Doporučení Pracovní skupiny dětské gastroenterologie a výživy ČPS pro výživu kojenců a batolat


Autoři: MUDr. Simona Bělohlávková 1;  Doc. MUDr. Jiří Bronský, Ph.D. 2;  MUDr. Iva Burianová 3;  MUDr. Pavel Frühauf, CSc. 4;  MUDr. Martin Fuchs 1;  MUDr. Radana Kotalová, CSc. 2;  MUDr. Jan Malý, Ph.D. 5;  MUDr. Anna Mydlilová 3;  Prof. MUDr. Jiří Nevoral, CSc. 2;  Doc. MUDr. †. Oldřich Pozler, CSc. 5;  Prof. MUDr. Josef Sýkora, Ph.D. 6
Působiště autorů: Immuno-Flow, Praha 1;  Pediatrická klinika UK 2. LF a FN Motol, Praha 2;  Novorozenecké oddělení, Thomayerova nemocnice, Praha 3;  Klinika dětského a dorostového lékařství UK 1. LF a VFN, Praha 4;  Dětská klinika, FN a LF UK, Hradec Králové 5;  Dětská klinika FN a LF UK, Plzeň 6
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2014; 69 (Suppl 1): 3-6.

Všichni autoři přispěli rovným dílem.
Vedoucí redaktor textu: Doc. MUDr. Jiří Bronský, Ph.D.

Seznam zkratek:

4M = ukončený 4. měsíc života

6M = ukončený 6. měsíc života

25OHD = 25-hydroxy-vitamin D

AAP = Americká pediatrická asociace

ABKM = alergie na bílkovinu (bílkoviny) kravského mléka

AE = atopický ekzém

AG = akutní infekční gastroenteritida

AHRQ = Agency for Healthcare Research and Quality

AIDS = syndrom získané imunodeficience

AK = aminokyselinová (formule)

ARA = arachidonová kyselina

BKM = bílkovina (bílkoviny) kravského mléka

BMI = body-mass index

Ca = kalcium

ČLS JEP = Česká lékařská společnost J. E. Purkyně

ČR = Česká republika

DHA = dokosahexaenová kyselina

EADV = Evropská akademie dermatovenerologie

EFSA = Evropská agentura pro bezpečnost potravin

EH = extenzivní hydrolyzát

ELBW = novorozenec s extrémně nízkou porodní hmotností

ESPGHAN = Evropská společnost pro dětskou gastroenterologii, hepatologii a výživu

ESPID = Evropská společnost pro dětské infekční nemoci

EU = Evropská unie

EUGR = extrauterinní růstová restrikce

F = fluor/fluorid

Fe = železo

g = gram

GER = gastroezofageální reflux

GERD = nemoc z gastroezofageálního refluxu

gtt = kapka

H1N1 = chřipkový virus typu H1N1

HA = hypoantigenní

HBsAg = antigen viru hepatitidy B

HCV = virus hepatitidy C

HIV = virus lidské imunodeficience

HTLV 1, 2 = lidský T-lymfotropní virus typu 1, 2

I = jod

IgG, A, M, E = imunoglobuliny G, A, M, E

i.m. = intramuskulární

IU = mezinárodní jednotky

IUGR = intrauterinní růstová restrikce

kcal = kilokalorie

kg = kilogram

KV = komplementární výživa

LC-PUFA = vícenenasycené mastné kyseliny s dlouhým řetězcem

LGG = lactobacillus GG

LL = laktační liga

mg = miligram

ml = mililitr

MM = mateřské mléko

MZ ČR = Ministerstvo zdravotnictví České republiky

NaCl = chlorid sodný

NaF = fluorid sodný

P = fosfor

PLDD = praktický lékař pro děti a dorost

PPP = poruchy příjmu potravy

PRR = perorální rehydratační roztok

SCORAD = skóre hodnocení tíže atopického ekzému

SIDS = syndrom náhlého úmrtí kojenců

TBC = tuberkulóza

TSH = tyreotropní hormon

μg = mikrogram

UNICEF = Dětský fond Organizace spojených národů

USA = Spojené státy americké

UV = ultrafialový

VLBW = novorozenec s velmi nízkou porodní hmotností

WHO = Světová zdravotnická organizace

Důležité www adresy:

  • Informace o kojení: http://www.kojeni.cz
  • Seznam léků, kvůli kterým je dočasně kontraindikováno kojení: http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?LACT
  • K posuzování růstových parametrů je možno používat obecné růstové grafy pro českou populaci uvedené ve Zdravotním a očkovacím průkazu dítěte a mladistvého, nebo jako součást software v ordinaci PLDD, případně na stránkách Státního zdravotního ústavu: http://www.szu.cz/publikace/data/seznam-rustovych-grafu-ke-stazeni
  • Na stejných stránkách je zdarma k dispozici také program růst.cz: http://www.szu.cz/publikace/data/program-rustcz-ke-stazeni

Nedoporučujeme používat samostatné grafy pro výlučně kojené děti.

  • Doporučení Pracovní skupiny pro výživu dětí MZ ČR k zavádění příkrmů u kojenců: http://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/doporuceni-k-zavadeni-komplementarni-vyzivyprikrmu-u-kojencu_7542_1154_3.html
  • Podrobné ověřené a recenzované informace o výživě kojenců a batolat včetně jídelníčků jsou k dispozici na http://www.zdravystart.cz
  • http:// www.neonatology.cz – postup péče o novorozence HBsAg pozitivních a anti-HCV pozitivních matek, doplňující informace o kojení, prevence krvácivé nemoci novorozenců
  • http://adserver.sante.univ-nantes.fr/Scorad.html – hodnocení atopického ekzému Scorad indexem

Nomenklatura:

V tomto textu je pod pojmem „ukončený 4. měsíc“ (4M) míněn 17. týden života kojence, pod pojmem „ukončený 6. měsíc“ (6M) je míněn 26. týden života.

Pod pojmem „formule“ nebo „kojenecká formule“ je míněna náhradní kojenecká mléčná výživa.

Pod pojmem „mléko“ je míněno mléko, které není určeno pro kojence, nejedná se tedy o kojeneckou formuli.

Pod pojmem „příkrm“ nebo „nemléčný příkrm“ je míněna nemléčná strava podávaná k mateřskému mléku nebo ke kojenecké formuli, jinak také nazývaná „komplementární strava“ nebo „komplementární výživa“.

Pod pojmem „dokrm“ je míněna náhradní kojenecká mléčná výživa (kojenecká formule), která je podávána zároveň s kojením při nedostatku mateřského mléka.

Pod pojmem „hypoantigenní (HA) formule“ jsou míněny přípravky náhradní kojenecké mléčné výživy s parciálně (částečně) štěpenou BKM.

Pod pojmem „hypoalergenní formule“ nebo „extenzivní hydrolyzát“ jsou míněny přípravky náhradní kojenecké mléčné výživy s vysoce štěpenou BKM.

Pod pojmem „aminokyselinová formule“ jsou míněny přípravky náhradní kojenecké mléčné výživy výhradně s obsahem aminokyselin, tedy bez BKM.

Pod pojmem „post-discharge“ formule nebo „formule pro nedonošené děti po propuštění“ jsou míněny přípravky náhradní kojenecké výživy s vyšším obsahem energie, proteinů a minerálů lépe pokrývající potřeby původně nedonošených dětí.

Pod pojmem „korigovaný věk dítěte“ je míněn věk vypočtený jako doba mezi realitou a původně očekávaným (vypočteným) termínem porodu v těhotenství, které skončilo předčasným porodem – tzn. pokud se novorozenec narodil v 32. gestačním týdnu, získáme korigovaný věk tak, že od kalendářního věku odečteme 2 měsíce a v půlroce života bychom jej měli posuzovat jako čtyřměsíčního.

Pod pojmem „vegetariánská výživa“ nebo „vegetariánská strava“ jsou míněny všechny druhy alternativní vegetariánské výživy různého stupně – tzn. včetně veganské a dalších diet, pokud není uvedeno jinak. Stejná situace je u obecného pojmu „vegetarián“.

Předmluva

V oblasti kojenecké výživy bylo dosud provedeno velmi málo kvalitních vědeckých studií. Proto je předložený text spíše souhrnem názorů odborníků (tzv. consensus-based guidelines) než souborem výstupů randomizovaných studií (evidence-based guidelines). V textu jsou zohledněny současné názory a doporučení renomovaných odborných společností a naším cílem bylo vybrat z nich ty nejdůležitější poznatky pro klinickou praxi na úrovni praktického lékaře pro děti a dorost (PLDD). Text pokrývá témata z oblasti přirozené výživy fyziologického kojence, ale i doporučení pro výživu v různých patologických situacích.

Kontroverze

Znění doporučení jednotlivých kapitol bylo schváleno všemi spoluautory textu. Názory se různily pouze v otázce zavádění příkrmů. Většina autorů podporuje názor ESPGHAN, že příkrmy lze zavádět mezi ukončeným 4. a ukončeným 6. měsícem věku dítěte. Názor přítomných alergologů je odlišný a podporuje myšlenku navození časné „imunologické tolerance“ (tzn. cílený kontakt s běžnými potravinovými antigeny u všech kojenců vždy již od ukončeného 4. měsíce). Postoj komise pro výživu ESPGHAN i většiny spoluautorů těchto doporučení na časnou toleranci je zatím konzervativní, převládá názor, že je třeba vyčkat výsledků randomizovaných prospektivních studií, které by měly prokázat, zda je tento postup opodstatněný. Bližší komentář k tématu je uveden v kapitole 2.

Zástupce Komise pro kojení ČR, Laktační ligy se ztotožňuje s doporučením WHO – Globální strategie výživy kojenců a malých dětí – a jiných mezinárodních organizací o výlučném kojení 6 měsíců a pokračování v kojení 2 roky i déle s postupně zaváděným příkrmem od ukočeného 6. měsíce věku dítěte.

Poděkování

Děkujeme recenzentům z řad praktických lékařů pro děti a dorost – MUDr. Aleně Šebkové, MUDr. Natálii Szitányi a MUDr. Bohuslavu Procházkovi za cenné rady a připomínky a odbornou revizi textu.


Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie

Číslo Suppl 1

2014 Číslo Suppl 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se