Přímý průkaz Treponema pallidum v diagnostice syfilis


Direct Detection of Treponema Pallidum in Diagnosisof Syphilis

Available methods for direct diagnosis of syphilis are summarized with emphasis being on thosepromising for routine use.Direct detection of the causative agent T. pallidum is limited since the agent is not able to synthesizeenzyme cofactors, fatty acids and nucleotides de novo, is completely dependent on its host and thusculture on synthetic media is not feasible. Direct diagnosis of syphilis is based on rabbit infectivitytesting (RIT), dark field or fluorescent microscopyandrecently also onmolecular biological methodsused with increasing frequency in routine practice. Suitability and usability of different methodsfor direct detection of T. pallidum at different stages of syphilis are explained. Except for molecularbiological methods, most of detection techniques can only be used at the primary and secondarystages or in early congenital syphilis.Major PCR methods for diagnosis of syphilis are presented. Not all of them are suitable for use inroutine practice owing to differences in their sensitivity and design. The polA PCR method appearsto be the most promising in this regard.

Key words:
syphilis – Treponema pallidum – direct detection – polA PCR.


Autoři: V. Woznicová ;  M. Heroldová
Působiště autorů: Mikrobiologický ústav LF MU a FN u sv. Anny v Brně
Vyšlo v časopise: Epidemiol. Mikrobiol. Imunol. , 2004, č. 3, s. 121-125
Kategorie: Články

Souhrn

Článek shrnuje současné možnosti přímé diagnostiky syfilis s důrazem na metody perspektivní prorutinní diagnostickou praxi.Přímý průkaz původce onemocnění, T. pallidum, je omezen, protože T. pallidum není schopnasyntetizovat enzymové kofaktory, mastné kyseliny a nukleotidy de novo a je zcela závislá na svémhostiteli – kultivace na umělých médiích je tedy vyloučena. Přímá diagnostika syfilis proto zahrnujepouze pokus na zvířeti – tzv. rabbit infectivity testing (RIT), mikroskopii v zástinu či fluorescenčnímikroskopii a v posledních letech metody molekulárně-biologické. Ty se v rutinní praxi uplatňujístále více. Článek vysvětluje vhodnost a možnost využití jednotlivých metod přímého průkazu T.pallidum s ohledem na probíhající fázi syfilis. S výjimkou molekulárně-biologických metod je lzeuplatnit většinou jen v primárním a sekundárním stadiu nebo u časné kongenitální syfilis.Článek přináší přehled základních metodik polymerázové řetězové reakce pro diagnostiku syfilis.Vzhledem k odlišnostem v citlivosti i provedení nalézají cestu do praxe jen některé. Pro rutinnípraxi se jeví být velmi slibnou metoda polA PCR

Klíčová slova:
syfilis – Treponema pallidum – přímý průkaz – polA PCR.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Hygiena a epidemiologie Infekční lékařství Mikrobiologie

Článek vyšel v časopise

Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie


2004 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Pacient na antikoagulační léčbě v akutní situaci
nový kurz
Autoři: MUDr. Jana Michalcová

Kopřivka a její terapie
Autoři: MUDr. Petra Brodská

Uroinfekce v primární péči
Autoři: MUDr. Marek Štefan

Roztroušená skleróza a plánování těhotenství
Autoři: MUDr. Radek Ampapa

Alergenová imunoterapie v léčbě inhalačních alergií
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se