Interhumánní přenos tuberkulózy potvrzenýfingerprintingem DNA


InterhumanTuberculosis Transmission Confirmed by DNA Fingerprinting

By means of fingerprinting based on detection of the insertive sequence IS6110 v DNA of M.tuberculosis predigested by the restrictive enzyme PVUII the authors proved epidemiologicalassociations in three patients with bacillary tuberculosis. The primary source of infection wasa 44-year-old man, alcoholic and homeless suffering from tuberculosis diagnosed during an episodeof ethylic ebriety, discharged prematurely from hospital because of lack of discipline and drunkenness who died after 8 months with a finding of caseous pneumonia. The first contact person wasa 53-year-old women suffering from diabetes and hypertension, an auxiliary worker in the laboratory where she probably was infected during manipulation of the patients infected sputum. Theother patient was a 49-year-old man, alcoholic, unemployed where a symptomatic tuberculousfinding was detected with general weakness, elevated temperatures and expectoration, who mostprobably was infected by a patient during accidental contact in his domicile.The profiles of RFLP strains of M. tuberculosis of all three patients had an identical appearance ofthe DF-1 clone formed by seven copies of IS6110. This profile was not found in any of the total of 98strains of M. tuberculosis examined within the framework of the molecular epidemiological prevalence study of patients with bacillary tuberculosis notified in Prague in 1999.

Key words:
Mycobacterium tuberculosis – tuberculosis –fingerprinting DNA-RFLP.


Autoři: M. Kubín 1;  E. Fridrichovská 1;  B. Kozáková 1;  J. Zdražílek 1;  B. Kreiswirth 2
Působiště autorů: Hygienická stanice hl. m. Prahy, 2 Public Health Research Institute of the Metropolitan City of New York 1
Vyšlo v časopise: Epidemiol. Mikrobiol. Imunol. , 2001, č. 4, s. 157-159
Kategorie: Články

Souhrn

Pomocí fingerprintingu založeného na detekci insertivní sekvence IS6110 v DNA M. tuberculosisnatrávené restrikčním enzymem PVUII byla prokázána epidemiologická souvislost u tří nemocnýchs bacilární tuberkulózou. Prvotním zdrojem infekce byl 44letý muž, etylik a bezdomovec, s tuberkulózou rozpoznanou při epizodě etylické ebriety, propuštěný předčasně z hospitalizace pro neukázněnost a opilství, který po 8 měsících zemřel s nálezem kaseózní pneumonie. První kontaktní osoboubyla 53letá žena, diabetička a hypertonička, pomocná síla v laboratoři, kde se pravděpodobněnakazila při manipulaci s infekčním sputem nemocného. Další nemocný byl 49letý muž, etylik,nezaměstnaný, u kterého byl zjištěn symptomatický tuberkulózní nález s celkovou slabostí, zvýšenými teplotami a expektorací, který se nejpravděpodobněji nakazil od nemocného zdroje při náhodných kontaktech v místě bydliště.Profily RFLP kmenů M. tuberculosis všech tří nemocných jevily identický obraz klonu DF1, tvořeného sedmi kopiemi IS6110. Tento profil nebyl zjištěn u žádného z celkového počtu 98 kmenů M.tuberculosis vyšetřených v rámci molekulárněpidemiologické prevalenční studie nemocných s bacilární tuberkulózou hlášených v Praze v roce 1999.

Klíčová slova:
Mycobacterium tuberculosis – tuberkulóza –fingerprinting DNA-RFLP.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Hygiena a epidemiologie Infekční lékařství Mikrobiologie

Článek vyšel v časopise

Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie


2001 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se