Kritéria hodnocení imunoblotu v diagnostice lymskéborreliózy při použití Borrelia afzelii, Borrelia gariniia Borrelia burgdorferi sensu stricto


Criteria for Evaluation of the Immunoblot in the Diagnosis of LymeBorreliosis Using Borrelia afzelii, Borrelia garinii and Borrelia burgdorferi sensustricto

The immunoblot was prepared from genotypes Borrelia afzelii (KC 90), Borrelia garinii (M 192) andBorrelia burgdorferi sensu stricto (B 31). Sera of 63 patients with different forms of Lyme borreliosiswere examined and 40 healthy donors in the endemic area of the disease. In class IgM in the groupof patients significantly more frequently antibodies against OspC, p39, p41 B. afzelii, p39, p41, p66,p83 B. garinii and OspC1, OspA, B. burgdorferi sensu stricto were found. In class IgG there wereantibodies against p39, p41, p93 B. afzelii, p14, p41, p93 B. garinii and OspA, OspC p93 B. burgdorferisensu lato. Based on the assembled results by means of discrimination analysis and logisticregression the most suitable combinations of antigens for evaluation of immunoblots in differentgenotypes were determined. Furthermore evaluation was suggested using a combination of antigens of several genotypes which led to an increased sensitivity and specificity of the immunoblot.Tables were prepared for easier evaluation of newly examined sera samples.

Key words:
immunoblot – Lyme borreliosis – Borrelia burgdorferi sensu lato.


Autoři: K. Honegr 1;  J. Havlasová 2;  P. Gebouský 1;  V. Dostál 1;  V. Pellantová 1;  Z. Škrabková;  D. Hulínská 4
Působiště autorů: Infekční klinika FN, Hradec Králové, 2 Ústav klinické imunologie a alergologie FN, Hradec Králové, 3 Ústav lékařské biofyziky, Oddělení výpočetní techniky, LF UK, Hradec Králové, 4 Státní zdravotní ústav, Národní referenční laboratoř pro lymskou borrelióz 1
Vyšlo v časopise: Epidemiol. Mikrobiol. Imunol. , 2001, č. 4, s. 147-156
Kategorie: Články

Souhrn

Imunoblot byl připraven z genotypů Borrelia afzelii (KC 90), Borrelia garinii (M 192) a Borreliaburgdorferi sensu stricto (B 31). Byla vyšetřena séra 63 pacientů s různými formami lymské borreliózy a 40 zdravých dárců krve v endemické oblasti tohoto onemocnění. Ve třídě IgM byly ve skupiněpacientů nalezeny významně častěji protilátky proti OspC, p39, p41 B. afzelii, p39, p41, p66, p83 B.garinii a OspC1, OspA B. burgdorferi sensu stricto. Ve třídě IgG se jednalo o protilátky proti p39,p41, p93 B. afzelii, p14, p41, p93 B. garinii a OspA, OspC, p93 B. burgdorferi sensu lato. Na základězískaných výsledků byly pomocí diskriminační analýzy a logistické regrese určeny nejvhodnějšíkombinace antigenů pro hodnocení imunoblotu v rámci jednotlivých genotypů. Dále bylo navrženohodnocení využívající kombinace antigenů více genotypů, které vedlo ke zvýšení senzitivity i specificity imunoblotu. Byly vypracovány tabulky pro snazší vyhodnocování nově vyšetřovanýchvzorků sér.

Klíčová slova:
imunoblot – lymská borrelióza – Borrelia burgdorferi sensu lato.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Hygiena a epidemiologie Infekční lékařství Mikrobiologie

Článek vyšel v časopise

Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie


2001 Číslo 4
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se