Surveillance závažných onemocnění působenýchstreptokoky skupiny A v České republice v roce 2003 –projekt Strep-EURO


Surveillance of Serious DiseasesCaused by Group A Streptococci in the Czech Republic in 2003 – the Strep-EUROProject

Results obtained in the first year of active surveillance of serious diseases caused by groupA streptococci in the Czech Republic carried out within the Strep-EURO project are summarized.From January to December 2003, 28 Czech laboratories referred to the National Institute of PublicHealth 59 group A streptococcal strains isolated from invasive diseases meeting the Strep-EUROdefinition. At the same time, clinical-epidemiological data and information on the catchment areapopulation were provided. For 2003, the total morbidity and case fatality rates were calculated tobe 1.3/100 000 population and 13.5 %, respectively. A high proportion (23.7 %) of the 59 strains wereof type emm 1, initially labeled M1. As many as 24.1 %, 17.2 % and 20.7 % of the strains tested wereresistant to erythromycin, clindamycin and tetracycline, respectively. The seemingly lower morbidityrate and higher case fatality rate from serious diseases caused by group A streptococci reportedin the Czech Republic for 1994–1996, i.e. 0.4/100 000 and 46.5 %, respectively, in comparison with thelatest data can be explained by the use of softer international criteria for the Strep-EURO definitionof invasive disease.

Key words:
emm typing – invasive GAS – resistance – streptococcus – surveillance.


Autoři: L. Straková 1;  Pracovní Skupina Strep-Euro 2;  J. Motlová 1;  P. Urbášková 1;  P. Křížová 1
Působiště autorů: Centrum epidemiologie a mikrobiologie, Státní zdravotní ústav, Praha 2pracovní skupina Strep-EURO v roce 2003 = mikrobiologové a kliničtí lékaři ze zdravotnických zařízení v Benešově, Brně (FN Brno a FN U sv. Anny), Českých Budějovicích, Havlíčkově Brodě, 1
Vyšlo v časopise: Epidemiol. Mikrobiol. Imunol. , 2004, č. 3, s. 106-111
Kategorie: Články

Souhrn

Tato práce shrnuje výsledky prvního roku aktivní surveillance závažných onemocnění vyvolanýchstreptokoky skupiny A probíhající v České republice v rámci projektu Strep-EURO, pro který bylapřijata mezinárodní definice těchto onemocnění. V období leden–prosinec 2003 bylo z 28 laboratoříČR zasláno do SZÚ 59 streptokoků skupiny A izolovaných z invazivních onemocnění, která odpovídaladefinici Strep-EURO. Zároveň byly poskytnuty klinicko-epidemiologické údaje a informaceo spádové populaci k dalšímu zpracování. Výpočtem byla pro rok 2003 stanovena nemocnost1,3/100 000 obyvatel a celková smrtnost 13,5 %. Mezi těmito 59 kmeny byl vysoce zastoupen typ emml,původně označovaný M1 (23,7 %). Kmeny rezistentní k erytromycinu, clindamycinu, resp. tetracyklinuse v tomto souboru podílely 24,1 %, 17,2 %, resp. 20,7 %. Zdánlivě nižší nemocnost a vyššísmrtnost závažných onemocnění způsobených streptokoky skupiny A zjištěná v České republicev letech 1994–1996 (0,4/100 000, resp. 46,5 %) v porovnání se současným stavem je důsledkem přijetímírnějších mezinárodních kritérií definice invazivního onemocnění pro současnou studii Strep-EURO.

Klíčová slova:
emm typizace – invazivní GAS – rezistence – streptokok – surveillance.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Hygiena a epidemiologie Infekční lékařství Mikrobiologie

Článek vyšel v časopise

Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie


2004 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Pacient na antikoagulační léčbě v akutní situaci
nový kurz
Autoři: MUDr. Jana Michalcová

Kopřivka a její terapie
Autoři: MUDr. Petra Brodská

Uroinfekce v primární péči
Autoři: MUDr. Marek Štefan

Roztroušená skleróza a plánování těhotenství
Autoři: MUDr. Radek Ampapa

Alergenová imunoterapie v léčbě inhalačních alergií
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se