Molekulárně biologické vyšetření estrogenového a somatostatinových receptorů u klinicky afunkčních adenomů hypofýzy.


Autoři: M. Drastíková 1;  F. Gabalec 2;  J. Čáp 2;  M. Beránek 1
Působiště autorů: Institute for Clinical Biochemistry and Diagnostics, Charles University in Prague, Faculty of Medicine in Hradec Kralove and University Hospital Hradec Kralove, Czech Republic 1;  th Department of Internal Medicine, Charles University in Prague, Faculty of Medicine in Hradec Kralove and University Hospital Hradec Kralove, Czech Republic 24
Vyšlo v časopise: Klin. Biochem. Metab., 21 (42), 2013, No. 3, p. 129-132

Souhrn

Cíl studie:
Klinicky afunkční adenomy (KAA) představují zhruba 25–30 % všech tumorů hypofýzy. Neurochirurgická operace nádoru bývá často neúspěšná a zůstává po ní nádorové reziduum. Účinek následné biologické léčby je závislý na přítomnosti transmembránových receptorů v nádorových buňkách. Naším cílem bylo určit expresní profil somatostatinových receptorů (SSTR1–5) a estrogenového receptoru 1 (ER1) u 69 vzorků KAA.

Materiál a metody:
Vzorky adenomů se uchovávaly v RNAlater Tissue Protect až do doby zpracování v laboratoři. RNA jsme izolovali Trizolem a přepsali do cDNA pomocí SuperScriptu III. Exprese jednotlivých receptorů byla stanovena metodou kvantitativní real time PCR. Získané výsledky jsme přepočítali na housekeepingový gen pro beta-glukuronidázu.

Výsledky:
U vyšetřovaného souboru 69 afunkčních adenomů byly kromě SSTR4 a SSTR5 exprimovány všechny zbývající vyšetřované receptory. Mediány relativních hodnot byly: 63,8 % pro SSTR1, 55,4 % pro SSTR2, 19,6 % pro SSTR3, 2,6 % pro SSTR4, 9,2 % pro SSTR5 a 75,4 % pro ER1.

Závěr:
Variabilní exprese jednotlivých podtypů SSTR a ER1 může ovlivnit účinnost biologické léčby KAA. Proto by určení expresního profilu sledovaných receptorů mělo předcházet zahájení biologické léčby KAA somatostatinovými analogy či modulátory estrogenových receptorů.

Klíčová slova:
klinicky afunkční adenomy hypofýzy, somatostatinový receptor, estrogenový receptor, somatostatinová analoga, modulátory estrogenových receptorů.


Zdroje

1. Katznelson, L., Alexander, J. M., Klibanski, A. Clinically nonfunctioning pituitary adenomas. J. Clin. Endocrinol. Metab., 1993, 76 (5), p. 1089-1094.

2. Colao, A., Pivonello, R., Di Somma, C., Savastano, S., Grasso, L. F., Lombardi, G. Medical therapy of pituitary adenomas: effects on tumor shrinkage. Rev. Endocr. Metab. Disord., 2009, 10 (2), p. 111-123.

3. Arafah, B. M., Nasrallah, M. P. Pituitary tumors: pathophysiology, clinical manifestations and management. Endocr. Relat. Cancer, 2001, 8 (4), p. 287-305.

4. Colao, A., Di Somma, C., Pivonello, R., Faggiano, A., Lombardi, G., Savastano, S. Medical treatment for clinically non-functioning pituitary adenomas. Endocr. Relat. Cancer, 2008, 15 (4), p. 905-915.

5. Dekkers, O. M., Pereira, A. M., Romijn, J. A. Treatment and follow-up of clinically nonfunctioning pituitary macroadenomas. J. Clin. Endocrinol. Metab., 2008, 93 (10), p. 3717-3726.

6. Netuka, D., Masopust, V., Beneš, V. Léčba adenomů hypofýzy. Cesk. Slov. Neurol. N., 2011, 74/107 (3), p. 240-253.

7. Česák, T., Náhlovský, J., Hosszú, T., et al. Longitudinální sledování růstu pooperačních reziduí afunkčních adenomů hypofýzy. Cesk. Slov. Neurol. N., 2009, 72/105 (2), p. 115-124.

8. Nishioka, H., Tamura, K., Iida, H., et al. Co-expression of somatostatin receptor subtypes and estrogen receptor-α mRNAs by non-functioning pituitary adenomas in young patients. Mol. Cell. Endocrinol., 2011, 331 (1), p. 73-78.

9. O‘Toole, D., Saveanu, A., Couvelard, A., et al. The analysis of quantitative expression of somatostatin and dopamine receptors in gastro-entero-pancreatic tumours opens new therapeutic strategies. Eur. J. Endocrinol., 2006, 155 (6), p. 849-857.

10. Fryšák, Z., Karásek, D., Halenka, M., Macháč, J. Akromegalie – současné limity léčby. Interní Med., 2009, 11(5), p. 221-223.

11. Marek, J. Pasireotid – nová možnost v léčbě Cushingovy choroby. Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa, 2012, 15 (4), p. 245-249.

12. Ferrante, E., Ferraroni, M., Castrignano, T., et al. Non-functioning pituitary adenoma database: a useful resource to improve the clinical management of pituitary tumors. Eur. J. Endocrinol., 2006, 155 (6), p. 823-829.

13. Takei, M., Suzuki, M., Kajiya, H., et al. Immunohistochemical detection of somatostatin receptor (SSTR) subtypes 2A and 5 in pituitary adenoma from acromegalic patients: good correlation with preoperative response to octreotide. Endocr. Pathol., 2007, 18 (4), p. 208-216.

14. Righi, L., Volante, M., Tavaglione, V., et al. Somatostatin receptor tissue distribution in lung neuroendocrine tumours: a clinicopathologic and immunohistochemical study of 218 ‚clinically aggressive‘ cases. Ann. Oncol., 2010, 21 (3), p. 548-555.

15. Kaemmerer, D., Peter, L., Lupp, A., et al. Molecular imaging with Ga-SSTR PET/CT and correlation to immuno-histochemistry of somatostatin receptors in neuroendocrine tumours. Eur. J. Nucl. Med. Mol. Imaging, 2011, 38 (9), p. 1659-1668.

16. Visser-Wisselaar, H. A., Van Uffelen, C. J., Van Koetsveld, P. M., et al. 17-beta-estradiol-dependent regulation of somatostatin receptor subtype expression in the 7315b prolactin secreting rat pituitary tumor in vitro and in vivo. Endocrinology, 1997, 138 (3), p. 1180-1189.

Štítky
Biochemie Nukleární medicína Nutriční terapeut

Článek vyšel v časopise

Klinická biochemie a metabolismus

Číslo 3

2013 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Antiseptika a prevence ve stomatologii
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci: od výzkumu do klinické praxe nejen očních lékařů
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Diagnostika a léčba deprese pro ambulantní praxi
Autoři: MUDr. Jan Hubeňák, Ph.D

Význam nemocničního alert systému v době SARS-CoV-2
Autoři: doc. MUDr. Helena Lahoda Brodská, Ph.D., prim. MUDr. Václava Adámková

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se