Vizualizace numerických centrozomových abnormalit imunofluorescenčním barvením


Autoři: F. Kryukov 1;  E. Dementyeva 1;  P. Kuglík 1,2;  R. Hájek 1,3,4
Působiště autorů: Babak Myeloma Group, Department of Pathological Physiology, Faculty of Medicine, Masaryk University, Brno, Czech Republic 1;  Laboratory of Molecular Cytogenetics, Department of Genetics and Molecular Biology, Institute of Experimental Biology, Masaryk University, Brno, Czech Republic 2;  Laboratory of Experimental Hematology and Cell Immunotherapy, Department of Clinical Hematology, University Hospital Brno, Czech Republic 3;  Department of Internal Medicine – Hematooncology, University Hospital Brno, Czech Republic 4
Vyšlo v časopise: Klin Onkol 2011; 24(Supplementum 1): 49-52

Souhrn

Přítomnost několika centrozomů v nádorových buňkách je spojena s formováním multi­polárních mitotických vřetének a vede k aneuploidii dceřiných buněk. Centrozomové amplifikace jsou znakem všech nádorových buněk. Nedávno jsme popsali centrozomové amplifikace v abnormálních B buňkách. Další studium centrozomové amplifikace v různých stadiích vývoje B buněk by mohlo objasnit nové informace důležité pro patogenezi mnohočetného myelomu.

Klíčová slova:
mnohočetný myelom – B buňky – centrosomové amplifikace – plazmatické buňky

Tato práce byla podpořena projekty Mini­sterstva školství, mládeže a tělovýchovy LC06027, MSM0021622434; granty IGA MZd: NS10406, NS10207, NT11154 a grantem GAČR GAP304/10/1395.

Autoři deklarují, že v souvislosti s předmětem studie nemají žádné komerční zájmy.

Redakční rada potvrzuje, že rukopis práce splnil ICMJE kritéria pro publikace zasílané do bi omedicínských časopisů.


Zdroje

1. Hinchcliffe EH, Sluder G. “It takes two to tango”: understanding how centrosome duplication is regulated throughout the cell cycle. Genes Dev 2001; 15(10): 1167–1181.

2. Krämer A, Neben K, Ho AD. Centrosome replication, genomic instability and cancer. Leukemia 2002; 16(5): 767–775.

3. Rebacz B, Larsen TO, Clausen MH et al. Identification of griseofulvin as an inhibitor of centrosomal clustering in a phenotype-based screen. Cancer Res 2007; 67(13): 6342–6350.

4. Löffler H, Lukas J, Bartek J et al. Structure meets function – centrosomes, genome maintenance and the DNA damage response. Exp Cell Res 2006; 312(14): 2633–2640.

5. Harrison MK, Adon AM, Saavedra HI. The G1 phase Cdks regulate the centrosome cycle and mediate oncogene-dependent centrosome amplification. Cell Div 2011; 6: 2.

6. Dementyeva E, Nemec P, Kryukov F et al. Centrosome amplification as a possible marker of mitotic disruptions and cellular carcinogenesis in multiple myeloma. Leuk Res 2010; 34(8): 1007–1011.

7. Ahmann GJ, Jalal SM, Juneau AL et al. A novel three-color, clone-specific fluorescence in situ hybridization procedure for monoclonal gammopathies. Cancer Genet Cytogenet 1998; 101(1): 7–11.

8. Salisbury JL. Centrin, centrosomes, and mitotic spindle poles. Curr Opin Cell Biol 1995; 7(1): 39–45.

9. Chng WJ, Fonseca R. Centrosomes and myeloma; aneuploidy and proliferation. Mol Mutagen 2009; 50(8): 697–707.

10. Maxwell CA, Keats JJ, Belch AR et al. Receptor for hyaluronan-mediated motility correlates with centrosome abnormalities in multiple myeloma and maintains mitotic integrity. Cancer Res 2005; 65(3): 850–860.

11. Chng WJ, Ahmann GJ, Henderson K et al. Clinical implication of centrosome amplification in plasma cell neoplasm. Blood 2006; 107(9): 3669–3675.

12. Zhou H, Kuang J, Zhong L et al. Tumour amplified kinase STK15/BTAK induces centrosome amplification, aneuploidy and transformation. Nat Genet 1998; 20(2): 189–193.

13. Nigg EA. Centrosome aberrations: cause or consequence of cancer progression? Nat Rev Cancer 2002; 2(11): 815–825.

Štítky
Dětská onkologie Chirurgie všeobecná Onkologie

Článek vyšel v časopise

Klinická onkologie

Číslo Supplementum 1

2011 Číslo Supplementum 1

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní redukce hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

zveme Vás k zapojení se do videokurzu s tématem Co je a není FENO? Nadhodnocené FENO a podhodnocené eozinofily v krvi u astmatu.
Autoři: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?
Autoři: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se