Subpopulace cirkulujících myeloidních supresových buněk u pacientů s kolorektálním karcinomem – explorativní analýza jejich potenciálu jako biomarkeru


Autoři: Fědorová Lenka 1,2;  Pilátová Kateřina 1,2;  Selingerová Iveta 1,2;  Bencsiková Beatrix 2,3;  Budinská Eva 2;  Zwinsová Barbora 2;  Brychtová Veronika 2;  Langrová Marie 2;  Šefr Roman 2,4;  Valík Dalibor 1,2;  Zdražilová Dubská Lenka 1,2
Působiště autorů: Department of Laboratory Medicine, Masaryk Memorial Cancer Institute, Brno, Czech Republic 1;  Regional Centre for Applied Molecular Oncology, Masaryk Memorial Cancer Institute, Brno, Czech Republic 2;  Clinic of Comprehensive Cancer Care, Masaryk Memorial Cancer Institute, Brno, Czech Republic 3;  Clinic of Surgical Oncology, Masaryk Memorial Cancer Institute, Brno, Czech Republic 4
Vyšlo v časopise: Klin Onkol 2018; 31(Supplementum 2): 88-92
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Východiska:

Myeloidní supresorové buňky (MDSCs) přispívají k úniku nádoru imunitní kontrole a podporují nádorový růst produkcí růstových faktorů. Zaměřili jsme se na klinické a analytické otázky týkající se MDSCs jako potenciálních biomarkerů a imunitních regulátorů, které se podílejí na progresi nádoru. Soubor pacientů a metody: Analyzovali jsme skupinu 10 pacientů s pokročilým kolorektálním karcinomem (colorectal carcinoma – CRC) a přítomnými metastázami (podskupina M1), nebo bez metastáz (podskupina M0) v době diagnózy. Krev byla pacientům odebrána v době diagnózy před zahájením protinádorové léčby a dále 12 měsíců po zahájení léčby. Fluorescenční imunoanalýzou na průtokovém cytometru byly detekovány subpopulace MDSCs – monocytární MDSC (M-MDSCs) s imunofenotypem CD45+ CD11b+ CD33+ HLA-DRlow/− CD14+ CD15– a granulocytární MDSC (CD33hi PMN-MDSC) s imunofenotypem CD45+ CD11b+ CD33hi HLA-DRlow/− CD14– CD15+. V preanalytické a analytické části studie byly změřeny náhodně vybrané vzorky krve pacientů s onkologickou diagnózou.

Výsledky:

Hladina cirkulujících M-MDSCs není asociována s metastatickým CRC. Naopak cirkulující CD33hi PMN-MDSCs byly zvýšeny u pacientů se vzdálenými metastázami (M1) v porovnání s T3 M0 podskupinou. Cirkulující M-MDSCs byly zvýšeny po podání chemoterapeutické léčby u 9 z 10 pacientů. CD33hi PMN-MDSCs značně poklesly po zahájení léčby u 5 z 10 pacientů a byly zvýšeny u 2 z 10 pacientů. Absolutní a relativní počty MDSCs spolu korelovaly a oba mohou být použity pro kvantifikaci MDSCs. Variační koeficient (CV) opakovatelnosti byl 6–11 % pro M-MDSCs a 25–44 % pro CD33hi PMN-MDSCs. CV mezilehlé preciznosti byl vyšší – 8–22 % u M-MDSCs a 35–79 % u CD33hi PMN-MDSCs, což ukazuje, že časová prodleva měření MDSCs ve vzorku plné krve ovlivňuje množství detekovaných MDSCs.

Závěr:

Kvantifikace subpopulací MDSC je závislá na typu zkoumaného vzorku a jeho preanalytickém zpracování. Explorativní analýza M-MDSCs a CD33hi PMN-MDSCs u pacientů s CRC ukázala, že dynamika cirkulujících MDSCs před a po podání protinádorové léčby je odlišná s ohledem na konkrétní subset myeloidních supresorových buněk.

Klíčová slova:

myeloidní supresorové buňky – preanalytika – kolorektální karcinom – průtoková cytometrie – imunomonitoring

Tato práce byla podpořena MZ ČR (projekt AZV 16-31966A a DRO 00209805) a MŠMT ČR (projekt LO1413, LM2015089).

Autoři deklarují, že v souvislosti s předmětem studie nemají žádné komerční zájmy.

Redakční rada potvrzuje, že rukopis práce splnil ICMJE kritéria pro publikace zasílané do biomedicínských časopisů.

Přijato: 30. 8. 2017


Zdroje

1. Pilatova K, Bencsikova B, Demlova R et al. Myeloid-derived suppressor cells (MDSCs) in patients with solid tumors: considerations for granulocyte colony-stimulating factor treatment. Cancer Immunol Immunother. In press 2018. doi: 10.1007/s00262-018-2166-4.

2. Greplova K, Selingerova I, Valik D et al. Lactate Dehydrogenase – old tumour marker in the light of current knowledge and preanalytic conditions. Klin Onkol 2017; 30 (Suppl 1): 156–158.

3. Talmadge JE, Gabrilovich DI. History of myeloid-derived suppressor cells. Nat Rev Cancer 2013; 13 (10): 739–752. doi: 10.1038/nrc3581.

4. Shipp C, Speigl L, Janssen N et al. A clinical and biological perspective of human myeloid-derived suppressor cells in cancer. Cell Mol Life Sci 2016; 73 (21): 4043–4615. doi: 10.1007/s00018-016-2278-y.

5. Peranzoni E, Zilio S, Marigo I et al. Myeloid-derived suppressor cell heterogeneity and subset definition. Curr Opin Immunol 2010; 22 (2): 238–244. doi: 10.1016/j.coi.2010.01.021.

6. Pilatova K, Budinska E, Benscikova B et al. Circulating myeloid suppressor cells and their role in tumour immunology. Klin Onkol 2017; 30 (Suppl1): 166–169.

7. Kotsakis A, Harasymczuk M, Schilling B et al. Myeloid-derived suppressor cell measurements in fresh and cryopreserved blood samples. J Immunol Methods 2012; 381 (1–2): 14–22. doi: 10.1016/j.jim.2012.04.004.

8. Grutzner E, Stirner R, Arenz L et al. Kinetics of human myeloid-derived suppressor cells after blood draw. J Transl Med 2016; 14: 2. doi: 10.1186/s12967-015-0 755-y.

9. Florcken A, Takvorian A, Singh A et al. Myeloid-derived suppressor cells in human peripheral blood: Optimized quantification in healthy donors and patients with metastatic renal cell carcinoma. Immunol Lett 2015; 168 (2): 260–267. doi: 10.1016/j.imlet.2015.10.001.

10. Docke WD, Hoflich C, Davis KA et al. Monitoring temporary immunodepression by flow cytometric measurement of monocytic HLA-DR expression: a multicenter standardized study. Clin Chem 2005; 51 (12): 2341–2347. doi: 10.1373/clinchem.2005.052639.

11. Monneret G, Venet F. Monocyte HLA-DR in sepsis: shall we stop following the flow? Crit Care 2014; 18 (1): 102. doi: 10.1186/cc13179

Štítky
Dětská onkologie Chirurgie všeobecná Onkologie

Článek vyšel v časopise

Klinická onkologie

Číslo Supplementum 2

2018 Číslo Supplementum 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×