Zápis ze schůze výboru České onkologické společnosti dne 21. 12. 2010 ve VFN Praha


Vyšlo v časopise: Klin Onkol 2011; 24(1): 68-69
Kategorie: Informace z České onkologické společnosti

Přítomni: Vorlíček, Vyzula, Aschermannová, Fínek, Jelínková, Feltl, Bartoš, Petera, Abrahámová, Stáhalová, Petruželka, Přibylová

Omluveni: Žaloudík, Cwiertka

Hosté: MUDr. M. Matějů, 1. LF UK; MUDr. P. Beneš, pracovní skupina Nutriční péče v onkologii

 1. Prof. Vorlíček přivítal přítomné a zahájil schůzi výboru ČOS.
 2. Dr. Jurásková, ředitelka VFN, a prof. Hanuš, proděkan 1. LF UK Praha, přivítali účastníky výboru ČOS.
 3. Prof. Vorlíček – provedl kontrolu zápisu.
 4. Dr. Matějů – navržené standardy pregraduálního vzdělávání – vzdělávací a kvalifikační standard – vzato výborem ČOS na vědomí.
 5. Výbor ČOS pověřuje Fínka, Feltla a Bartoše o provedení výběru vítězné žádosti o grant z prostředků Běhu naděje.
 6. Prof. Vorlíček – výbor ČOS nedostal ke schválení navržená pravidla ČOS pro reakreditaci KOC, do příštího výboru zajistí prof. Vyzula.
 7. Prim. Aschermannová – zpráva o jednání s výborem internistické společnosti – prof. Češkou o formě postgraduálního vzdělávání onkologů v interním kmeni – navrženo další jednání po lednovém výboru ČOS v Praze. Výbor schvaluje zástupce ČOS: Vorlíček, Fínek, Aschermannová.
 8. Vznikla Asociace výrobců klinické výživy – výbor ČOS bere na vědomí.
 9. Edukační grant firmy Nutricia – grant pro onkology podporující jednoho lékaře s atestací z každého KOC do pracovní skupiny Nutriční péče v onkologii. Výbor ČOS souhlasí.
 10. Společnost Nutricia prezentuje návrh systematického nutričního screeningu. Výbor ČOS podporuje tuto aktivitu.
 11. Společný kongres o CRC v prosinci 2011 v Praze ve spolupráci gastroenterologické společnosti, chirurgické společnosti. Výbor ČOS navrhuje zástupce onkologické společnosti do přípravného výboru za ČOS: prof. Abrahámová, prim. Prausová.
 12. Portál www.mojemedicína.cz – výbor ČOS bere existenci na vědomí.
 13. Prof. Petruželka – kurzy IPVZ – předastestační první pomoci, léčba závislostí, základy lékařské etiky a radiační ochrany budou převedeny do e-learningové formy.
 14. Standardy onkologické péče – stanovisko výboru ČOS: standardy onkologické péče jsou uvedeny komplexně v Modré knize (Zásady cytostatické léčby maligních onkologických onemocnění), která je 2x ročně aktualizována. Výbor ČOS s tímto ­stanoviskem jednohlasně souhlasí.
 15. Dr. Pánová MZ ČR – žádá o názor na využití konopí v onkologii – konopí slouží k léčbě symptomů, nikoliv léčbě nádorů – odpoví prof. Vorlíček.
 16. 10. 9. 2011 proběhne BEST OF ASCO konference v gesci ČOS, konání definitivně potvrzeno americkou stranou.
 17. Komise navrhla za vítěze výběrového řízení grantu z výtěžku Běhu naděje projekt semiautomatického izolátoru nukleových kyselin a proteinů se spektrofotometrem Masarykova onkologického ústavu. Výbor ČOS schvaluje.
 18. Časopis Týden připravuje přílohu Onkologie. Výbor ČOS bere na vědomí.
 19. Časopis o bolesti bude distribuován bezplatně členům ČOS – výbor ČOS souhlasí.
 20. Noví členové: Hana Študentová, Olomouc Petr Urie, Praha
 21. Výbor ČOS uděluje záštitu konferenci Staškovy dny 8.–9. 4. 2011.
 22. Různé: prof. Abrahámová se účastnila jednání organizátorů Běhu naděje, poděkovala za výbor ČOS. Pracovníci NOR obdrží z MZ ČR 5,0 mil. Kč, peníze jsou již distribuovány přes přímo řízené organizace, prostředky jsou rozděleny podle dokončených hlášenek za rok 2007.
 23. Založena společnost klinické farmacie – výbor ČOS bere na vědomí.
 24. V roce 2011 proběhnou nové volby do výboru ČOS. Hlasovací lístky budou rozeslány a sebrány korespondenční cestou. Na lednové schůzi ČOS bude ustanovena volební komise. Kandidáty do volební komise mohou do té doby doporučit onkologická pracoviště. Počítá se s 10 členy.
 25. Výbor ČOS – návrh 15 kandidátů, revizní komise 5 kandidátů. Finální počet členů bude nezměněn, tj. 11 členů výboru a 3 členové ­revizní komise.
 26. Prof. Vyzula – na linkosu navrhuje osobní prezentaci kandidátů do výboru ČOS, kdo chce kandidovat do výboru ČOS, měl by zde zveřejnit svůj zájem, názory, program. Byla by umožněna diskuze s kandidáty. Výbor ČOS souhlasí.
 27. Klinické registry léků nákladné péče – prof. Vyzula navrhuje registry léků převést na registry na diagnózu. Výbor ČOS souhlasí.
 28. Výbor ČOS souhlasí s provedením analýzy registrů pro jednotlivé preparáty po konzultaci s právníkem a na základě úhrady nákladů žádající firmou.
 29. Dr. Beneš – databáze nutričních ambulancí, vytvořen screeningový dotazník pro analýzu podvýživy, 15 –20 % onkologicky nemocných je výrazně podvyživeno. Aktivity jsou výborem ČOS vítány. Prof. Vyzula žádá o zavedení jasného standardu výživy do Modré knihy.
 30. Schůze výboru ČOS v prvním pololetí 2011. Schůze začínají v 10.00.
 • 18. 1. 2001 FN Bulovka
 • 22. 2. 2011 MOÚ Brno
 • 5. 4. 2011 FN Plzeň
 • 27. 5. 2011 MOÚ Brno v 9.00
 • 21. 6. 2011 FN Hradec Králové

Výbor ČOS přeje všem členům ČOS ČLS JEP pevné zdraví a mnoho úspěchů v roce 2011.  


Štítky
Dětská onkologie Chirurgie všeobecná Onkologie

Článek vyšel v časopise

Klinická onkologie

Číslo 1

2011 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
nový kurz
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Příběh jedlé sody
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Soutěž Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se