Editorial


Vyšlo v časopise: Klin Onkol 2012; 25(1): 3
Kategorie: Editorial

Vážení čtenáři,

další rok uplynul a Vám se dostává první číslo jubilejního 25. ročníku časopisu Klinická onkologie. Je to příležitost ke stručné rekapitulaci významných úspěchů a realizovaných i připravovaných aktivit.

Přestože v posledních letech není ekonomická situace pro nekomerční časopisy odborných společností vůbec jednoduchá, nás těší, že Klinické onkologii se daří! Naše průzkumy a analýzy ukazují, že časopis stále patří k nejčtenějším a nejoblíbenějším domácím odborným časopisům mezi českými a slovenskými onkology a radioterapeuty. V roce 2011 vyšlo celkem 93 příspěvků a časopis měl celkový rozsah 486 stran. Stránky časopisu již druhým rokem navštívilo více než 50 000 čtenářů, přičemž jsme zaznamenali více než 6 000 otevření PDF souborů s příslušnými články v každém z posledních dvou let. To je na naše poměry významný úspěch! Počet publikovaných příspěvků a rozsah časopisu se od roku 2009 zvýšil o více než 60 %, přičemž se zvýšila i kvalita publikovaných prací, jak dokazují rostoucí indexy SJR (SCImago Journal Rank) a SNIP (Source Normalized Impact per Paper) v bibliografické databázi Scopus. Poslední dostupná analýza indexu SJR z října 2011 ukázala, že časopis Klinická onkologie si v tomto měřítku kvality stojí lépe než Časopis lékařů českých, Rozhledy v chirurgii nebo Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Od zařazení časopisu do renomované světové bibliografické databáze MEDLINE/PubMed narůstá i počet publikací v anglickém jazyce (v roce 2011 celkem 10 prací) a v Klinické onkologii publikovaly své práce i autorské týmy z Brazílie, Bulharska, Indie a Řecka. Z toho pohledu své slovenské kolegy považujeme za domácí tvůrce, neboť Klinická onkologie je oficiálním časopisem jak České onkologické společnosti ČLS JEP, tak Slovenskej onkologickej spoločnosti. Od autorů ze Slovenska bylo v roce 2011 publikováno celkem 13 prací, opět více než v předchozích letech.

Hlavní prioritou redakční rady je udržení vysoké kvality časopisu a podpora citovanosti publikovaných článků. V roce 2011 byly za tímto účelem vyhlášeny soutěž o „Finanční podporu publikační aktivity autorů“ a „Cena za nejlepší původní práci“. V prvním případě byla částka 10 000 udělena týmu autorů Jindřich Kopecký, Otakar Kopecký, Peter Priester, Jiří Petera a Ladislav Slováček z Hradce Králové. Ve druhém případě bylo hlasování výkonné redakční rady nerozhodné, a proto byly nakonec uděleny ceny dvě, každá v hodnotě 20 000 Kč. Takto byly ohodnoceny práce publikované ve 2. a 6. čísle Klinické onkologie: „Výsledky multimodální léčby glioblastoma multiforme: Konsekutivní série 86 pacientů diagnostikovaných v letech 2003–2009“ a „Recent Patterns in Stomach Cancer Descriptive Epidemiology in the Slovak Republic with Refenece to International Comparisons“. Finanční prostředky na uvedená ocenění pocházely ze zisku z 1. ročníku konference Best of ASCO 2011.

Z projektů, které vznikly v redakci Klinické onkologie a budou dále pokračovat, chceme připomenout úspěšně zahájenou vzdělávací edici Nové léky v onkologické praxi, která se letos rozroste o další odborný titul: Doporučené postupy. K tomu připravujeme 2 supplementa a ve spolupráci s ČOS ČLS JEP a ASCO chceme opět organizovat konferenci Best of ASCO Meeting 2012, která proběhne v Praze dne 8. září 2012 a jejíž první ročník měl mimořádně příznivé ohlasy. V roce 2012 bychom rádi zprovoznili elektro­nický redakční systém a pevně věříme, že se nám podaří propojit odkazy v databázi PubMed přímo na jednotlivé články v archivu časopisu.

Opět musíme připomenout, že kvalita se neudržuje snadno, stojí mnoho práce a finančních prostředků, a proto velmi děkujeme všem našim sponzorům a inzerentům za poskytnuté finanční prostředky. Zejména patří poděkování našim generálním sponzorům. Společnosti ROCHE, která byla generálním sponzorem časopisu od roku 2009 do roku 2011, a nyní společnosti NOVARTIS, která je generálním sponzorem časopisu Klinická onkologie v roce 2012. Nebýt sponzorů a inzerentů, časopis by nevycházel v tištěné podobě a v takovém rozsahu vůbec, nebýt generálního sponzora, časopis by nemohl být zdarma distribuován členům České onkologické společnosti ČLS JEP! Poděkování patří i našemu nakladateli, společnosti Ambit Media, s jehož brněnskou redakcí pod vedením paní Mgr. Jany Lounové je velmi dobrá spolupráce!

Pevně věříme, že rok 2012 bude úspěšným rokem nejenom pro časopis Klinická onkologie, ale i pro všechny jeho čtenáře a společnosti, které ho podporují!

Za redakční radu Klinické onkologie

doc. MUDr. Vuk Fait, CSc. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D.

vedoucí redaktor výkonný redaktor

Návštěvnost e-verze časopisu Klinická onkologie na stránkách České onkologické společnosti ČLS JEP www.linkos.cz
Obr. 1. Návštěvnost e-verze časopisu Klinická onkologie na stránkách České onkologické společnosti ČLS JEP www.linkos.cz


Štítky
Dětská onkologie Chirurgie všeobecná Onkologie

Článek vyšel v časopise

Klinická onkologie

Číslo 1

2012 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×