Prevence výskytu dekubitů ve FN Plzeň


Pressure ulcer prevention at the teaching hospital in Plzen

This paper is focused on introducing the activities related to the global challenge of the day stop pressure ulcers, proclaimed by the European Advisory Pressure Ulcers Advisory Panel (EPUAP), points established a system to monitor the prevalence and incidence of pressure ulcers form as one of the indicators of quality of nursing care, nursing education and other opportunities to draw attention to the problem of pressure ulcers, and engaging the media.

Keywords:
STOP Pressure Ulcers – prevention – EPUAP – quality indicator – layout


Autoři: Mgr. Nina Müllerová 1;  Bc. Ivana Witová 2
Působiště autorů: Centrum řízení kvality FN Plzeň 1;  2. interní klinika FN Plzeň 2
Vyšlo v časopise: Geriatrie a Gerontologie 2014, 3, č. 3: 133-134
Kategorie: Hojení ran

Motto: Každá lidská činnost se nakonec musí nějak projevit v číslech. Tomáš Baťa

Souhrn

Příspěvek je zaměřen na seznámení s aktivitami souvisejícími s celosvětovou výzvou ke dni STOP dekubitům, vyhlášenou Evropským poradním panelem pro otázky dekubitů (EPUAP), poukazuje na zavedený systém sledování dekubitů prevalenční nebo incidenční formou jako jeden z indikátorů kvality ošetřovatelské péče, vzdělávání sester a další možnosti, jak na problém dekubitů upozornit, a to zapojením médií.

Klíčová slova:
STOP dekubitům – prevence – EPUAP – indikátor kvality – prospekt

Den STOP dekubitům


Světový den STOP dekubitům vyhlásil European Pressure Ulcers Advisory Panel (EPUAP). Iniciativa pochází z konference pořádané v roce 2011 v Riu de Janeiro. Tehdy se zde sešli zástupci španělské skupiny pro péči o dekubity a chronické rány (GNEAUPP) a latinsko-americké společnosti pro ošetřování ran (SILAHUE) a vydali společné prohlášení: Prevence dekubitů patří mezi základní lidská práva. Toto prohlášení, zahrnující standardy pro prevenci a péči o pacienty s dekubity, vzdělávací, organizační a ekonomické otázky, bylo v roce 2012 přijato EPUAP a den STOP dekubitům byl navržen na 16.  listopadu. Propagační tým navrhl logo a pětiminutový film, který byl přeložen do devíti jazyků a distribuován po celé Evropě (dostupný na YouTube). Dále byl vytvořen Průvodce pro pacienty a prospekt s fakty o dekubitech. Do akce se zapojily téměř všechny země Evropy a svoje převážně pozitivní reakce zasílali aktéři zpět propagačnímu výboru. První akceevropské STOP dekubitům byla opravdu úspěšná a po-dařilo se tak zvýšit povědomí veřejnosti o tomto problému. Dalším dnem STOP dekubitům byl vyhlášen 21. listo-pad 2013.

Sledování dekubitů v ČR

V České republice je již od 90. let minulého století zaveden systém hodnocení rizika vzniku dekubitů snad ve všech zdravotnických zařízeních. V mnoha je implementován do elektronické zdravotnické dokumentace. Zhruba 90 % zdravotnických zařízení má zavedený systém sledování dekubitů prevalenční nebo incidenční formou jako jeden z indikátorů kvality ošetřovatelské péče. Ministerstvo zdravotnictví ČR (MZ ČR) vydalo ve Věstníku MZ částka 6/2009 jednotnou metodiku pro prevalenční šetření dekubitů a pověřilo Národní referenční centrum sledováním národního indikátoru kvality. Toto centrum na svých stránkách (www.dekubity.nrc.cz) pravidelně uvádí referenční hodnoty podle míry rizika pacientů a podle oborů (interní, chirurgické, intenzivní péče nebo dlouhodobá péče).

Česká společnost pro léčbu ran pořádá pravidelné odborné konference, rovněž Česká asociace sester se na konferencích zaměřuje na danou problematiku. Kvalifikační vzdělávací programy pro všeobecné sestry, zdravotnické asistenty, ošetřovatele nebo sanitáře zahrnují podle úrovně kvalifikace potřebné hodinové dotace pro získání teoretických znalostí i praktických dovedností. Jsou akreditovány certifikované kurzy pro sestry „specialistky“ na ošetřování chronických ran. Tyto výsledky jsou důležité zejména pro pacienty, ale je potřeba je také vhodně prezentovat široké veřejnosti.

Aktivity FN Plzeň

Ve Fakultní nemocnici Plzeň jsme se zamýšleli nad otázkou: „Co bychom mohli ještě pro snížení výskytu dekubitů a zlepšení znalostí v dané oblasti v souladu s výzvou EPUAP STOP dekubitům udělat?“

Byly přeloženy informační materiály EPUAP ke dni STOP dekubitům (Deklarace z Ria, plakáty pro pacienty, plakáty pro zdravotníky) a uveřejněny na webových stránkách MZ ČR a České asociace sester – ČAS). Výbor plzeňského regionu ČAS uspořádal ve spolupráci s FN Plzeň konferenci, kde byly tyto materiály předány sestrám z různých zdravotnických zařízení, aby je mohly využít v rámci této preventivní kampaně.

Sestry z II. interní kliniky při ukázce polohování (figurantem je sanitář)
Obr. 1. Sestry z II. interní kliniky při ukázce polohování (figurantem je sanitář)

Vyhlášení 21. listopadu dnem STOP dekubitům bylo přijato vedením ošetřovatelského útvaru FN Plzeň a všichni odborníci, kteří mohou tuto oblast ovlivnit, byli vyzváni k tomu, aby vyvinuli jakékoli úsilí v prevenci dekubitů.

Vrchní sestra předvádí polohování
Obr. 2. Vrchní sestra předvádí polohování

Uspořádali jsme setkání s novináři a prostřednictvím médií jsme upozornili širokou veřejnost, aby se dozvěděla co nejvíce o daném problému, protože dekubity vznikají i v domácím prostředí a mnohdy je pacient přivezen do zdravotnického zařízení v komplikovaném stavu.

Na II. interní klinice jsme připravili informační koutek pro veřejnost s praktickými ukázkami, jak polohovat pacienty, a odbornice na prevenci a léčbu dekubitů odpovídaly zájemcům na dotazy.

O našich dlouhodobých i aktuálních aktivitách jsme informovali EPUAP a stejně tak byla informována také hlavní sestra MZ ČR a prezidium ČAS.

Po vydání nové verze Mezinárodní směrnice pro prevenci a léčbu dekubitů, která je plánována na srpen 2014, ověříme, zda jsou naše současná doporučení pro praxi v souladu s nimi a podle potřeby provedeme aktualizaci vnitřního standardu FN Plzeň.

Účastníci certifikovaného kurzu
Obr. 3. Účastníci certifikovaného kurzu

Sestry a studentky připravily koutek pro veřejnost
Obr. 4. Sestry a studentky připravily koutek pro veřejnost

Mgr. Nina Müllerová1, Bc. Ivana Witová2

1Centrum řízení kvality FN Plzeň

22. interní klinika FN Plzeň


Štítky
Geriatrie a gerontologie Praktické lékařství pro dospělé Protetika

Článek vyšel v časopise

Geriatrie a Gerontologie

Číslo 3

2014 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×