Zápis ze schůze výboru České onkologické společnosti dne 21. 12. 2010 ve VFN Praha


Vyšlo v časopise: Klin Onkol 2011; 24(1): 68-69
Kategorie: Informace z České onkologické společnosti

Přítomni: Vorlíček, Vyzula, Aschermannová, Fínek, Jelínková, Feltl, Bartoš, Petera, Abrahámová, Stáhalová, Petruželka, Přibylová

Omluveni: Žaloudík, Cwiertka

Hosté: MUDr. M. Matějů, 1. LF UK; MUDr. P. Beneš, pracovní skupina Nutriční péče v onkologii

 1. Prof. Vorlíček přivítal přítomné a zahájil schůzi výboru ČOS.
 2. Dr. Jurásková, ředitelka VFN, a prof. Hanuš, proděkan 1. LF UK Praha, přivítali účastníky výboru ČOS.
 3. Prof. Vorlíček – provedl kontrolu zápisu.
 4. Dr. Matějů – navržené standardy pregraduálního vzdělávání – vzdělávací a kvalifikační standard – vzato výborem ČOS na vědomí.
 5. Výbor ČOS pověřuje Fínka, Feltla a Bartoše o provedení výběru vítězné žádosti o grant z prostředků Běhu naděje.
 6. Prof. Vorlíček – výbor ČOS nedostal ke schválení navržená pravidla ČOS pro reakreditaci KOC, do příštího výboru zajistí prof. Vyzula.
 7. Prim. Aschermannová – zpráva o jednání s výborem internistické společnosti – prof. Češkou o formě postgraduálního vzdělávání onkologů v interním kmeni – navrženo další jednání po lednovém výboru ČOS v Praze. Výbor schvaluje zástupce ČOS: Vorlíček, Fínek, Aschermannová.
 8. Vznikla Asociace výrobců klinické výživy – výbor ČOS bere na vědomí.
 9. Edukační grant firmy Nutricia – grant pro onkology podporující jednoho lékaře s atestací z každého KOC do pracovní skupiny Nutriční péče v onkologii. Výbor ČOS souhlasí.
 10. Společnost Nutricia prezentuje návrh systematického nutričního screeningu. Výbor ČOS podporuje tuto aktivitu.
 11. Společný kongres o CRC v prosinci 2011 v Praze ve spolupráci gastroenterologické společnosti, chirurgické společnosti. Výbor ČOS navrhuje zástupce onkologické společnosti do přípravného výboru za ČOS: prof. Abrahámová, prim. Prausová.
 12. Portál www.mojemedicína.cz – výbor ČOS bere existenci na vědomí.
 13. Prof. Petruželka – kurzy IPVZ – předastestační první pomoci, léčba závislostí, základy lékařské etiky a radiační ochrany budou převedeny do e-learningové formy.
 14. Standardy onkologické péče – stanovisko výboru ČOS: standardy onkologické péče jsou uvedeny komplexně v Modré knize (Zásady cytostatické léčby maligních onkologických onemocnění), která je 2x ročně aktualizována. Výbor ČOS s tímto ­stanoviskem jednohlasně souhlasí.
 15. Dr. Pánová MZ ČR – žádá o názor na využití konopí v onkologii – konopí slouží k léčbě symptomů, nikoliv léčbě nádorů – odpoví prof. Vorlíček.
 16. 10. 9. 2011 proběhne BEST OF ASCO konference v gesci ČOS, konání definitivně potvrzeno americkou stranou.
 17. Komise navrhla za vítěze výběrového řízení grantu z výtěžku Běhu naděje projekt semiautomatického izolátoru nukleových kyselin a proteinů se spektrofotometrem Masarykova onkologického ústavu. Výbor ČOS schvaluje.
 18. Časopis Týden připravuje přílohu Onkologie. Výbor ČOS bere na vědomí.
 19. Časopis o bolesti bude distribuován bezplatně členům ČOS – výbor ČOS souhlasí.
 20. Noví členové: Hana Študentová, Olomouc Petr Urie, Praha
 21. Výbor ČOS uděluje záštitu konferenci Staškovy dny 8.–9. 4. 2011.
 22. Různé: prof. Abrahámová se účastnila jednání organizátorů Běhu naděje, poděkovala za výbor ČOS. Pracovníci NOR obdrží z MZ ČR 5,0 mil. Kč, peníze jsou již distribuovány přes přímo řízené organizace, prostředky jsou rozděleny podle dokončených hlášenek za rok 2007.
 23. Založena společnost klinické farmacie – výbor ČOS bere na vědomí.
 24. V roce 2011 proběhnou nové volby do výboru ČOS. Hlasovací lístky budou rozeslány a sebrány korespondenční cestou. Na lednové schůzi ČOS bude ustanovena volební komise. Kandidáty do volební komise mohou do té doby doporučit onkologická pracoviště. Počítá se s 10 členy.
 25. Výbor ČOS – návrh 15 kandidátů, revizní komise 5 kandidátů. Finální počet členů bude nezměněn, tj. 11 členů výboru a 3 členové ­revizní komise.
 26. Prof. Vyzula – na linkosu navrhuje osobní prezentaci kandidátů do výboru ČOS, kdo chce kandidovat do výboru ČOS, měl by zde zveřejnit svůj zájem, názory, program. Byla by umožněna diskuze s kandidáty. Výbor ČOS souhlasí.
 27. Klinické registry léků nákladné péče – prof. Vyzula navrhuje registry léků převést na registry na diagnózu. Výbor ČOS souhlasí.
 28. Výbor ČOS souhlasí s provedením analýzy registrů pro jednotlivé preparáty po konzultaci s právníkem a na základě úhrady nákladů žádající firmou.
 29. Dr. Beneš – databáze nutričních ambulancí, vytvořen screeningový dotazník pro analýzu podvýživy, 15 –20 % onkologicky nemocných je výrazně podvyživeno. Aktivity jsou výborem ČOS vítány. Prof. Vyzula žádá o zavedení jasného standardu výživy do Modré knihy.
 30. Schůze výboru ČOS v prvním pololetí 2011. Schůze začínají v 10.00.
 • 18. 1. 2001 FN Bulovka
 • 22. 2. 2011 MOÚ Brno
 • 5. 4. 2011 FN Plzeň
 • 27. 5. 2011 MOÚ Brno v 9.00
 • 21. 6. 2011 FN Hradec Králové

Výbor ČOS přeje všem členům ČOS ČLS JEP pevné zdraví a mnoho úspěchů v roce 2011.  


Štítky
Dětská onkologie Chirurgie všeobecná Onkologie

Článek vyšel v časopise

Klinická onkologie

Číslo 1

2011 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se