Vážené kolegyně, vážení kolegové,


Autoři: MUDr. Božena Jurašková, Ph.D.
Působiště autorů: předsedkyně České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP ;  III. interní gerontometabolická klinika FN Hradec Králové ;  Subkatedra geriatrie LF UK FN Hradec Králové
Vyšlo v časopise: Geriatrie a Gerontologie 2020, 9, č. 2: 59
Kategorie: Editorial

jistě mi dáte všichni za pravdu, že prožíváme chvíle, které si nikdo z nás nedovedl představit.

Covidová pandemie zasáhla celou lidskou populaci a stala se hrozbou především pro naše pacienty ‒ seniory, představující nejrizikovější skupinu. Za chodu jsme byli nuceni vytvářet různá doporučení, návrhy, opatření především proto, abychom zabránili italskému či španělskému scénáři.    Tohle strašné období s sebou ale přineslo i řadu pozitiv. Lidé začali více komunikovat a začali být ohleduplnější. Přestože jsme měli všichni plné ruce práce, jsem ráda, že se podařilo sestavit toto číslo dohromady.

Všichni víte, jak rozporuplné jsou informace o etiologii, průběhu, diagnostice a léčbě této infekce. Proto jsem uvítala článek o imunosenescenci a jejím vztahu k probíhající infekci covid-19. Víme, že při každé infekci záleží na stavu výživy, která ovlivňuje obranyschopnost stárnoucího organismu. Tím se zabývá další příspěvek, který dokonce nastiňuje doporučení intervence v různých fázích onemocnění.   

Pozornost v tomto čísle je dále věnována klinickým projevům a průběhu tohoto onemocnění v zařízeních dlouhodobé péče. Jsou zde interpretovány údaje o vysoké mortalitě při zavlečení infekce do těchto zařízení u nás i v mezinárodním kontextu. Je nastíněna strategie pro prevenci infekce covid-19 a management v domovech pro seniory a ošetřovatelských ústavech.

Život není ale jenom o infekci covid-19. Je mnoho dalších onemocnění, jejichž neřešení je pro život stejně nebezpečné. V současné době se začínáme vracet do normálního života, a proto další články jsou zaměřeny na jiné téma, nepochybně stejně zajímavé. Důležité téma hodnocení důstojnosti seniorů, které je prioritní pro pacienty v paliativní péči, předkládá velice dobře provedená studie. Díky výsledkům, jež autoři shromáždili, vidíme, že vnímání tohoto konceptu se liší na základě demografických charakteristik.

Stále diskutována je otázka užívání statinové medikace jako prevence komplikací aterosklerózy. Objevují se názory pro a proti. Článek, který jsme publikovali v tomto čísle, podává rozumný konsenzus s ohledem na specifiku farmakokinetiky a farmakodynamiky ve stáří. Setkáme se i s vybranými kazuistikami na téma léčby dabigtranem u seniorů.

Zpracována je i problematika monitorace glykemie u diabetiků 1. typu. Péče o diabetiky 1. typu se zlepšuje, proto není výjimkou, že se tito pacienti dožívají seniorského věku. Rovněž diabetici 2. typu nezřídka vzhledem k progresi choroby (vyhasnutí inzulinové sekrece) dospějí k potřebě léčby inzulinem. Diabetes mellitus 1. typu (DM 1. typu) se může také ve vyšším věku de novo manifestovat. DM 1. typu se vyznačuje kolísáním glykemií. Podmínkou jeho úspěšné léčby je přesné dávkování inzulinu, pro které je nezbytná monitorace glykemie.

Zajímavým příspěvkem tohoto čísla je studie zabývající se elevací lipoprotein-asociované fosfolipázy A2 u starších pacientů – diabetiků, kteří podstoupili transkatétrovou implantaci aortální chlopně (TAVI) nebo balónkovou angioplastiku (BA). Studie ukazuje na možnost sledování tohoto biomarkeru pro přítomnost aterosklerotické léze hrozící rupturou plátu.

Zde je jasně vidět, že geriatrie je oborem, který odkrývá mnoho aspektů k řešení a do budoucna bude mít nepřeberné množství témat pro vědecké práce. Poslední dva příspěvky informují o evropských aktivitách a doporučeních v období pandemie. Jedná se o závěry Evropské alzheimerovské společnosti a EuGMS.

V závěru jsme si neodpustili informovat o každoročním setkání našich mladých geriatrů a praktiků, které vždy probíhá ve velice přátelské atmosféře a dává jistou naději, že mezioborová komunikace bude i nadále pokračovat, a bude tak jedině k prospěchu našich pacientů.

Co říci na závěr? Všichni si jistě přejeme, aby s nadcházejícími slunnými dny odešly strach, úzkost a bezmoc a mohli jsme nerušeně pracovat. Bylo by jistě potřebné, aby se nevrátil nejen virus, ale i bezohlednost, egoismus a povrchnost. Držme si pěsti.

Děkuji zároveň všem autorům za ochotu a chuť v tomto jistě nelehkém období spolupracovat při tvorbě tohoto čísla.

Ať se vše daří.

MUDr. Božena Jurašková, Ph.D.

předsedkyně České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP

III. interní gerontometabolická klinika FN Hradec Králové

Subkatedra geriatrie LF UK FN Hradec KrálovéŠtítky
Geriatrie a gerontologie Praktické lékařství pro dospělé Protetika

Článek vyšel v časopise

Geriatrie a Gerontologie

Číslo 2

2020 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×