Protilátky proti oxidovaným lipoproteinům s nízkouhustotou u diabetiků 2. typu


Antibodies AgainstLow Density Oxidized Lipoproteins in Type 2 Diabetics

Oxidative modification of low density lipoproteins ( LDL ) is an important factor in the developmentof macrovascular atherosclerotic complications in patiens with type 2 diabetes mellitus. Recentlyautoantibodies against oxidized LDL ( anti-oxLDL ) have been suggested as a potential marker ofLDL oxidation in vivo.The purpose of this study was to investigate the presence and levels of anti-oxLDL in patients withtype 2 diabetes compared to healthy persons.We determined the serum concentrations of anti-oxLDL in 20 type 2 diabetic patiens with differentdegree and type of atherosclerotic vascular damage. Two healthy population groups: 20 young blooddonors and 20 age and gender matched persons were used as controls. Anti-oxLDL positivity rateswere distinctively higher in both control groups. Concentrřations of anti-oxLDL were significantlylower in diabetic patients compared to both control groups. The incidence rates and levels ofanti-oxLDL in both control groups were similar. Anti-oxLDL levels in the diabetes group did notcorrelate with the degree of macrovascular damage, serum total cholesterol, LDL cholesterol andtriglyceride concentrations. We did not find any significant relationship between anti-oxLDL andother oxidative stress factors (superoxide dismutase, malondialdehyde, C and E vitamins ). Wesuppose that anti-oxLDL may have an antiatherogenic protective role in healthy people but are notapplicable to be an in vivo marker of LDL oxidation and macrovascular atherosclerotic vasculardamage.

Key words:
antibodies against oxidized low density lipoproteins – anti-oxLDL – atherosclerosis –diabetes mellitus.


Autoři: K. Malíčková ;  J. Škrha 1;  I. Janatková ;  Z. Vaňková ;  T. Fučíková
Působiště autorů: Ústav imunologie a mikrobiologie VFN a 1. LF UK Praha 1III. interní klinika VFN a 1. LF UK Praha
Vyšlo v časopise: Epidemiol. Mikrobiol. Imunol. , 2004, č. 3, s. 131-135
Kategorie: Články

Souhrn

Oxidace lipoproteinů s nízkou hustotou (LDL) je důležitým faktorem v rozvoji makrovaskulárníchaterosklerotických komplikací u pacientů s diabetem 2. typu. Na základě výzkumů z posledních letlze usuzovat, že protilátky proti oxidovaným LDL by mohly být markerem oxidativní modifikaceLDL in vivo.Cílem této studie bylo srovnání výskytu a koncentrací anti-oxLDL u diabetiků a u zdravých osob.Vyšetřili jsme séra 20 nemocných s diabetem 2. typu, s různým stupněm a charakterem aterosklerotickéhopoškození cév. Dále byly vyšetřeny 2 kontrolní skupiny zdravých lidí: 20mladých zdravýchdárců krve a 20 zdravých lidí přiřazených ke skupině diabetiků podle věku a pohlaví. Výskytanti-oxLDL v obou kontrolních skupinách byl výrazně vyšší než ve skupině diabetiků. Koncentraceanti-oxLDL u diabetiků byly signifikantně nižší než v obou kontrolních skupinách. Výskyt a koncentraceanti-oxLDL mezi dvěma kontrolními skupinami se navzájem nelišily. Koncentrace antioxLDLve skupině diabetiků nekorelovaly se stupněm makrovaskulárního poškození cév, s plazmatickýmihladinami LDL, triglyceridů ani cholesterolu. Nepotvrdili jsme signifikantní závislostkoncentrací anti-oxLDL na jiných faktorech oxidačního stresu (superoxiddismutáza, malondialdehyd,vitamin C, vitamin E).Domníváme se, že anti-oxLDL mohou mít u zdravých lidí ochrannou antiaterogenní roli. Vyšetřeníanti-oxLDL u diabetiků nelze označit za in vivo marker oxidativní modifikace LDL a makrovaskulárníhoaterosklerotického poškození cév.

Klíčová slova:
protilátky proti oxidovaným lipoproteinům s nízkou hustotou – anti-oxLDL – ateroskleróza– diabetes mellitus.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Hygiena a epidemiologie Infekční lékařství Mikrobiologie

Článek vyšel v časopise

Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie


2004 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Pacient na antikoagulační léčbě v akutní situaci
nový kurz
Autoři: MUDr. Jana Michalcová

Kopřivka a její terapie
Autoři: MUDr. Petra Brodská

Uroinfekce v primární péči
Autoři: MUDr. Marek Štefan

Roztroušená skleróza a plánování těhotenství
Autoři: MUDr. Radek Ampapa

Alergenová imunoterapie v léčbě inhalačních alergií
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se