Epidemiologické trendy onkologických onemocnění u dětí a adolescentů v období 1994–2016 v České republice


Autoři: D. Krejci 1,2;  M. Zapletalova 2;  I. Svobodová 1,2;  L. Pehalova 2;  J. Muzik 1,2;  D. Klimes 2;  L. Snajdrova 1;  V. Bajciova 3;  P. Múdrý 3;  D. Kodýtková 3;  V. Smelhaus 4;  I. Janotova 4;  A. Vrzalová 4;  A. Luks 4;  J. Sterba 3;  J. Starý 4;  L. Dusek 1,2
Působiště autorů: Institute of Biostatistics and Analyses, Faculty of Medicine, Masaryk University, Brno 1;  Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic, Prague 2;  Department of Paediatric Oncology, Faculty of Medicine, Masaryk University and University Hospital Brno 3;  Department of Paediatric Haematology and Oncology, 2nd Faculty of Medicine, Charles University and University Hospital in Motol, Prague 4
Vyšlo v časopise: Klin Onkol 2019; 32(6): 426-435
Kategorie: Původní práce
doi: 10.14735/amko2019426

Souhrn

Východiska: Cílem studie bylo zhodnotit trendy incidence a mortality zhoubných nádorů u dětí a adolescentů v období 1994–2016 v České republice.

Materiál a metody: Údaje o novotvarech dětí evidované v Národním onkologickém registru byly validovány pomocí klinické databáze dětské onkologie a dále kombinovány s údaji Národního registru hospitalizovaných a Listu o prohlídce zemřelého. Z těchto validovaných dat byly zjištěny hodnoty incidence novotvarů. Ke sledování dlouhodobého trendu mortality byla použita data z Listu o prohlídce zemřelého. Trendy incidence a mortality byly hodnoceny průměrnou roční procentuální změnou.

Výsledky: Trend věkově standardizované incidence zhoubných nádorů u dětí ve věku 0–19 let vykazuje statisticky významný dlouhodobý mírný nárůst nových případů průměrně o +0,5 % ročně (p < 0,01), u dívek o +0,6 %, zatímco u chlapců statisticky nevýznamný pokles o −0,1 %. Nejvýraznější statisticky významný průměrný roční nárůst incidence u dětí ve věku 0–14 let byl pozorován u jiných maligních epiteliálních novotvarů a maligních melanomů (+4,9 %; p < 0,01), ale také u onemocnění centrální nervové soustavy (+1,3 %; p < 0,05). Naopak statisticky významný průměrný roční pokles incidence u dětí ve věku 0–14 let vykazují lymfomy (−2,1 %; p < 0,01). U adolescentů ve věku 15–19 let byl pozorován statisticky významný průměrný roční nárůst incidence u jiných maligních epiteliálních novotvarů a maligních melanomů (+5,2 %; p < 0,01), ale také u onemocnění centrální nervové soustavy (+1,5 %; p < 0,05). Trend mortality zhoubných nádorů vykazuje statisticky významný dlouhodobý pokles průměrně o −5,1 % ročně u dětí ve věku 0–14 let (p < 0,01), a o −3,7 % ročně u adolescentů (p < 0,01).

Závěr: Dostupná data umožňují analyzovat dlouhodobé trendy incidence a mortality zhoubných nádorů u dětí a adolescentů.

Autoři deklarují, že v souvislosti s předmětem studie nemají žádné komerční zájmy.

Redakční rada potvrzuje, že rukopis práce splnil ICMJE kritéria pro publikace zasílané do biomedicínských časopisů.

Submitted: 24. 6. 2019

Accepted: 17. 9. 2019

Klíčová slova:

zhoubné nádory – deti – adolescenti – incidence – mortalita – časový trend


Zdroje

1. Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic. National Health Information System (NHIS), Czech National Cancer Registry (CNCR). [online]. Available from: http: //www.uzis.cz/en/czech-national-cancer-registry-cncr.

2. Clinical database of childhood cancer patients. [online]. Available from: http: //detskaonkologie.registry.cz/index-en.php.

3. Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic. National Health Information System (NHIS), National Register of Hospitalised Patients (NRHOSP). [online]. Available from: http: //www.uzis.cz/registry-nzis/nrhosp.

4. Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic. National Health Information System (NHIS), Death certificates. [online]. Available from: http: //www.uzis.cz/registry-nzis/list-prohlidce-zemreleho.

5. Czech statistical office. Czech demographic handbook 2016. [online]. Available from: https: //www.czso.cz/csu/czso/czech-demographic-handbook-2016.

6. Steliarova-Foucher E, Stiller C, Lacour B et al. International classification of childhood cancer, third edition. Cancer 2005; 103 (7): 1457–1467. doi: 10.1002/cncr.20910.

7. Doll R, Payne P, Waterhouse JA (eds.). Cancer incidence in five continents. Vol. 1. Geneva: UICC, Berlin: Springer 1966.

8. Boyle P, Parkin DM. Statistical methods for registries. In: Jensen OM, Parkin DM, MacLennan R et al (eds). Cancer registration: principles and methods. Lyon: IARC Scientific Publ 1991: 126–158.

9. National cancer institute. Division of cancer control & population sciences. Joinpoint Regression Program, Version 4.6.0.0. Statistical Methodology and Applications Branch, Surveillance Research Program. [online]. Available from: https: //surveillance.cancer.gov/joinpoint/.

10. Howlader N, Noone AM, Krapcho M et al (eds.). SEER cancer statistics review (CSR) 1975–2014. Bethesda: National Cancer Institute 2017. [online]. Available from: https: //seer.cancer.gov/csr/1975_2014/.

11. Steliarova-Foucher E, Colombet M, Ries LA et al (eds.). International incidence of childhood cancer, volume III (electronic version). Lyon: International Agency for Research on Cancer. [online]. Available from: http: //iicc.iarc.fr/results/.

12. Steliarova-Foucher E, Fidler MM, Colombet M et al. Changing geographical patterns and trends in cancer incidence in children and adolescents in Europe, 1991–2010 (Automated Childhood Cancer Information System): a population-based study. Lancet Oncol 2018; 19 (9): 1159–1169. doi: 10.1016/S1470-2045 (18) 30 423-6.

13. Kodytkova D, Bajciova V, Krejci D et al. Trends in incidence of childhood cancers in the Czech Republic: population-based analysis of national registries (1994–2014). Neoplasma 2018; 65 (4): 620–629. doi: 10.4149/neo_2018_170517N358.

14. Karim-Kos HE, Hackl M, Mann G et al. Trends in incidence, survival and mortality of childhood and adolescent cancer in Austria, 1994–2011. Cancer Epidemiol 2016; 42: 72–81. doi: 10.1016/j.canep.2016.03.015.

15. AIRTUM Working Group, CCM, AIEOP Working Group. Italian cancer figures, report 2012: cancer in children and adolescents. Epidemiol Prev 2013; 37 (Suppl 1): 1–225.

16. Bajciova V, Ondercova Z, Kodytkova D. Cancer in adolescents. Klin Onkol 2015; 28 (Suppl 2): 81–90. doi: 10.14735/amko20152S81.

17. Smith MA, Seibel NL, Altekruse SF et al. Outcomes for children and adolescents with cancer: challenges for the twenty-first century. J Clin Oncol 2010; 28 (15): 2625–2634. doi: 10.1200/JCO.2009.27.0421.

18. National Cancer Registry Ireland. Cancer trends 32 – childhood cancer. Childhood cancer trends report February 2017. [online]. Available from: http: //www.ncri.ie/publications/cancer-trends-and-projections/cancer-trends-32-childhood-cancer.

Štítky
Dětská onkologie Chirurgie všeobecná Onkologie

Článek vyšel v časopise

Klinická onkologie

Číslo 6

2019 Číslo 6
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Akutní difuzní bolest břicha může vést k diagnóze vzácného onemocnění
nový kurz
Autoři:

Antikoagulační terapie v sekundární prevenci ischemické CMP aneb co všechno se může stát…
Autoři:

Vzácné poruchy zraku a jejich genetické testování
Autoři: prof. MUDr. Petra Lišková, Ph.D.

Praktické aspekty mezioborové spolupráce při diagnostice a léčbě srdečního selhání
Autoři: MUDr. Sylvie Štrégl Hrušková, prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., prof. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc., MUDr. Marie Lazárová

Praktický lékař – spojka mezi pacientem a specialistou
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se