Exprese ncRNA spojené s P21 aktivovaná poškozením DNA u karcinomu močového měchýře


Autoři: Feraydoon Abdolmaleki 1;  Soudeh Ghafouri-Fard 1;  Mohammad Taheri 2;  Davood Mir Omrani 3
Působiště autorů: Department of Medical Genetics, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran 1;  Urogenital Stem Cell Research Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran 2;  Urology and Nephrology Research Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran 3
Vyšlo v časopise: Klin Onkol 2019; 32(4): 277-280
Kategorie: Původní práce
doi: 10.14735/amko2019277

Souhrn

Úvod: Dlouhé nekódující ribonukleové kyseliny (long non-coding ribonucleic acids – lncRNA) jsou v poslední době vzhledem ke své úloze v procesu karcinogeneze předmětem zkoumání vědců zabývajících se nádory. Tyto transkripty regulují kritické kroky v normálních buněčných procesech, takže dysregulace jejich exprese se účastní patogeneze karcinomů. Z důvodu své blízkosti k lokusu CDKN1A má ncRNA spojená s P21 aktivovaná poškozením DNA (P21-associated ncRNA DNA damage activated – PANDA) v tomto ohledu zvláštní pozici. Podílí se na regulaci reakce na poškození DNA, stárnutí buněk a proliferace.

Materiály a metody: V této studii jsme metodou kvantitativní polymerázové řetězové reakce hodnotili expresi této lncRNA ve tkáních karcinomu močového měchýře, sousedních nerakovinných tkání (adjacent non-cancerous tissues – ANCT) a v normálních vzorcích močového měchýře.

Výsledky: Nebyl detekován žádný významný rozdíl v expresi PANDA, a to ani mezi nádorovými tkáněmi a ANCT (poměr exprese = 1,75; p = 0,11) nebo mezi nádorovými tkáněmi a normálními tkáněmi (poměr exprese = 2,72; p = 0,57). Úroveň exprese této lncRNA nebyla spojena s žádnými demografickými ani klinickými údaji o pacientech, jako je grade nádoru nebo recidiva, ani s rizikovými faktory souvisejícími s rakovinou, mezi něž patří např. kouření cigaret nebo závislost na opiu.

Závěr: Tato studie tedy naznačuje, že PANDA není zapojena do patogeneze karcinomu močového měchýře. Hodnocení exprese jiných lncRNA by mohlo pomoci při identifikaci biomarkerů pro tyto karcinomy.

Tato studie byla podpořena grantem univerzity Shahid Beheshti University of Medical Sciences.

Autoři deklarují, že v souvislosti s předmětem studie nemají žádné komerční zájmy.

Redakční rada potvrzuje, že rukopis práce splnil ICMJE kritéria pro publikace zasílané do biomedicínských časopisů.

Obdrženo: 27. 5. 2019

Přijato: 28. 7. 2019

Klíčová slova:

ncRNA spojená s P21 – aktivace poškozením DNA – PANDA – dlouhé nekódující – karcinomy močového měchýře


Zdroje

1. Taheri M, Omrani MD, Ghafouri-Fard S. Long non-coding RNA expression in bladder cancer. Biophys Rev Aug 2018; 10 (4): 1205–1213. doi: 10.1007/s12551-017-0379-y.

2. Dianatpour A, Ghafouri-Fard S. The role of long non-coding RNAs in the repair of DNA double strand breaks. Int J Mol Cell Med 2017; 6 (1): 1–12.

3. Taheri M, Omrani MD, Ghafouri-Fard S. Long non-coding RNAs expression in renal cell carcinoma J Biol Today‘s World 2017; 6 (12): 240–247. doi: 10.15412/J.JBTW.01061201.

4. Hung T, Wang Y, Lin MF et al. Extensive and coordinated transcription of noncoding RNAs within cell-cycle promoters. Nat genet 2011; 43 (7): 621–629. doi: 10.1038/ng.848.

5. Puvvula PK, Desetty RD, Pineau P et al. Long non-coding RNA PANDA and scaffold-attachment-factor SAFA control senescence entry and exit. Nat Commun 2014; 5: 5323. doi: 10.1038/ncomms6323.

6. Peng C, Hu W, Weng X et al. Over expression of long non-coding RNA PANDA promotes hepatocellular carcinoma by inhibiting senescence associated inflammatory factor IL8. Sci Rep 2017; 7 (1): 4186. doi: 10.1038/s41598-017-04045-5.

7. Kotake Y, Goto T, Naemura M et al. Long non-coding RNA PANDA positively regulates proliferation of osteosarcoma cells. Anticancer Res 2017; 37 (1): 81–85. doi: 10.21873/anticanres.11292.

8. Zhan YH, Lin JH, Liu YC et al. Up-regulation of long non-coding RNA PANDAR is associated with poor prognosis and promotes tumorigenesis in bladder cancer. J Exp Clin Canc Res 2016; 35 (1): 83. doi: 10.1186/s13046-016-03 54-7.

9. Siegel R, Naishadham D, Jemal A. Cancer statistics, 2013. CA Cancer J Clin 2013; 63 (1): 11–30. doi: 10.3322/caac.21166.

10. Stenzl A, Cowan NC, De Santis M et al. Treatment of muscle-invasive and metastatic bladder cancer: update of the EAU guidelines. Eur Urol 2011; 59 (6): 1009–1018. doi: 10.1016/j.eururo.2011.03.023.

11. Nekoohesh L, Modarressi MH, Mowla SJ et al. Expression profile of miRNAs in urine samples of bladder cancer patients. Biomark Med 2018; 12 (12): 1311–1321. doi: 10.2217/bmm-2018-0190.

12. Yazarlou F, Mowla SJ, Oskooei VK et al. Urine exosome gene expression of cancer-testis antigens for prediction of bladder carcinoma. Cancer Manag Res 2018; 10: 5373–5381. doi: 10.2147/CMAR.S180389.

13. Dastmalchi R, Ghafouri-Fard S, Omrani MD et al. Dysregulation of long non-coding RNA profile in peripheral blood of multiple sclerosis patients. Mult Scler Relat Disord 2018; 25: 219–226. doi: 10.1016/j.msard.2018.07. 044.

14. Afshari M, Janbabaei G, Bahrami MA et al. Opium and bladder cancer: a systematic review and meta-analysis of the odds ratios for opium use and the risk of bladder cancer. PloS One 2017; 12 (6): e0178527. doi: 10.1371/journal.pone.0178527.

Štítky
Dětská onkologie Chirurgie všeobecná Onkologie

Článek vyšel v časopise

Klinická onkologie

Číslo 4

2019 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×