Primární rakovina žlučníku diagnoastikovaná pooperačně po elektivní a hospitalizační cholecystektomii


Autoři: O. Ioannidis 1;  G. Paraskevas 2;  I. Varnalidis 3;  M. Ntoumpara 1;  L. Tsigkriki 1;  S. Gatzos 1;  S. G. Malakozis 1;  D. Papapostolou 1;  A. Papadopoulou 1;  A. Makrantonakis 1;  N. Makrantonakis 1
Působiště autorů: First Surgical Department, General Regional Hospital ‘George Papanikolaou’, Thessaloniki, Greece 1;  Department of Anatomy, Medical School, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece 2;  Plastic Surgery Department, General Regional Hospital ‘George Papanikolaou’, Thessaloniki, Greece 3
Vyšlo v časopise: Klin Onkol 2013; 26(1): 31-34
Kategorie: Původní práce

Autoři deklarují, že v souvislosti s předmětem studie nemají žádné komerční zájmy.

Redakční rada potvrzuje, že rukopis práce splnil ICMJE kritéria pro publikace zasílané do bi omedicínských časopisů.

Obdrženo: 13. 11. 2012

Přijato: 26. 11. 2012

Souhrn

Úvod:
Rakovina žlučníku je vzácný nádor s vysokou mortalitou a špatnou prognózou. Většinou koreluje s cholelitiázou a častěji se prezentuje u starších pacientů a u žen. Tento nádor je málokdy diagnostikován před operací kvůli indolentní progresi nádoru.

Metody:
Byly prozkoumány hospitalizační a chirurgické záznamy našeho chirurgického oddělení z období od ledna 1992 do prosince 2001. Hledáni byli pacienti, kteří podstoupili cholecystektomii. Dále byly studovány histopatologické nálezy a pomocí zmrzlé tkáně byli identifikováni pacienti s diagnózou rakoviny žlučníku stanovené po operaci, nikoli během operace.

Výsledky:
V období 1992– 2001 proběhlo celkem 1 536 cholecystektomií a nalezeno bylo 14 případů rakoviny žlučníku diagnostikovaných pooperativně. Poměr mužů a žen byl 3/ 11 s průměrným věkem 69,4 let. Klinické příznaky byly nespecifické a mortalita dosahovala 57 %.

Závěr:
Ve většině případů je vznik rakoviny žlučníku diagnostikován po cholecystektomii a dokonce i v těchto případech může být v pokročilém stadiu. Prognóza tohoto vzácného nádoru je špatná.

Klíčová slova:
žlučník –  nádor –  karcinom –  cholecystektomie


Zdroje

1. Goetze T, Paolucci V. Does laparoscopy worsen the prognosis for incidental gallbladder cancer? Surg Endosc 2006; 20(2): 286– 293.

2. Gourgiotis S, Kocher HM, Solaini L et al. Gallbladder cancer. Am J Surg 2008; 196(2): 252– 264.

3. Pandey M. Risk factors for gallbladder cancer: a reappraisal. Eur J Cancer Prev 2003; 12(1): 15– 24.

4. Reid KM, Ramos- De la Medina A, Donohue JH. Diagnosis and surgical management of gallbladder cancer: a review. J Gastrointest Surg 2007; 11(5): 671– 681.

5. Sheth S, Bedford A, Chopra S. Primary gallbladder cancer: recognition of risk factors and the role of prophylactic cholecystectomy. Am J Gastroenterol 2000; 95(6): 1402– 1410.

6. Albores- Saavedra J, Alcantra-Vazquez A, Cruz- Ortiz H et al. The precursor lesions of invasive gallbladder carcinoma. Hyperplasia, atypical hyperplasia and carcinoma in situ. Cancer 1980; 45(5): 919– 927.

7. Butte JM, Matsuo K, Gonen M et al. Gallbladder cancer: differences in presentation, surgical treatment, and survival in patients treated at centers in three countries. J Am Coll Surg 2011; 212(1): 50– 61.

8. Furlan A, Ferris JV, Hosseinzadeh K et al. Gallbladder carcinoma update: multimodality imaging evaluation, staging, and treatment options. AJR Am J Roentgenol 2008; 191(5): 1440– 1447.

9. Mekeel KL, Hemming AW. Surgical management of gallbladder carcinoma: a review. J Gastrointest Surg 2007; 11(9): 1188– 1193.

10. Orth K, Beger HG. Gallbladder carcinoma and surgical treatment. Langenbecks Arch Surg 2000; 385(8): 501– 508.

11. Sarli L, Contini S, Sansebastiano G et al. Does laparoscopic cholecystectomy worsen the prognosis of unsuspected gallbladder cancer? Arch Surg 2000; 135(11): 1340– 1344.

12. Donohue JH. Present status of the diagnosis and treatment of gallbladder carcinoma. J Hepatobiliary Pancreat Surg 2001; 8(6): 530– 534.

13. Donohue JH, Stewart AK, Menck HR. The National Cancer Data Base report on carcinoma of the gallbladder, 1989– 1995. Cancer 1998; 83(12): 2618– 2628.

14. Lazcano-Ponce EC, Miquel JF, Munoz N et al. Epidemiology and molecular pathology of gallbladder cancer. CA Cancer J Clin 2001; 51(6): 349– 364.

15. Shrikhande SV, Barreto SG, Singh S et al. Cholelithiasis in gallbladder cancer: coincidence, cofactor, or cause! Eur J Surg Oncol 2010; 36(6): 514– 519.

16. Miller G, Jarnagin WR. Gallbladder carcinoma. Eur J Surg Oncol 2008; 34(3): 306– 312.

17. Fong Y, Malhotra S. Gallbladder cancer: recent advances and current guidelines for surgical therapy. Adv Surg 2001; 35: 1– 20.

18. Perpetuo MD, Valdivieso M, Heilbrun LK et al. Natural history study of gallbladder cancer: a review of 36 years experience at M. D. Anderson Hospital and Tumor Institute. Cancer 1978; 42(1): 330– 335.

19. Maringhini A, Moreau JA, Melton LJ 3rd et al. Gallstones, gallbladder cancer, and other gastrointestinal malignancies. An epidemiologic study in Rochester, Minnesota. Ann Intern Med 1987; 107(1): 30– 35.

20. Randi G, Franceschi S, La Vecchia C. Gallbladder cancer worldwide: geographical distribution and risk factors. Int J Cancer 2006; 118(7): 1591– 1602.

21. Roa I, Araya JC, Villaseca M et al. Preneoplastic lesions and gallbladder cancer: an estimate of the period required for progression. Gastroenterology 1996; 111(1): 232– 236.

22. Shrikhande SV, Barreto SG. Surgery for gallbladder cancer: The need to generate greater evidence. World J Gastrointest Surg 2009; 1(1): 26– 29.

23. Levin B. Gallbladder carcinoma. Ann Oncol 1999; 10 (Suppl 4): 129– 130.

24. Ransohoff DF, Gracie WA. Treatment of gallstones. Ann Intern Med 1993; 119 (7 Pt 1): 606– 619.

25. Steinert R, Nestler G, Sagynaliev E et al. Laparoscopic cholecystectomy and gallbladder cancer. J Surg Oncol 2006; 93(8): 682– 689.

26. Wullstein C, Woeste G, Barkhausen S et al. Do complications related to laparoscopic cholecystectomy influence the prognosis of gallbladder cancer? Surg Endosc 2002; 16(5): 828– 832.

27. Isambert M, Leux C, Metairie S et al. Incidentally-discovered gallbladder cancer: When, why and which reoperation? J Visc Surg 2011; 148(2): e77– 84.

28. de Aretxabala X, Roa I, Burgos L et al. Gallbladder cancer: an analysis of a series of 139 patients with invasion restricted to the subserosal layer. J Gastrointest Surg 2006; 10(2): 186– 192.

29. Dawes LG. Gallbladder cancer. Cancer Treat Res 2001; 109: 145– 155.

30. Hawkins WG, DeMatteo RP, Jarnagin WR et al. Jaundice predicts advanced disease and early mortality in patients with gallbladder cancer. Ann Surg Oncol 2004; 11(3): 310– 315.

31. Onoyama H, Yamamoto M, Takada M et al. Diagnostic imaging of early gallbladder cancer: retrospective study of 53 cases. World J Surg 1999; 23(7): 708– 712.

32. Hueman MT, Vollmer CM Jr, Pawlik TM. Evolving treatment strategies for gallbladder cancer. Ann Surg Oncol 2009; 16(8): 2101– 2115.

33. Corvera CU, Blumgart LH, Akhurst T et al. 18F-fluorodeoxyglucose positron emission tomography influences management decisions in patients with biliary cancer. J Am Coll Surg 2008; 206(1): 57– 65.

34. Weber SM, DeMatteo RP, Fong Y et al. Staging laparoscopy in patients with extrahepatic biliary carcinoma. Analysis of 100 patients. Ann Surg 2002; 235(3): 392– 399.

35. Tsukada K, Hatakeyama K, Kurosaki I et al. Outcome of radical surgery for carcinoma of the gallbladder according to the TNM stage. Surgery 1996; 120(5): 816– 821.

36. Pearlstone DB, Curley SA, Feig BW. The management of gallbladder cancer: before, during, and after laparoscopic cholecystectomy. Semin Laparosc Surg 1998; 5(2): 121– 128.

37. Suzuki K, Kimura T, Ogawa H. Is laparoscopic cholecystectomy hazardous for gallbladder cancer? Surgery 1998; 123(3): 311– 314.

38. Shih SP, Schulick RD, Cameron JL et al. Gallbladder cancer: the role of laparoscopy and radical resection. Ann Surg 2007; 245(6): 893– 901.

39. Darabos N, Stare R. Gallbladder cancer: laparoscopic and classic cholecystectomy. Surg Endosc 2004; 18(1): 144– 147.

40. Pilgrim C, Usatoff V, Evans PM. A review of the surgical strategies for the management of gallbladder carcinoma based on T stage and growth type of the tumour. Eur J Surg Oncol 2009; 35(9): 903– 907.

41. Jayaraman S, Jarnagin WR. Management of gallbladder cancer. Gastroenterol Clin North Am 2010; 39(2): 331– 342.

42. Misra S, Chaturvedi A, Misra NC et al. Carcinoma of the gallbladder. Lancet Oncol 2003; 4(3): 167– 176.

43. Zhu AX, Hong TS, Hezel AF et al. Current management of gallbladder carcinoma. Oncologist 2010; 15(2): 168– 181.

44. Yamaguchi K, Tsuneyoshi M. Subclinical gallbladder carcinoma. Am J Surg 1992; 163(4): 382– 386.

45. Bartlett DL, Fong Y, Fortner JG et al. Long‑term results after resection for gallbladder cancer. Implications for staging and management. Ann Surg 1996; 224(5): 639– 646.

46. Shirai Y, Yoshida K, Tsukada K et al. Inapparent carcinoma of the gallbladder. An appraisal of a radical second operation after simple cholecystectomy. Ann Surg 1992; 215(4): 326– 331.

47. Baxter I, Garden OJ. Surgical palliation of carcinoma of the gallbladder. Hepatogastroenterology 1999; 46(27): 1572– 1577.

48. Todoroki T, Kawamoto T, Takahashi H et al. Treatment of gallbladder cancer by radical resection. Br J Surg 1999; 86(5): 622– 627.

Štítky
Dětská onkologie Chirurgie všeobecná Onkologie

Článek vyšel v časopise

Klinická onkologie

Číslo 1

2013 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se