Endemický výskyt mykobakteriózy kansasii v okreseKarviná v letech 1968–1999, přehled deskriptivníchcharakteristik


Endemic Incidence of Infections Caused by Mycobacterium kansasii in the Karviná District in 1968–1998

The objective of the submitted work was to present a summary of basic epidemiological data ina group of 1034 subjects from whom during the period between 1968–1999 Mycobacterium kansasiiwas isolated.In the analysis of the group principles of the descriptive epidemiological method were used. In thefirst years, when diseases were recorded and the number of cases increased, epidemiologists of theDistrict Hygiene Station in Karviná made an investigation. The objective was to describe the clinicalaspect and based on epidemiological investigations to analyze data and to find an answer to basiclinks of the spread of infection, i.e. source, route of transmission to susceptible subjects and basedon the assembled findings, to suggest the necessary epidemiological provisions. Interhuman transmission was not proved in any of the patients. The causal agent of the infection is most probablytransmitted through water (by the aerogenic route). The Karviná district belongs to the largestinvestigated endemic areas in the world.

Key words:
endemic incidence of M. kansasii – route of transmission – susceptible subjects – classicalpulmonary TB – mycobacteriosis (M. kansasii) of lungs.


Autoři: I. Martinková 1;  H. Šebáková 1;  M. Pelikán 2;  O. Zatloukal 3
Působiště autorů: Okresní hygienická stanice Karviná, odd. epidemiologie infekčních onemocnění, 2 Okresní hygienická stanice Karviná, odd. hygieny práce, 3 Okresní hygienická stanice Karviná, odd. mikrobiologie Havířov 1
Vyšlo v časopise: Epidemiol. Mikrobiol. Imunol. , 2001, č. 4, s. 165-180
Kategorie: Články

Souhrn

Cílem této práce je shrnout a podat přehled všech získaných deskriptivních charakteristik souboru1034 osob s onemocněním mykobakteriózou kansasii, která byla získána za 32leté období jejichsledování v okrese Karviná, největší endemické oblasti na světě.Vzhledem k tomu, že se jednalo o novou problematiku a také z důvodu nárůstu počtu onemocněnímykobakteriózou kansasii, byla vypracována týmem pracovníků (epidemiologů, mikrobiologů,parazitologů a ftizeologů) studie, jejímž cílem bylo v první fázi popsat klinickou charakteristikuonemocnění a postupně na základě provedených epidemiologických šetření, zhodnotit dostupnádata a pokusit se odpovědět na otázku základních článků procesu šíření nákazy, tj. zdroj, cestupřenosu a vnímavého jedince a navrhnout potřebná protiepidemická opatření. Epidemiologickéanalýze byl podroben soubor 1034 osob z okresu Karviná, u kterých došlo k onemocnění mykobakteriózou kansasii. V rámci sledování této problematiky se podařilo prokázat, že pravděpodobnýpřenos se uskutečňuje aerogenní cestou při sprchování u vnímavých jedinců. Bylo potvrzeno, žeinterhumánní přenos se v žádném případě neuskutečnil.

Klíčová slova:
endemický výskyt mykobakteriózy kansasii – cesta přenosu – vnímavý jedinec –klasická tbc plic – mykobakterióza kansasii (M.k.) plic.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Hygiena a epidemiologie Infekční lékařství Mikrobiologie

Článek vyšel v časopise

Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie


2001 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se