Primární rakovina žlučníku diagnoastikovaná pooperačně po elektivní a hospitalizační cholecystektomii


Autoři: O. Ioannidis 1;  G. Paraskevas 2;  I. Varnalidis 3;  M. Ntoumpara 1;  L. Tsigkriki 1;  S. Gatzos 1;  S. G. Malakozis 1;  D. Papapostolou 1;  A. Papadopoulou 1;  A. Makrantonakis 1;  N. Makrantonakis 1
Působiště autorů: First Surgical Department, General Regional Hospital ‘George Papanikolaou’, Thessaloniki, Greece 1;  Department of Anatomy, Medical School, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece 2;  Plastic Surgery Department, General Regional Hospital ‘George Papanikolaou’, Thessaloniki, Greece 3
Vyšlo v časopise: Klin Onkol 2013; 26(1): 31-34
Kategorie: Původní práce

Autoři deklarují, že v souvislosti s předmětem studie nemají žádné komerční zájmy.

Redakční rada potvrzuje, že rukopis práce splnil ICMJE kritéria pro publikace zasílané do bi omedicínských časopisů.

Obdrženo: 13. 11. 2012

Přijato: 26. 11. 2012

Souhrn

Úvod:
Rakovina žlučníku je vzácný nádor s vysokou mortalitou a špatnou prognózou. Většinou koreluje s cholelitiázou a častěji se prezentuje u starších pacientů a u žen. Tento nádor je málokdy diagnostikován před operací kvůli indolentní progresi nádoru.

Metody:
Byly prozkoumány hospitalizační a chirurgické záznamy našeho chirurgického oddělení z období od ledna 1992 do prosince 2001. Hledáni byli pacienti, kteří podstoupili cholecystektomii. Dále byly studovány histopatologické nálezy a pomocí zmrzlé tkáně byli identifikováni pacienti s diagnózou rakoviny žlučníku stanovené po operaci, nikoli během operace.

Výsledky:
V období 1992– 2001 proběhlo celkem 1 536 cholecystektomií a nalezeno bylo 14 případů rakoviny žlučníku diagnostikovaných pooperativně. Poměr mužů a žen byl 3/ 11 s průměrným věkem 69,4 let. Klinické příznaky byly nespecifické a mortalita dosahovala 57 %.

Závěr:
Ve většině případů je vznik rakoviny žlučníku diagnostikován po cholecystektomii a dokonce i v těchto případech může být v pokročilém stadiu. Prognóza tohoto vzácného nádoru je špatná.

Klíčová slova:
žlučník –  nádor –  karcinom –  cholecystektomie


Zdroje

1. Goetze T, Paolucci V. Does laparoscopy worsen the prognosis for incidental gallbladder cancer? Surg Endosc 2006; 20(2): 286– 293.

2. Gourgiotis S, Kocher HM, Solaini L et al. Gallbladder cancer. Am J Surg 2008; 196(2): 252– 264.

3. Pandey M. Risk factors for gallbladder cancer: a reappraisal. Eur J Cancer Prev 2003; 12(1): 15– 24.

4. Reid KM, Ramos- De la Medina A, Donohue JH. Diagnosis and surgical management of gallbladder cancer: a review. J Gastrointest Surg 2007; 11(5): 671– 681.

5. Sheth S, Bedford A, Chopra S. Primary gallbladder cancer: recognition of risk factors and the role of prophylactic cholecystectomy. Am J Gastroenterol 2000; 95(6): 1402– 1410.

6. Albores- Saavedra J, Alcantra-Vazquez A, Cruz- Ortiz H et al. The precursor lesions of invasive gallbladder carcinoma. Hyperplasia, atypical hyperplasia and carcinoma in situ. Cancer 1980; 45(5): 919– 927.

7. Butte JM, Matsuo K, Gonen M et al. Gallbladder cancer: differences in presentation, surgical treatment, and survival in patients treated at centers in three countries. J Am Coll Surg 2011; 212(1): 50– 61.

8. Furlan A, Ferris JV, Hosseinzadeh K et al. Gallbladder carcinoma update: multimodality imaging evaluation, staging, and treatment options. AJR Am J Roentgenol 2008; 191(5): 1440– 1447.

9. Mekeel KL, Hemming AW. Surgical management of gallbladder carcinoma: a review. J Gastrointest Surg 2007; 11(9): 1188– 1193.

10. Orth K, Beger HG. Gallbladder carcinoma and surgical treatment. Langenbecks Arch Surg 2000; 385(8): 501– 508.

11. Sarli L, Contini S, Sansebastiano G et al. Does laparoscopic cholecystectomy worsen the prognosis of unsuspected gallbladder cancer? Arch Surg 2000; 135(11): 1340– 1344.

12. Donohue JH. Present status of the diagnosis and treatment of gallbladder carcinoma. J Hepatobiliary Pancreat Surg 2001; 8(6): 530– 534.

13. Donohue JH, Stewart AK, Menck HR. The National Cancer Data Base report on carcinoma of the gallbladder, 1989– 1995. Cancer 1998; 83(12): 2618– 2628.

14. Lazcano-Ponce EC, Miquel JF, Munoz N et al. Epidemiology and molecular pathology of gallbladder cancer. CA Cancer J Clin 2001; 51(6): 349– 364.

15. Shrikhande SV, Barreto SG, Singh S et al. Cholelithiasis in gallbladder cancer: coincidence, cofactor, or cause! Eur J Surg Oncol 2010; 36(6): 514– 519.

16. Miller G, Jarnagin WR. Gallbladder carcinoma. Eur J Surg Oncol 2008; 34(3): 306– 312.

17. Fong Y, Malhotra S. Gallbladder cancer: recent advances and current guidelines for surgical therapy. Adv Surg 2001; 35: 1– 20.

18. Perpetuo MD, Valdivieso M, Heilbrun LK et al. Natural history study of gallbladder cancer: a review of 36 years experience at M. D. Anderson Hospital and Tumor Institute. Cancer 1978; 42(1): 330– 335.

19. Maringhini A, Moreau JA, Melton LJ 3rd et al. Gallstones, gallbladder cancer, and other gastrointestinal malignancies. An epidemiologic study in Rochester, Minnesota. Ann Intern Med 1987; 107(1): 30– 35.

20. Randi G, Franceschi S, La Vecchia C. Gallbladder cancer worldwide: geographical distribution and risk factors. Int J Cancer 2006; 118(7): 1591– 1602.

21. Roa I, Araya JC, Villaseca M et al. Preneoplastic lesions and gallbladder cancer: an estimate of the period required for progression. Gastroenterology 1996; 111(1): 232– 236.

22. Shrikhande SV, Barreto SG. Surgery for gallbladder cancer: The need to generate greater evidence. World J Gastrointest Surg 2009; 1(1): 26– 29.

23. Levin B. Gallbladder carcinoma. Ann Oncol 1999; 10 (Suppl 4): 129– 130.

24. Ransohoff DF, Gracie WA. Treatment of gallstones. Ann Intern Med 1993; 119 (7 Pt 1): 606– 619.

25. Steinert R, Nestler G, Sagynaliev E et al. Laparoscopic cholecystectomy and gallbladder cancer. J Surg Oncol 2006; 93(8): 682– 689.

26. Wullstein C, Woeste G, Barkhausen S et al. Do complications related to laparoscopic cholecystectomy influence the prognosis of gallbladder cancer? Surg Endosc 2002; 16(5): 828– 832.

27. Isambert M, Leux C, Metairie S et al. Incidentally-discovered gallbladder cancer: When, why and which reoperation? J Visc Surg 2011; 148(2): e77– 84.

28. de Aretxabala X, Roa I, Burgos L et al. Gallbladder cancer: an analysis of a series of 139 patients with invasion restricted to the subserosal layer. J Gastrointest Surg 2006; 10(2): 186– 192.

29. Dawes LG. Gallbladder cancer. Cancer Treat Res 2001; 109: 145– 155.

30. Hawkins WG, DeMatteo RP, Jarnagin WR et al. Jaundice predicts advanced disease and early mortality in patients with gallbladder cancer. Ann Surg Oncol 2004; 11(3): 310– 315.

31. Onoyama H, Yamamoto M, Takada M et al. Diagnostic imaging of early gallbladder cancer: retrospective study of 53 cases. World J Surg 1999; 23(7): 708– 712.

32. Hueman MT, Vollmer CM Jr, Pawlik TM. Evolving treatment strategies for gallbladder cancer. Ann Surg Oncol 2009; 16(8): 2101– 2115.

33. Corvera CU, Blumgart LH, Akhurst T et al. 18F-fluorodeoxyglucose positron emission tomography influences management decisions in patients with biliary cancer. J Am Coll Surg 2008; 206(1): 57– 65.

34. Weber SM, DeMatteo RP, Fong Y et al. Staging laparoscopy in patients with extrahepatic biliary carcinoma. Analysis of 100 patients. Ann Surg 2002; 235(3): 392– 399.

35. Tsukada K, Hatakeyama K, Kurosaki I et al. Outcome of radical surgery for carcinoma of the gallbladder according to the TNM stage. Surgery 1996; 120(5): 816– 821.

36. Pearlstone DB, Curley SA, Feig BW. The management of gallbladder cancer: before, during, and after laparoscopic cholecystectomy. Semin Laparosc Surg 1998; 5(2): 121– 128.

37. Suzuki K, Kimura T, Ogawa H. Is laparoscopic cholecystectomy hazardous for gallbladder cancer? Surgery 1998; 123(3): 311– 314.

38. Shih SP, Schulick RD, Cameron JL et al. Gallbladder cancer: the role of laparoscopy and radical resection. Ann Surg 2007; 245(6): 893– 901.

39. Darabos N, Stare R. Gallbladder cancer: laparoscopic and classic cholecystectomy. Surg Endosc 2004; 18(1): 144– 147.

40. Pilgrim C, Usatoff V, Evans PM. A review of the surgical strategies for the management of gallbladder carcinoma based on T stage and growth type of the tumour. Eur J Surg Oncol 2009; 35(9): 903– 907.

41. Jayaraman S, Jarnagin WR. Management of gallbladder cancer. Gastroenterol Clin North Am 2010; 39(2): 331– 342.

42. Misra S, Chaturvedi A, Misra NC et al. Carcinoma of the gallbladder. Lancet Oncol 2003; 4(3): 167– 176.

43. Zhu AX, Hong TS, Hezel AF et al. Current management of gallbladder carcinoma. Oncologist 2010; 15(2): 168– 181.

44. Yamaguchi K, Tsuneyoshi M. Subclinical gallbladder carcinoma. Am J Surg 1992; 163(4): 382– 386.

45. Bartlett DL, Fong Y, Fortner JG et al. Long‑term results after resection for gallbladder cancer. Implications for staging and management. Ann Surg 1996; 224(5): 639– 646.

46. Shirai Y, Yoshida K, Tsukada K et al. Inapparent carcinoma of the gallbladder. An appraisal of a radical second operation after simple cholecystectomy. Ann Surg 1992; 215(4): 326– 331.

47. Baxter I, Garden OJ. Surgical palliation of carcinoma of the gallbladder. Hepatogastroenterology 1999; 46(27): 1572– 1577.

48. Todoroki T, Kawamoto T, Takahashi H et al. Treatment of gallbladder cancer by radical resection. Br J Surg 1999; 86(5): 622– 627.

Štítky
Dětská onkologie Chirurgie všeobecná Onkologie

Článek vyšel v časopise

Klinická onkologie

Číslo 1

2013 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Jak lze diagnostikovat mnohočetný myelom v praxi praktického lékaře?
nový kurz
Autoři: MUDr. Jan Straub

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

Nová funkce oznámení

všimli jsme si, že se zajímáte o obsah na našem webu. Využijte nové funkce zapnutí webových notifikací a nechte se informovat o nejnovějším obsahu.

Zjistit více