Zápis ze schůze výboru České onkologické společnosti dne 18. 1. 2011 ve FNB Praha


Vyšlo v časopise: Klin Onkol 2011; 24(1): 70
Kategorie: Informace z České onkologické společnosti

Přítomni: Vorlíček, Stáhalová, Petruželka, Vyzula, Aschermannová, Fínek, Bartoš, Petera, Abrahámová, Cwiertka, Feltl, Jelínková

Omluveni: Žaloudík, Přibylová

Hosté: MUDr. Kubáčková (Komise pro orphan drugs), PhDr. Nováková (správce www.linkos), prof. Ryska – Česká chirurgická společnost

 1. Prof. Vorlíček přivítal přítomné a zahájil schůzi výboru ČOS.
 2. Za FNB přivítala účastníky výboru ČOS prof. Abrahámová.
 3. Prof. Vorlíček provedl kontrolu zápisu z minulé schůze výboru ČOS.
 4. Dr. Nováková – informace www.linkos.cz, zvyšování přístupů, rozšiřování množství informací. Výbor ČOS si vysoce cení činnosti dr. Novákové.
 5. Dr. Nováková informuje o možnosti předvolební kampaně do výboru ČOS na internetu.
 6. 6. Dr. Nováková referuje Portál Moje medicína – multimediální, mezioborová spolupráce, připravuje se živé přenášení přednášek, nyní je na webu uloženo 100 přednášek a 1 000 statí. Od března bude vyvěšen na www.mojemedicina.cz projekt na téma vyšetřovací metody pro pacienty a laiky.
 7. Prim. Aschermannová – volby do ČOS budou korespondenční a dvoukolové. Volební kampaň musí být ukončena měsíc před zahájením volebního aktu.
 8. Dr. Kubáčková: informace o vzácných onemocněních a orphan drugs. Vzácné onemocnění má prevalenci méně než 5/10 000 obyvatel. Orphan drugs musí prokázat benefit buď v účinnosti či kvalitě života. Je stanovena Národní strategie pro vzácná nemocnění. Návrh přes hraniční spolupráce v léčbě vzácných onemocnění – musí být přednostně získán souhlas plátce – zatím připomínkové řízení na úrovni Evropského parlamentu.
 9. Prof. Ryska – předvádí standard léčby karcinomu pankreatu České chirurgické společnosti, přijatelná perioperační mortalita je 5 %. Za high volume institution je považováno splnění alespoň 10 radikálních resekcí za rok na tomto pracovišti. Dokument bude zaslán členům výboru ČOS.
 10. Nemocnice na Homolce společně s Nemocnicí FN Motol se dohodly na spolupráci v rámci jednoho KOC, bude diskutováno po změně Věstníku MZ.
 11. Doporučený postup pro léčbu průlomové bolesti v onkologii – výbor ČOS schvaluje.
 12. Poskytování lázeňské péče onkologicky nemocným – výbor ČOS nenavrhuje žádné změny.
 13. Dopis doc. Urbana, předsedy České hepatologické společnosti, žádost o podporu léčby hepotocellulárního karcinomu. Výbor ČOS aktivity podporuje.
 14. Kritéria KOC návrh – diskutována kritéria, kritéria připravovaná do nové vyhlášky. Diskuze bude pokračovat, znovu bude na programu příští schůze.
 15. Prim. Aschermannová – návrh členů do volební komise: Petráková, Büchler, Cwiertka, Holíková, Konopásek, Hesová, Svoboda (Plzeň), Prausová, Šafanda, Aschermannová, Přibylová.
 16. Prof. Abrahámová – Národní kongres o kolorektálním karcinomu. Další jednání je 24. 1. 2011.
 17. Technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení – výbor ČOS souhlasí.
 18. Založení Společnosti pro digestivní onkologii JEP – výbor ČOS bere na vědomí.
 19. Noví členové: PharmDr. Šárka Kozáková, MBA, MOÚ Brno.
 20. Různé: prof. Vyzula referuje – k 1. 2. 2011 bude nové vydání Modré knihy v listinné podobě.

Štítky
Dětská onkologie Chirurgie všeobecná Onkologie

Článek vyšel v časopise

Klinická onkologie

Číslo 1

2011 Číslo 1
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Jak na primární i sekundární osteoporózu − prakticky a v kostce
nový kurz
Autoři: MUDr. Jan Rosa

Léčba roztroušené sklerózy

Důležitost adherence při depresivním onemocnění
Autoři: MUDr. Eliška Bartečková, Ph.D.

Koncepce osteologické péče pro gynekology a praktické lékaře
Autoři: MUDr. František Šenk

Sekvenční léčba schizofrenie
Autoři: MUDr. Jana Hořínková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se