Zpráva z Celostátního sjezdu mikrobiologie a epidemiologie 2008


Vyšlo v časopise: Epidemiol. Mikrobiol. Imunol. 58, 2009, č. 1, s. 43-44
Kategorie: Zprávy

Ve dnech 14.-16. října 2008 se po 4 letech konal v Olomouci celostátní sjezd mikrobiologie a epidemiologie 2008. Pořadatelé sjezdu: Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČSL JEP, Očkovací centrum Olomouc, Avenier a.s. a Ústav mikrobiologie LF UP v Olomouci. Organizačního zajištění se ujala společnost Meritis s.r.o.

Odborný program byl letos rozdělen do 5 sekcí: lékařská mykologie, bakteriální rezistence k ATB, ECDC, virové hepatitidy a očkování stigmatizovaných osob. Vhodným nápadem organizačního výboru bylo, že v rámci sekce vždy přednášeli nejen laboratorní ale i kliničtí odborníci, kteří přiblížili současné přístupy k terapii infekčních onemocnění.

Úterní odpoledne patřilo mykologické sekci a to zejména rodu Candida. Byly prezentovány výsledky 2 velkých studií zaměřených na surveillance kandidémie a rezistence kandid k antimykotické terapii, které potvrdily nárůst těchto infekcí, stále vyšší zastoupení non albicans druhů a vzestup výskytu vorikonazol - rezistentní Candida glabrata. Velmi praktickou byla přednáška o senzitivitě, specificitě a úskalích nekultivačních metod v mykologii včetně podrobného rozboru zkreslujících faktorů, mezi kterými se ukázala důležitá přítomnost detekovaných antigenů i v běžně používané terapii. Krásnou práci o možnostech detekce biofilmu u kvasinek izolovaných z krevního řečiště prezentoval kolektiv autorů z mikrobiologického ústavu v Brně. Výsledkem bylo překvapivě potvrzení tvorby biofilmu téměř u všech izolátů, avšak jeho odlišná pevnost výrazně zkreslovala diagnostiku a výsledek byl proto závislý na použité metodě. V rámci sekce byly prezentovány i nové doporučené postupy v diagnostice a léčbě invazivních mykóz.

Sekci o rezistenci k ATB kralovaly molekulárně- epidemiologické metody a jejich využití v epidemiologii a prevenci nozokomiálních nákaz. Je smutné, že tyto velice šikovné nástroje zatím neslouží odborné veřejnosti a prezentované studie jsou realizovány pouze z grantových peněz. Z dalších sdělení bych ráda připomněla příspěvek slovenských kolegů o projektu Všeobecné zdravotné poistovně, kdy se edukací praktických lékařů podařilo snížit preskribci antibiotik v neindikovaných případech.

Celé středeční dopoledne bylo věnováno ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control). Postupně se představili čeští zástupci a seznámili nás s náplní činnosti této mladé evropské instituce. Ta prošla v současnosti rozsáhlým auditem, ze kterého vyplynula nutnost jednotného evropského systému surveillance a úprava hlášení nemocí podle jednotné „definice případu“(case definition) na národní úrovni.

Sekce o hepatitidách byla poznamenána bojem se stále nekončící epidemií virové hepatitidy A. O zkušenosti se snahou oočkovat komunity uživatelů drog a sociálně vyloučených se s námi podělili pracovníci KHS Praha. Epidemie zviditelnila dlouhodobé poddimenzování pracovních sil v hygienické službě. Velké změny zaznamenal náhled na terapii hepatitidy B. Ta je nově považována za chronické onemocnění u infikovaných a zvažuje se kontinuální doživotní podávání antivirotik. Další novinkou je existence zvířecích rezervoárů virové hepatitidy E, kterými jsou na území ČR zřejmě vepři.

Závěrečná sekce patřila očkování stigmatizovaných osob. Důležité bylo již definovat, ke kterým osobám je nutno stran očkování se chovat jako ke stigmatizovaným. Krásné přehledy podali zkušení odborníci z očkovacích center v Hradci Králové a Brně. Pouze jsem trochu postrádala některá z aktuálních témat – přeočkování proti pertusi, možnost očkování plně hrazenou konjugovanou vakcínou proti pneumokokovým infekcím a začlenění těchto vakcín do stávajícího očkovacího kalendáře. Zajímavá byla informace o dobré imunitě starších ročníků proti tetanu. Své zkušenosti s očkováním zdravotně stigmatizovaných dětí proti pneumokokovým infekcím prezentovali kolegové z Plzně. Očkování indikovali praktičtí pediatři a nejčastější indikací k zahájení očkování byly recidivující mesotitidy. Ráda bych pochválila práci kolegů z Ústí nad Labem, kterým se podařilo motivovat pacienty s onkologickými onemocněními k očkování proti chřipce. NRL pro herpetické viry prezentovala možnost laboratorního odlišení divokého a vakcinálního kmene varicelly u symptomatických očkovaných pacientů. Závěr patřil přednášce o měnící se epidemiologii klíšťové encefalitidy. Klimatické podmínky umožnily rozšíření klíšťat do vyšších nadmořských výšek a období jejich aktivity již zahrnuje i jarní a podzimní měsíce.

Nelze opomenou velice příjemný společenský program a organizátorům bych chtěla především poděkovat za krásné seznámení s historií Olomouce.

MUDr. Klára Labská

Státní zdravotní ústav, Praha


Štítky
Hygiena a epidemiologie Infekční lékařství Mikrobiologie

Článek vyšel v časopise

Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie

Číslo 1

2009 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní redukce hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

zveme Vás k zapojení se do videokurzu s tématem Co je a není FENO? Nadhodnocené FENO a podhodnocené eozinofily v krvi u astmatu.
Autoři: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?
Autoři: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se