Editorial


Vyšlo v časopise: Klin Onkol 2013; 26(1): 5
Kategorie: Editorial

Vážení čtenáři,

těší nás, že jste si otevřeli Klinickou onkologii, časopis, který již šestadvacet let zveřejňuje odborné články s onkologickou problematikou, a to především od českých a slovenských autorů. A těší nás nejen to. Jsme rádi, že stejně jako v loňském roce můžeme zde, v prvním úvodníku nového ročníku časopisu, opět napsat, že Klinické onkologii se daří!

Naše průzkumy a analýzy ukazují, že Klinická onkologie stále patří k nejčtenějším a nejoblíbenějším domácím odborným časopisům mezi českými a slovenskými onkology a radioterapeuty. V roce 2012 poprvé přesáhl počet publikovaných příspěvků číslo 100 a celkový rozsah stran činil téměř 700! Ve srovnání s rokem 2009, od kterého postupně nastalo několik významných změn, se jedná v obou parametrech o více než dvojnásobný nárůst (podrobně viz přiložená tabulka). Na uvedeném úspěchu se jistě podílí i vydání dvou supplement, která doplnila šest řádných čísel časopisu. Se zvyšujícím se počtem publikovaných příspěvků přitom neklesá jejich kvalita, ba naopak, jak dokazuje rostoucí index SJR (SCImago Journal Rank) generovaný bibliografickou databází Scopus, který reflektuje kvalitu a reputaci daného odborného periodika. Z poslední hodnoty indexu publikované v září 2012 je zřejmé, že Klinická onkologie si v tomto měřítku kvality stojí lépe než Časopis lékařů českých, Rozhledy v chirurgii nebo Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie a Česká gynekologie. Časopisy, jako jsou Onkologie, Postgraduální medicína nebo Farmakoterapie, v uvedené renomované databázi Scopus nejsou vůbec indexovány, a proto srovnání s nimi nejsme schopni poskytnout. Každoročně vám v tomto prvním úvodníku přinášíme i informace o návštěvnosti internetových stránek časopisu a počtu stažených článků. Bohužel změna metodiky tohoto hodnocení, kterou jako analytický nástroj nabízí GoogleAnalytics™, nám to v letošním roce neumožňuje spolehlivě provést. Srovnáme-li však období mezi 31. 8. 2011 až 31. 12. 2011 a 31. 8. 2012 až 31. 12. 2012, zjišťujeme, že počet zobrazení internetových stránek časopisu v uvedených 4 měsících narostl o 9,98 % a vstupů o 12,25 % v roce 2012.

Klinická onkologie je oficiálním časopisem jak České onkologické společnosti ČLS JEP, tak Slovenskej onkologickej spoločnosti. Od autorů ze Slovenska bylo v roce 2012 publikováno celkem 16 příspěvků, opět více než v předchozím roce. Vůči členům Slovenskej onkologickej spoločnosti nás mrzí již léta trvající stav, kdy se nám nedaří na Slovensku nalézt generálního sponzora, který by pomohl hradit náklady související s distribucí časopisu, aby i tito členové mohli mít Klinickou onkologii zdarma. Stejně tak jsme si již zvykli, že od zařazení časopisu do renomované světové bibliografické databáze MEDLINE/PubMed narůstá i počet publikací od autorských týmů ze zahraničí mimo Slovensko. Časopis Klinická onkologie již druhým rokem uděluje ceny za nejlepší publikace. Ceny za nejlepší původní práci, přehledovou práci a kazuistiku v roce 2012 budou vyhlášeny a předány na Brněnských onkologických dnech.


Hlavní prioritou redakční rady je udržení vysoké kvality časopisu. V září 2012 jsme téměř po dvou letech příprav spustili elektronický redakční systém časopisu, který nám do budoucna umožní přímé propojení článků s databází PubMed. Od toho si slibujeme další zvýšení citovanosti publikací v Klinické onkologii. V této věci však musíme apelovat hlavně na Vás, čtenáře, a potenciální autory odborných článků zasílaných do zahraničních časopisů. Citujte publikace z Klinické onkologie ve vašich zahraničních pracích, neboť jen tak se nám může podařit v budoucnosti získat Impact Factor (IF).

Opět musíme připomenout, že kvalita se neudržuje snadno, stojí mnoho práce a finančních prostředků, a proto velmi děkujeme všem našim sponzorům a inzerentům, kteří nás podporují. Jmenovitě chceme poděkovat společnosti NOVARTIS, která je od roku 2012 generálním sponzorem časopisu Klinická onkologie. Nebýt sponzorů a inzerentů, časopis by nevycházel v tištěné podobě a v takovém rozsahu vůbec, nebýt generálního sponzora, časopis by nemohl být zdarma distribuován členům České onkologické společnosti ČLS JEP! Poděkování patří i našemu nakladateli, společnosti Ambit Media a všem aktivním členům redakční rady.

Pevně věříme, že rok 2013 bude úspěšným rokem nejenom pro časopis Klinická onkologie, ale i pro všechny jeho čtenáře a společnosti, které ho podporují!

Za redakční radu Klinické onkologie

doc. MUDr. Vuk Fait, CSc.
vedoucí redaktor

MUDr. Marek Svoboda, Ph.D.
výkonný redaktor


Štítky
Dětská onkologie Chirurgie všeobecná Onkologie

Článek vyšel v časopise

Klinická onkologie

Číslo 1

2013 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se