Luminometrická analýza respiračního vzplanutíneutrofilů v mikrotitračních destičkách


Luminometric Analysis of the Neutrophils Respiratory Burst inMicrotitre Plates

The authors describe luminometric analysis of neutrophil respiratory burst in microtitre plates.They analyzed the neutrophil luminescence in small volumes of whole blood and in the so-calledbuffy coat (plasma with leucocytes after removal of erythrocytes by dextran sedimentation).To produce respiratory burst four types of activators were used: opsonized zymosan, phorbolmyristate acetate, N-formyl-Met-Leu-Phe and calcium ionophore A23187. It was revealed that thechemiluminescence response of neutrophils in whole blood and in the buffy coat is very similar indifferent types of activators, although the chemiluminescence activity of whole blood was alwayslower as compared with the buffy coat. This was probably due to an increased expression of cellreceptors as a result of the separation procedure on the one hand and quenching properties oferythrocytes (haemoglobin) on the other hand. From the assembled results ensues that luminometric analysis in microtitre plates is a reliable protocol for assessment of the neutrophil respiratoryburst, whereby assessment in whole blood should be preferred.

Key words:
chemiluminescence – neutrophils – respiratory burst.


Autoři: A. Lojek;  M. Číž
Působiště autorů: Biofyzikální ústav AV ČR, Brno
Vyšlo v časopise: Epidemiol. Mikrobiol. Imunol. , 2001, č. 4, s. 160-164
Kategorie: Články

Souhrn

V práci je popsána luminometrická analýza respiračního vzplanutí neutrofilů v mikrotitračníchdestičkách. Byla analyzována chemiluminiscence neutrofilů v malých objemech plné krve a v tzv.buffy coatu (plazma s leukocyty po odstranění erytrocytů dextranovou sedimentací). K vyvolánírespiračního vzplanutí byly použity 4 typy aktivátorů – opsonizovaný zymosan, forbolmyristátacetát, N-formyl-Met-Leu-Phe a vápníkový ionofor A23187. Bylo zjištěno, že kinetika chemiluminiscenční odpovědi neutrofilů v plné krvi a v buffy coatu je velmi podobná pro jednotlivé typy aktivátorů, i když chemiluminiscenční aktivita plné krve byla vždy nižší v porovnání s buffy coatem. Tobylo pravděpodobně způsobeno zvýšenou expresí buněčných receptorů v důsledku separační procedury na straně jedné a zhášecími vlastnostmi erytrocytů (hemoglobinu) na straně druhé. Zezjištěných výsledků vyplývá, že luminometrická analýza v mikrotitračních destičkách je spolehlivým nástrojem pro měření respiračního vzplanutí neutrofilů, přičemž je nutné preferovat měřenív plné krvi.

Klíčová slova:
chemiluminiscence – neutrofily – respirační vzplanutí.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Hygiena a epidemiologie Infekční lékařství Mikrobiologie

Článek vyšel v časopise

Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie


2001 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se