Životní jubileum paní profesorky MUDr. Jitky Abrahámové, DrSc.


Autoři: T. Büchler
Vyšlo v časopise: Klin Onkol 2013; 26(2): 147-148
Kategorie: Personalia

V neděli 21. 4. oslaví životní jubileum paní profesorka MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc., přední česká onkoložka a primářka Onkologické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Thomayerovy nemocnice v Praze.


Narodila se v Praze a vyrůstala na Letné. Její maminka celý život trpěla tuberkulózou a posléze jejími těžkými následky. Paní profesorka sama přiznává, že tato zkušenost ji později přivedla ke studiu medicíny. V roce 1966 absolvovala Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze. O onkologii měla zájem už jako studentka – od 4. ročníku medicíny pracovala na Radiologické klinice a její první nesmělé prezentační a publikační krůčky se odehrály v rámci ŠVOČ.

Po promoci začínala jako sekundární lékařka na Onkologickém oddělení nemocnice v Trutnově, ale již za rok přešla na přední pražské pracoviště, Radio­logickou kliniku Všeobecné fakultní nemocnice, kterou tehdy vedl profesor Šváb. Tato klinika se v roce 1973 transformovala na Onkologickou kliniku Fakulty všeobecného lékařství Univerzity Karlovy.

Jitka Abrahámová získala v roce 1974 pozici odborného asistenta a v roce 1988 se stala docentkou pro obor klinická onkologie. Od roku 1987 byla také zástupkyní (pro vědu a výzkum) přednosty Onkologické kliniky, jímž byl tehdy docent Václav Bek. Zajišťovala konziliární služby pro uroonkologii, gynekologii a dětskou onkologii a mezi jejími vědeckými zájmy dominovala léčba nádorů varlat, radioterapie dětského věku a vztah mezi histokompatibilitním systémem a solidními nádory, což je dodnes jedno z intenzivně zkoumaných témat nádorové imunologie. Jako jedna z mála českých kliniků již od 70. let publikovala v mezinárodních odborných časopisech a byla v nich i citována. Doktorka Abrahámová si navzdory svým úspěchům (nebo kvůli nim) musela vytrpět mnohé ústrky, i když na tyto časy dnes vzpomíná spíše s humorem (například jak se dočasně stala nástěnkářkou kliniky).

V roce 1992 přijala nabídku vybudovat onkologické oddělení v Thomayerově nemocnici, kde tehdy existovala jen malá ambulantní onkologie a radioterapie. Díky paní docentce se zde otevřelo lůžkové oddělení včetně jednotky intenzivní onkologické péče a vytvořil se velmi kvalitní tým lékařů a sester. Krčské pracoviště se rychle pozvedlo na jedno z předních onkologických center s celorepublikovým významem. Pod vedením paní docentky Abrahámové byla těžištěm jeho činnosti vysoce specializovaná péče o muže s testikulárními nádory a ženy s karcinomem prsu, včetně programu autologních transplantací krvetvorných buněk pro nemocné s nejvyšším rizikem. Dnes je toto pracoviště součástí sítě komplexních onkologických center a poskytuje špičkovou péči pro pacienty s celým spektrem solidních nádorů. V roce 2012 se stala onkologie v Thomayerově nemocnici samostatnou klinikou 1. LF UK a paní profesorka (jmenována byla v roce 2006) její první přednostkou.

Paní profesorka Abrahámová věnovala a věnuje nesmírné úsilí popularizaci onkologie a hlavně propagaci preventivních programů. Je autorkou nespočtu knih, brožur, článků, přednášek i filmů, které se snaží narušit mýty kolem onkologických chorob a přimět lidi, aby chodili se svými potížemi k lékaři včas, nebo – ještě lépe –aby se účastnili programů včasné detekce nádorů a prekanceróz. Stála za zrodem mammografického screeningu v České republice, vysoce účinného programu, který podle posledních statistik znatelně snížil mortalitu na karcinom prsu u nás. Mnoho aktivit směřovaných na pomoc onkologickým pacientům organizuje a podporuje Nadační fond onkologie pro 21. století, založený a vedený paní profesorkou.

Řadu let je členkou výboru České onkologické společnosti a předsedkyní rady Národního onkologického registru, na jehož zachování při nekoncepčním financování ze strany státu má velký podíl. Je neúnavnou organizátorkou odborných setkání, jako jsou každoroční urologicko-onkologické a mammologické sympozium, a řady dalších akcí, které mají vždy i značný společenský přesah.

Paní profesorka Abrahámová je opravdovou první dámou české onkologie a do dalších let jí přejeme hodně zdraví, sil a trpělivosti.

doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.

a kolektiv Onkologické kliniky 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice


Štítky
Dětská onkologie Chirurgie všeobecná Onkologie

Článek vyšel v časopise

Klinická onkologie

Číslo 2

2013 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×