice Labbafinejad v letech 2016–2017.

Výsledky: Nebyl nalezen žádný významný rozdíl v expresi LINC01433 mezi nádorovými a nenádorovými tkáněmi (poměr exprese 0,67; p = 0,42). Exprese této lncRNA nebyla spojena s žádnými klinickými a demografickými údaji vč. věku, pohlaví, historie kouření, stadia nebo podtypu karcinomu.

Závěr: Na základě podobných hladin exprese této lncRNA mezi nádorovými a nenádorovými tkáněmi a chybějící asociace mezi hladinami exprese a klinickými údaji nemá tato lncRNA vliv na karcinom plic u íránských pacientů. K ověření našich výsledků je však nutná analýza exprese této lncRNA na větším vzorku pacientů.

Autoři deklarují, že v souvislosti s předmětem studie nemají žádné komerční zájmy.

Redakční rada potvrzuje, že rukopis práce splnil ICMJE kritéria pro publikace zasílané do biomedicínských časopisů.

Obdrženo: 18. 6. 2019

Přijato: 8. 8. 2019

Klíčová slova:

karcinom plic – exprese – dlouhé nekódující RNA


Zdroje

1. Mao Y, Yang D, He J et al. Epidemiology of lung cancer. Surg Oncol Clin N Am 2016; 25 (3): 439–445. doi: 10.1016/ j.soc.2016.02.001.

2. Zarogoulidis K, Zarogoulidis P, Darwiche K et al. Treatment of non-small cell lung cancer (NSCLC). J Thorac Dis 2013; 5 (Suppl 4): S389–S396. doi: 10.3978/j.issn.2072-1439.2013.07.10.

3. Chansky K, Sculier JP, Crowley JJ et al. The International Association for the Study of Lung Cancer Staging Project: prognostic factors and pathologic TNM stage in surgically managed non-small cell lung cancer. J Thorac Oncol 2009; 4 (7): 792–801. doi: 10.1097/JTO.0b013e3181a7716e.

4. Lu T, Wang YY, Chen D et al. Potential clinical application of lncRNAs in non-small cell lung cancer. Onco Targets Ther 2018; 11: 8045–8052. doi: 10.2147/Ott.S178431.

5. Esfandi F, Kholghi Oskooei V, Taheri F et al. Expression analysis of OIP5-AS1 in non-small cell lung cancer. Klin Onkol 2018; 31 (4): 260–263. doi: 10.14735/amko2018260.

6. Esfandi F, Taheri M, Omrani MD et al. Expression of long non-coding RNAs (lncRNAs) has been dysregulated in non-small cell lung cancer tissues. BMC cancer 2019; 19 (1): 222. doi: 10.1186/s12885-019-5435-5.

7. Hu G, Yang T, Zheng J et al. Functional role and mechanism of lncRNA LOC728228 in malignant 16HBE cells transformed by anti-benzopyrene-trans-7,8-dihydrodiol-9,10-epoxide. Mol Carcinog 2015; 54 (Suppl 1): 192–204. doi: 10.1002/mc.22314.

8. Qian B, Wang X, Mao C et al. Long non-coding RNA linc01433 promotes migration and invasion in non-small cell lung cancer. Thorac Cancer 2018; 9 (5): 589–597. doi: 10.1111/1759-7714.12623.

9. Zhao B, Xu H, Ai X et al. Expression profiles of long noncoding RNAs in lung adenocarcinoma. Onco Targets Ther 2018; 11: 5383–5390. doi: 10.2147/OTT.S167633.

10. Wang M, Sun X, Yang Y et al. Long non-coding RNA OIP5-AS1 promotes proliferation of lung cancer cells and leads to poor prognosis by targeting miR-378a-3p. Thorac Cancer 2018; 9 (8): 939–949. doi: 10.1111/1759-7714.12767.

Štítky
Dětská onkologie Chirurgie všeobecná Onkologie

Článek vyšel v časopise

Klinická onkologie

Číslo 6

2019 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Co je dobré vědět o IPF
nový kurz
Autoři:

Nová éra v léčbě migrény
Autoři: MUDr. Eva Medová, MUDr. Tomáš Nežádal, Ph.D.

Imunitní trombocytopenie (ITP) u dospělých pacientů
Autoři: prof. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA

Význam nutraceutik u kardiovaskulárních onemocnění

Pěnová skleroterapie
Autoři: MUDr. Marek Šlais

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×