Onkologie v obrazech Kožní toxicita při cílené léčbě generalizovaného melanomu


Autoři: Ivo Kocák
Působiště autorů: Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, Brno
Vyšlo v časopise: Klin Onkol 2019; 32(4): 315
Kategorie: Onkologie v obrazech

Metastatický melanom je jedním z nejzhoubnějších nádorů. Medián celkového přežití při léčbě chemoterapií dosahoval 6–8 měsíců při dosažení celkové odpovědi do 20 %. Po dobu 30 let se medián přežití nedařilo prodloužit. Až s příchodem imunoterapie a cílené léčby na struktury BRAF došlo k prodloužení přežití. Cílená léčba u melanomu, v současnosti reprezentována BRAF a MEK inhibitory, dosahuje až 70 % celkových odpovědí a dosahované přežití je až trojnásobné. Léčba zabraňuje konstituční stimulaci produktu mutovaného genu BRAF, a tím zpomaluje proliferaci nádorových buněk. Tím jsou dány i jiné nežádoucí účinky léků (NÚL), než jsou známy při působení chemoterapie. Vedle nejčastějších NÚL (nad 30 %), jako jsou artralgie, únava, nevolnost, pruritus, alopecie či vyrážka, se často objevují i nezvyklé kožní NÚL jako výraznější fotosenzitivní reakce, indukce spinocelulárního karcinomu. Vedlejší kožní účinky jsou co do manifestace předvídatelné, při podávání vemurafenibu se spinocelulární karcinom (obr. 1), cornu cutaneum (obr. 2) či keratoakantom i s vícečetnou lokalizací objevuje asi po 2 měsících podávání, dále možnost manifestace výrazně klesá. Řešením je excize, bedlivé sledování, není nutno redukovat dávku léčiva. Častý bývá i akneiformní exantém (obr. 3) dobře reagující na lokální kožní terapii. Na fotosenzitivitu (obr. 4) je nutno pacienta upozornit, doporučit krytí před přímým slunečním světlem vhodným oděvem a na nekryté části těla používat ochranné faktory ≥ 30. Riziko fotosenzitivity přetrvává po celou dobu léčby. Při respektování těchto zásad je léčba vemurafenibem s kobimetinibem dobře tolerovatelná systémová léčba, která nabízí pacientovi výraznou odpověď nádorového onemocnění na léčbu s rychlým ústupem symptomatologie.

Spinocelulární karcinom.
Obr. 1. Spinocelulární karcinom.

Cornu cutaneum na rameni.
Obr. 2. Cornu cutaneum na rameni.

Akneiformní ekzantém.
Obr. 3. Akneiformní ekzantém.

Fotosenzibilizace.
Obr. 4. Fotosenzibilizace.

MUDr. Ivo Kocák, Ph.D

Klinika komplexní onkologické péče

Masarykův onkologický ústav

Žlutý kopec 7

656 53 Brno

e-mail: kocak@mou.cz

Obdrženo: 31. 7. 2019


Štítky
Dětská onkologie Chirurgie všeobecná Onkologie

Článek vyšel v časopise

Klinická onkologie

Číslo 4

2019 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Chronická tromboembolická plicní hypertenze
nový kurz
Autoři: MUDr. David Ambrož

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autoři: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Jak lze diagnostikovat mnohočetný myelom v praxi praktického lékaře?
Autoři: MUDr. Jan Straub

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

Nová funkce oznámení

všimli jsme si, že se zajímáte o obsah na našem webu. Využijte nové funkce zapnutí webových notifikací a nechte se informovat o nejnovějším obsahu.

Zjistit více

MIMOŘÁDNĚ Mapujte s námi, kde v ČR chybí OOPP a další materiál. Vyplňte náš dotazník. Mapujte s námi, kde v ČR chybí OOPP.