Urgentní chirurgická léčba GIST ezofago-gastrické junkce u pacienta s obrovskou hiátovou kýlou


Autoři: Ivan Romic 1;  Goran Pavlek 1;  Marijan Romic 2;  Trpimir Moric 1;  Mirna Bajt 3;  Petra Puz 4;  Dora Grgic 1;  Igor Petrovic 1
Působiště autorů: Department of Surgery, University Hospital Centre Zagreb, Croatia 1;  Department of Surgery, University Hospital Sestre milosrdnice, Croatia 2;  Medical School Zagreb, Croatia 4 General Hospital Koprivnica, Croatia 3
Vyšlo v časopise: Klin Onkol 2019; 32(4): 306-309
doi: 10.14735/amko2019306

Souhrn

Gastrointestinální stromální tumory (GIST), které jsou nejčastějšími mezenchymálními nádory gastrointestinálního traktu, se nejčastěji vyskytují v žaludku (60–70 %) a tenkém střevě (20–25 %), zatímco jiná místa původu jsou vzácná. Z důvodu indolentního klinického průběhu jsou ve většině případů diagnostikovány náhodně, 10–30 % však vyjadřuje maligní potenciál. GIST žaludku a jícnu mívají lepší prognózu než GIST tenkého střeva podobné velikosti a rychlosti mitózy. Úplná chirurgická resekce je jediným potenciálně léčebným zákrokem, ale navzdory jejímu úspěchu se u nejméně 50 % pacientů objeví recidiva nebo metastázy. Pozitivní výsledky v léčbě neresekovatelných, metastatických nebo rekurentních GIST vykazoval inhibitor tyrozinkinázy imatinib. Prezentujeme případ 69leté ženy s velkým neresekovatelným GIST ezofágo-gastrického spojení s mnohočetnými metastázami jaterních bilobarů, která podstoupila paliativní chirurgickou operaci v důsledku difuzního krvácení z nádoru. Dvanáct měsíců po operaci je pacientka stále naživu a stabilní při léčbě imatinibem bez známek lokální recidivy onemocnění. Tento příklad naznačuje, že pacienti s lokálně pokročilými GIST se vzdálenými metastázami mohou mít prospěch z operace z hlediska prodlouženého přežití a kvality života.

Autoři deklarují, že v souvislosti s předmětem studie nemají žádné komerční zájmy.

Redakční rada potvrzuje, že rukopis práce splnil ICMJE kritéria pro publikace zasílané do biomedicínských časopisů.

Obdrženo: 10. 3. 2019

Přijato: 14. 5. 2019

Klíčová slova:

GIST – žaludek – hiátová hernie – resekce


Zdroje

1. Al-Thani H, El-Menyar A, Rasul KI et al. Clinical presentation, management and outcomes of gastrointestinal stromal tumors. Int J Surg 2014; 12 (10): 1127–1133. doi: 10.1016/j.ijsu.2014.08.351.

2. Machishi H, Okada Y, Nagai M et al. A rare case of huge gastrointestinal stromal tumor (GIST) of the stomach extending into the posterior mediastinum. Dig Dis Sci 2002; 47 (7): 1492–1497.

3. Miettinen M, Lasota J. Gastrointestinal stromal tumors: review on morphology, molecular pathology, prognosis, and differential diagnosis. Arch Pathol Lab Med 2006; 130 (10): 1466–1478. doi: 10.1043/1543-2165 (2006) 130.

4. Nishida T, Blay JY, Hirota S et al. The standard diagnosis, treatment, and follow-up of gastrointestinal stromal tumors based on guidelines. Gastric Cancer 2016; 19 (1): 3–14. doi: 10.1007/s10120-015-0526-8.

5. Demetri GD, von Mehren M, Blanke CD et al. Efficacy and safety of imatinib mesylate in advanced gastrointestinal stromal tumors. N Engl J Med 2002; 347 (7): 472–480. doi: 10.1056/NEJMoa020461.

6. Mullady DK, Tan BR. A multidisciplinary approach to the diagnosis and treatment of gastrointestinal stromal tumor. J Clin Gastroenterol 2013; 47 (7): 578–585. doi: 10.1097/MCG.0b013e3182936c87.

7. Melo C, Canhoto C, Manata F et al. Surgical treatment of giant gist with acute gastrointestinal bleeding: Case report. Int J Surg Case Rep 2018; 53: 354–357. doi: 10.1016/j.ijscr.2018.11.021.

8. Liu Q, Kong F, Zhou J et al. Management of hemorrhage in gastrointestinal stromal tumors: a review. Cancer Manag Res 2018; 10: 735–743. doi: 10.2147/CMAR.S159689.

9. Ford SJ, Gronchi A. Indications for surgery in advanced/metastatic GIST. Eur J Cancer 2016; 63: 154–167. doi: 10.1016/j.ejca.2016.05.019.

10. Schwameis K, Fochtmann A, Schwameis M et al. Surgical treatment of GIST – an institutional experience of a high-volume center. Int J Surg 2013; 11 (9): 801–806. doi: 10.1016/j.ijsu.2013.08.016.

11. Akahoshi K, Oya M, Koga T et al. Current clinical management of gastrointestinal stromal tumor. World J Gastroenterol 2018; 24 (26): 2806–2817. doi: 10.3748/wjg.v24.i26.2806.

12. Fujisawa R, Akiyama Y, Iwaya T et al. Giant gastrointestinal stromal tumor of the mediastinum associated with an esophageal hiatal hernia and chest discomfort: a case report. Surg Case Rep 2018; 4 (1): 144. doi: 10.1186/s40792-018-0553-x.

13. Mehta RM, Sudheer VO, John AK et al. Spontaneous rupture of giant gastric stromal tumor into gastric lumen. World J Surg Oncol 2005; 3 (1): 11. doi: 10.1186/1477-7819-3-11.

14. Včev A et al. Gastrointestinalni stromalni tumor (GIST). Med Vjesn 2003; 35 (1–4): 55–58.

15. Nishida T, Doi T, Naito Y. Tyrosine kinase inhibitors in the treatment of unresectable or metastatic gastrointestinal stromal tumors. Expert Opin Pharmacother 2014; 15 (14): 1979–1989. doi: 10.1517/14656566.2014.937 707.

Štítky
Dětská onkologie Chirurgie všeobecná Onkologie

Článek vyšel v časopise

Klinická onkologie

Číslo 4

2019 Číslo 4
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Akutní difuzní bolest břicha může vést k diagnóze vzácného onemocnění
nový kurz
Autoři:

Antikoagulační terapie v sekundární prevenci ischemické CMP aneb co všechno se může stát…
Autoři:

Vzácné poruchy zraku a jejich genetické testování
Autoři: prof. MUDr. Petra Lišková, Ph.D.

Praktické aspekty mezioborové spolupráce při diagnostice a léčbě srdečního selhání
Autoři: MUDr. Sylvie Štrégl Hrušková, prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., prof. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc., MUDr. Marie Lazárová

Praktický lékař – spojka mezi pacientem a specialistou
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se