Přínos polymorfizmů pro stanovení rizika významných specifických toxicit u mnohočetného myelomu


Autoři: M. Almaši 1 ;  S. Ševčíková 2;  H. Šváchová 2;  B. Sáblíková 2;  P. Májková 2;  R. Hájek 1,2,3
Působiště autorů: Laboratory of Experimental Hematology and Cell Immunotherapy, Department of Clinical Hematology, University Hospital Brno, Czech Republic 1;  Babak Myeloma Group, Department of Pathological Physiology, Faculty of Medicine, Masaryk University, Brno, Czech Republic 2;  Department of Internal Medicine – Hematooncology, University Hospital Brno, Czech Republic 3
Vyšlo v časopise: Klin Onkol 2011; 24(Supplementum 1): 39-42

Souhrn

Zavedení nových léků zlepšilo klinickou odpověď pacientů s diagnostikovaným mnohočetným myelomem (MM), nicméně se stále jedná o nevyléčitelnou chorobu, při níž dochází k častým relapsům. Genetická variabilita každého jedince může významně ovlivnit léčebnou odpověď, citlivost a toxicitu léčby. Analýza jednonukleotidových polymorfizmů (SNPs) pro studium genetických změn je metodou molekulární biologie, která může napomoci k získání informací pro zvýšení efektivity léčby s minimem nežádoucí toxicity a následnou individualizaci léčby. Cílem této práce je podat souhrnný přehled o hodnocení polymorfizmů asociovaných s toxicitou léčby u pacientů s MM.

Klíčová slova:
jednonukleotidové polymorfizmy (SNPs) – genotypování – real-time PCR – alelická diskriminace – toxicita – mnohočetný myelom (MM)

Tato práce byla podpořena výzkumnými projekty MŠMT ČR LC06027, MSM0021622434; granty IGA MZd ČR: NS10207, NS10406, NT11154 a grantem GAČR GAP304/10/1395.

Autoři deklarují, že v souvislosti s předmětem studie nemají žádné komerční zájmy.

Redakční rada potvrzuje, že rukopis práce splnil ICMJE kritéria pro publikace zasílané do bi omedicínských časopisů.


Zdroje

1. Yong WP, Innocenti F, Ratain MJ. The role of pharmacogenetics in cancer therapeutics. Br J Clin Pharmacol 2006; 62(1): 35–46.

2. Botstein D, Risch N. Discovering genotypes underlying human phenotypes: past successes for mendelian disease, future approaches for complex disease. Nat Genet 2003; 33 (Suppl): 228–237.

3. Snustad DP, Siemens MJ. Genomika. In: Snustad DP, Siemens MJ (eds). Genetika. Brno: Masarykova univerzita 2009: 461–503.

4. Bennett CL, Angelotta C, Yarnold PR et al. Thalidomide- and lenalidomide-associated thromboembolism among patients with cancer. JAMA 2006; 296(21): 2558–2560.

5. Cavo M, Zamagni E, Cellini C et al. Deep-vein thrombosis in patients with multiple myeloma receiving first-line thalidomide-dexamethasone therapy. Blood 2002; 100(6): 2272–2273.

6. Cavo M, Zamagni E, Tosi P et al. First-line therapy with thalidomide and dexamethasone in preparation for autologous stem cell transplantation for multiple myeloma. Haematologica 2004; 89(7): 826–831.

7. Rajkumar SV, Hayman S, Gertz MA et al. Combination therapy with thalidomide plus dexamethasone for newly diagnosed myeloma. J Clin Oncol 2002; 20(21): 4319–4323.

8. European Medicines Agency. Questions and answers on the positive opinion for Thalido mide Pharmion. 2008. Available from: http://www.emea.europa.eu/pdfs/human/opinion/Q&AThalidomide54352407en.pdf..

9. US Food and Drug Administration. Lenalidomide package insert. 2006. Available from: http://www.fda.gov/cder/foi/label/2006/021880s001.pdf.

10. Klein U, Kosely F, Hillengass J et al. Effective prophylaxis of thromboembolic complications with low molecular weight heparin in relapsed multiple myeloma patients treated with lenalidomide and dexamethasone. Ann Hematol 2009; 88(1): 67–71.

11. Palumbo A, Rajkumar SV, Dimopoulos MA et al. Prevention of thalidomide- and lenalidomide-associated thrombosis in myeloma. Leukemia 2008; 22(2): 414–423.

12. Johnson DC, Corthals S, Ramos C et al. Genetic associations with thalidomide mediated venous thrombotic events in myeloma identified using targeted genotyping. Blood 2008; 112(13): 4924–4934.

13. Almasi M, Sevcikova S, Slaby O et al. Association study of selected genetic polymorphisms and occurrence of venous thromboembolism in multiple myeloma patients treated with thalidomide. Clin Lymphoma Myeloma Leuk. [accepted for publication]

14. Chaudhry V, Cornblath DR, Polydefkis M et al. Characteristics of bortezomib- and thalidomide-induced peripheral neuropathy. J Peripher Nerv Syst 2008; 13(4): 275–282.

15. Delforge M, Bladé J, Dimopoulos MA et al. Treatment-related peripheral neuropathy in multiple myeloma: the challenge continues. Lancet Oncol 2010; 11(11): 1086–1095.

16. Johnson DC, Corthals SL, Walker BA et al. Genetic factors underlying the risk of thalidomide-related neuropathy in patients with multiple myeloma. J Clin Oncol 2011; 29(7): 797–804.

17. Broyl A, Corthals SL, Jongen JL et al. Mechanisms of peripheral neuropathy associated with bortezomib and vincristine in patients with newly diagnosed multiple myeloma: a prospective analysis of data from the HOVON-65/GMMG-HD4 trial. Lancet Oncol 2010; 11(11): 1057–1065.

18. Favis R, Sun Y, van de Velde H et al. Genetic variation associated with bortezomib-induced peripheral neuropathy. Pharmacogenet Genomics 2011; 21(3): 121–129.

Štítky
Dětská onkologie Chirurgie všeobecná Onkologie

Článek vyšel v časopise

Klinická onkologie

Číslo Supplementum 1

2011 Číslo Supplementum 1
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se