Subpopulace cirkulujících myeloidních supresových buněk u pacientů s kolorektálním karcinomem – explorativní analýza jejich potenciálu jako biomarkeru


Autoři: Fědorová Lenka 1,2;  Pilátová Kateřina 1,2;  Selingerová Iveta 1,2;  Bencsiková Beatrix 2,3;  Budinská Eva 2;  Zwinsová Barbora 2;  Brychtová Veronika 2;  Langrová Marie 2;  Šefr Roman 2,4;  Valík Dalibor 1,2;  Zdražilová Dubská Lenka 1,2
Působiště autorů: Department of Laboratory Medicine, Masaryk Memorial Cancer Institute, Brno, Czech Republic 1;  Regional Centre for Applied Molecular Oncology, Masaryk Memorial Cancer Institute, Brno, Czech Republic 2;  Clinic of Comprehensive Cancer Care, Masaryk Memorial Cancer Institute, Brno, Czech Republic 3;  Clinic of Surgical Oncology, Masaryk Memorial Cancer Institute, Brno, Czech Republic 4
Vyšlo v časopise: Klin Onkol 2018; 31(Supplementum 2): 88-92
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Východiska:

Myeloidní supresorové buňky (MDSCs) přispívají k úniku nádoru imunitní kontrole a podporují nádorový růst produkcí růstových faktorů. Zaměřili jsme se na klinické a analytické otázky týkající se MDSCs jako potenciálních biomarkerů a imunitních regulátorů, které se podílejí na progresi nádoru. Soubor pacientů a metody: Analyzovali jsme skupinu 10 pacientů s pokročilým kolorektálním karcinomem (colorectal carcinoma – CRC) a přítomnými metastázami (podskupina M1), nebo bez metastáz (podskupina M0) v době diagnózy. Krev byla pacientům odebrána v době diagnózy před zahájením protinádorové léčby a dále 12 měsíců po zahájení léčby. Fluorescenční imunoanalýzou na průtokovém cytometru byly detekovány subpopulace MDSCs – monocytární MDSC (M-MDSCs) s imunofenotypem CD45+ CD11b+ CD33+ HLA-DRlow/− CD14+ CD15– a granulocytární MDSC (CD33hi PMN-MDSC) s imunofenotypem CD45+ CD11b+ CD33hi HLA-DRlow/− CD14– CD15+. V preanalytické a analytické části studie byly změřeny náhodně vybrané vzorky krve pacientů s onkologickou diagnózou.

Výsledky:

Hladina cirkulujících M-MDSCs není asociována s metastatickým CRC. Naopak cirkulující CD33hi PMN-MDSCs byly zvýšeny u pacientů se vzdálenými metastázami (M1) v porovnání s T3 M0 podskupinou. Cirkulující M-MDSCs byly zvýšeny po podání chemoterapeutické léčby u 9 z 10 pacientů. CD33hi PMN-MDSCs značně poklesly po zahájení léčby u 5 z 10 pacientů a byly zvýšeny u 2 z 10 pacientů. Absolutní a relativní počty MDSCs spolu korelovaly a oba mohou být použity pro kvantifikaci MDSCs. Variační koeficient (CV) opakovatelnosti byl 6–11 % pro M-MDSCs a 25–44 % pro CD33hi PMN-MDSCs. CV mezilehlé preciznosti byl vyšší – 8–22 % u M-MDSCs a 35–79 % u CD33hi PMN-MDSCs, což ukazuje, že časová prodleva měření MDSCs ve vzorku plné krve ovlivňuje množství detekovaných MDSCs.

Závěr:

Kvantifikace subpopulací MDSC je závislá na typu zkoumaného vzorku a jeho preanalytickém zpracování. Explorativní analýza M-MDSCs a CD33hi PMN-MDSCs u pacientů s CRC ukázala, že dynamika cirkulujících MDSCs před a po podání protinádorové léčby je odlišná s ohledem na konkrétní subset myeloidních supresorových buněk.

Klíčová slova:

myeloidní supresorové buňky – preanalytika – kolorektální karcinom – průtoková cytometrie – imunomonitoring

Tato práce byla podpořena MZ ČR (projekt AZV 16-31966A a DRO 00209805) a MŠMT ČR (projekt LO1413, LM2015089).

Autoři deklarují, že v souvislosti s předmětem studie nemají žádné komerční zájmy.

Redakční rada potvrzuje, že rukopis práce splnil ICMJE kritéria pro publikace zasílané do biomedicínských časopisů.

Přijato: 30. 8. 2017


Zdroje

1. Pilatova K, Bencsikova B, Demlova R et al. Myeloid-derived suppressor cells (MDSCs) in patients with solid tumors: considerations for granulocyte colony-stimulating factor treatment. Cancer Immunol Immunother. In press 2018. doi: 10.1007/s00262-018-2166-4.

2. Greplova K, Selingerova I, Valik D et al. Lactate Dehydrogenase – old tumour marker in the light of current knowledge and preanalytic conditions. Klin Onkol 2017; 30 (Suppl 1): 156–158.

3. Talmadge JE, Gabrilovich DI. History of myeloid-derived suppressor cells. Nat Rev Cancer 2013; 13 (10): 739–752. doi: 10.1038/nrc3581.

4. Shipp C, Speigl L, Janssen N et al. A clinical and biological perspective of human myeloid-derived suppressor cells in cancer. Cell Mol Life Sci 2016; 73 (21): 4043–4615. doi: 10.1007/s00018-016-2278-y.

5. Peranzoni E, Zilio S, Marigo I et al. Myeloid-derived suppressor cell heterogeneity and subset definition. Curr Opin Immunol 2010; 22 (2): 238–244. doi: 10.1016/j.coi.2010.01.021.

6. Pilatova K, Budinska E, Benscikova B et al. Circulating myeloid suppressor cells and their role in tumour immunology. Klin Onkol 2017; 30 (Suppl1): 166–169.

7. Kotsakis A, Harasymczuk M, Schilling B et al. Myeloid-derived suppressor cell measurements in fresh and cryopreserved blood samples. J Immunol Methods 2012; 381 (1–2): 14–22. doi: 10.1016/j.jim.2012.04.004.

8. Grutzner E, Stirner R, Arenz L et al. Kinetics of human myeloid-derived suppressor cells after blood draw. J Transl Med 2016; 14: 2. doi: 10.1186/s12967-015-0 755-y.

9. Florcken A, Takvorian A, Singh A et al. Myeloid-derived suppressor cells in human peripheral blood: Optimized quantification in healthy donors and patients with metastatic renal cell carcinoma. Immunol Lett 2015; 168 (2): 260–267. doi: 10.1016/j.imlet.2015.10.001.

10. Docke WD, Hoflich C, Davis KA et al. Monitoring temporary immunodepression by flow cytometric measurement of monocytic HLA-DR expression: a multicenter standardized study. Clin Chem 2005; 51 (12): 2341–2347. doi: 10.1373/clinchem.2005.052639.

11. Monneret G, Venet F. Monocyte HLA-DR in sepsis: shall we stop following the flow? Crit Care 2014; 18 (1): 102. doi: 10.1186/cc13179

Štítky
Dětská onkologie Chirurgie všeobecná Onkologie

Článek vyšel v časopise

Klinická onkologie

Číslo Supplementum 2

2018 Číslo Supplementum 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Příběh jedlé sody
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se