Vzdělávací akce IPVZ – 2. pololetí 2010


Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2010; 65 (7-8): 481-486.
Kategorie: Zprávy

Katedra pediatrie

FTN, Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 - Krč
Vedoucí: doc. MUDr. Hana Houšťková, CSc., tel. 261 083 180, fax 261 083 231, e-mail: pediatr@ftn.cz, hana.houstkova@ftn.cz

220002101 Specializační kurz – Základy dětského lékařství

Určeno pro lékaře připravující se k atestacím z dětského lékařství a praktického lékařství pro děti a dorost před ukončením povinného pediatrického základu/základního kmene.

Program: Kontrola znalostí a dovedností, test na závěr společného pediatrického základu/základního kmene.

Vedoucí: doc. MUDr. H. Houšťková, CSc.,
MUDr. H. Cabrnochová

Místo konání: Praha 4, Vídeňská 800, FTN, katedra pediatrie, pavilon G2, posluchárna (2. p.)

Předpokládaná cena: 5000,- Kč
1. 11. 2010–5. 11. 2010

220002102 Kurz – Srdeční onemocnění u dětí – diagnostika a léčba

Určeno pro dětské kardiology, dětské lékaře, neonatology v přípravě k atestaci z dětské kardiologie.

Program: Souhrn nových poznatků v klinické neinvazní a invazní diagnostice srdečních onemocnění u dětí a jejich léčbě, včetně kardiochirurgické.

Vedoucí: MUDr. J. Škovránek, CSc.

Místo konání: Praha 5, V Úvalu 84, FN Motol, Dětské kardiocentrum

Předpokládaná cena: 5000,- 
29. 11. 2010–3. 12. 2010

220002103 Kurz – Aktuality v pediatrii

Určeno pro dětské lékaře, dětské kardiology a dětské nefrology.

Program: Nutriční problematiky u akutních a chronických stavů v pediatrii, problematika domácí nutriční péče. Hypertenze v dětském věku, hodnocení TK, ABPM v dětském věku.

Vedoucí: MUDr. T. Šuláková

Místo konání: Ostrava-Poruba, tř. 17. listopadu 1790, FNsP, Klinika dětského lékařství

Předpokládaná cena: 2000,- 
16. 9. 2010–17. 9. 2010

220002104 Specializační odborná stáž – Dětská kardiologie

Určeno pro dětské lékaře, neonatology, dětské kardiology, lékaře v přípravě k atestaci z dětské kardiologie.

Program: Diagnostika a léčba srdečních onemocnění u dětí.

Školitel: prof. MUDr. V. Chaloupecký, CSc.

Místo konání: Praha 5, V Úvalu 84, FN Motol, Dětské kardiocentrum

6. 9. 2010–15. 10. 2010
Předpokládaná cena: 17 600,- Kč

18. 10. 2010–26. 11. 2010
Předpokládaná cena: 17 200,-
 

220002105 Specializační odborná stáž – Operace vrozených srdečních vad

Určeno pro lékaře v přípravě k atestaci z kardiochirurgie.

Program: Technika operací. Mimotělní podpůrný oběh u dětí. Pooperační komplikace a jejich řešení.

Školitel: prof. MUDr. T. Tláskal, CSc.

Místo konání: Praha 5, V Úvalu 84, FN Motol, Dětské kardiocentrum

Předpokládaná cena: 10 000,- Kč
4. 10. 2010–15. 10. 2010
1. 11. 2010–12. 11. 2010

220002106 Odborná stáž – Funkční plicní vyšetření

Určeno pro sestry z alergologických a plicních ambulancí.

Program: Individuální plán školení, doplnění nových poznatků v oboru, aktivní práce v laboratoři funkčního vyšetření.

Školitel: MUDr. J. Pohl

Místo konání: Praha 4, Vídeňská 800, FTN, katedra pediatrie, pavilon G2

Předpokládaná cena: 5000,- 
18. 10. 2010–22. 10. 2010

220002107 Odborná stáž – Neonatologická péče

Určeno pro lékaře pracující na novorozeneckých odděleních I. a II. typu.

Program: Teoreticky – problematika novorozenecké asfyxie, výživy, infekcí, pneumopatií, GIT problémů, zásady péče o nedonošené novorozence. Prakticky – resuscitace, totální parenterální výživa, zásady vedení UPV.

Školitel: MUDr. J. Zach

Místo konání: Praha 4, Vídeňská 800, FTN, katedra pediatrie

Předpokládaná cena: 10 000,- Kč
4. 10. 2010–15. 10. 2010
1. 11. 2010–12. 11. 2010

220002108 Odborná stáž – Funkční plicní diagnostika

Určeno pro lékaře zabývající se diagnostikou a léčbou respiračních nemocí v dětském věku.

Program: Základní a podrobná vyšetření, bronchomotorické testy, indikace k vyšetření, vyhodnocení poruch ventilace.

Školitel: MUDr. J. Pohl

Místo konání: Praha 4, Vídeňská 800, FTN, katedra pediatrie

Předpokládaná cena: 10 000,- 
22. 11. 2010–3. 12. 2010

220002109 Odborná stáž – Dětská nefrologie

Určeno pro lékaře po absolvování pediatrického základu se zájmem o dětskou nefrologii.

Program: Strukturovaná stáž zaměřená na klinickou péči o ambulantní a hospitalizované dětské pacienty s akutním a chronickým onemocněním ledvin.

Školitel: prof. MUDr. T. Seeman, CSc.

Místo konání: Praha 5, V Úvalu 84, FN Motol, Pediatrická klinika UK 2. LF

Předpokládaná cena: 5000,- Kč
Termín podle dohody se školitelem.
1 týden

220002110 Odborná stáž – Prenatální echokardiografie

Určeno pro dětské kardiology a gynekology s atestací.

Program: Echokardiografická diagnostika vrozených srdečních vad a poruch srdečního rytmu u plodu v II. a III. trimestru gravidity.

Školitel: MUDr. J. Škovránek, CSc.,
MUDr.
 V. Tomek

Místo konání: Praha 5, V Úvalu 84, FN Motol, Dětské kardiocentrum

Předpokládaná cena: 9000,- 
20. 9. 2010–1. 10. 2010
25. 10. 2010–5. 11. 2010

220002111 Odborná stáž – Echokardiografie u dětí

Určeno pro dětské kardiology, dětské lékaře a neonatology s atestací.

Program: Echokardiografická diagnostika vrozených srdečních vad u dětí, včetně transezofageální a pooperační echokardiografie.

Školitel: MUDr. J. Škovránek, CSc.,
MUDr.
 V. Tomek

Místo konání: Praha 5, V Úvalu 84, FN Motol, Dětské kardiocentrum

Předpokládaná cena: 10 000,- 
11. 10. 2010–22. 10. 2010

Předpokládaná cena: 9000,- Kč
8. 11. 2010–19. 11. 2010

220002112 Odborná stáž – Dětská gastroenterologie a hepatologie

Určeno pro lékaře po absolvování pediatrického základu se zájmem o dětskou gastroenterologii, hepatologii a výživu.

Program: Strukturovaná stáž zaměřená na klinickou péči o ambulantní a hospitalizované dětské pacienty s chronickým onemocněním gastrointestinálního traktu a s poruchami výživy.

Školitel: prof. MUDr. J. Nevoral, CSc.

Místo konání: Praha 5, V Úvalu 84, FN Motol, Pediatrická klinika UK 2. LF

Předpokládaná cena: 5000,- Kč
Termín podle dohody se školitelem.
1 týden

220002113 Odborná stáž – Dětská endokrinologie

Určeno pro lékaře se společným pediatrickým základem, s atestací v oboru praktické lékařství pro děti a dorost, dětské lékařství nebo neonatologie, se zájmem o dětskou endokrinologii.

Program: Strukturovaná stáž zaměřená na součinnost praktických dětských lékařů a lékařů dětských lůžkových oddělení s dětskou endokrinologickou ordinací.

Školitel: prof. MUDr. J. Lebl, CSc.

Místo konání: Praha 5, V Úvalu 84, FN Motol, Pediatrická klinika UK 2. LF

Předpokládaná cena: 5000,- 
Termín podle dohody se školitelem.
1 týden

220002114 Odborná stáž – Dětská nefrologie

Určeno pro lékaře po absolvování pediatrického základu se zájmem o dětskou nefrologii.

Program: Strukturovaná stáž zaměřená na klinickou péči o ambulantní a hospitalizované dětské pacienty s akutním a chronickým onemocněním ledvin.

Školitel: prof. MUDr. T. Seeman, CSc.

Místo konání: Praha 5, V Úvalu 84, FN Motol, Pediatrická klinika UK 2. LF

Předpokládaná cena: 5000,- Kč
Termín podle dohody se školitelem.
1 týden

220002115 Odborná stáž – Nezvratné selhání ledvin

Určeno pro lékaře s atestací z dětského lékařství se zájmem o nefrologii, event. před atestací z oboru dětská nefrologie.

Program: Kompletní léčba kojenců a batolat s nezvratným selháním ledvin včetně léčby peritoneální dialýzy.

Školitel: doc. MUDr. K. Bláhová, CSc.

Místo konání: Praha 5, V Úvalu 84, FN Motol, Pediatrická klinika UK 2. LF

Předpokládaná cena: 5000,- 
Termín podle dohody se školitelem.
1 týden

220002116 Odborná stáž – Intenzivní péče v dětském lékařství

Určeno pro lékaře se specializací v dětském lékařství a zájmem o pediatrickou intenzivní péči.

Program: Umělá plicní ventilace, farmakoterapie urgentních stavů, parenterální a enterální výživa, sledování metabolické situace dětí v kritických stavech, nepřímá kalorimetrie, katetrizace žilního systému, anestezie a analgosedace v podmínkách pediatrické JIP.

Školitel: MUDr. V. Dedek, CSc.

Místo konání: Praha 4, Vídeňská 800, FTN, katedra pediatrie

Předpokládaná cena: 3000,- 
Termín podle dohody se školitelem.
3 dny

220002117 Odborná stáž – Dětská nefrologie

Určeno pro lékaře v přípravě k atestaci v oboru dětské lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost.

Program: Diagnostika a léčba IMC, uropatií a dysfunkcí dolních močových cest, problematika glomerulonefritid, proteinurií a hematurií, biopsie ledvin, hypertenze v dětském věku.

Školitel: MUDr. T. Šuláková

Místo konání: Ostrava-Poruba, tř. 17. listopadu 1790, FNsP, Klinika dětského lékařství

Předpokládaná cena: 5000,- Kč
Termín podle dohody se školitelem.
1 týden

220002118 Odborná stáž – Dětská gastroenterologie

Určeno pro lékaře dětských oddělení NsP, lékaře v přípravě k atestaci z dětského lékařství a praktického lékařství pro děti a dorost, lékaře specializující se v oboru dětská gastroenterologie.

Program: Problematika idiopatických střevních zánětů – diagnostika a léčba, poruchy motility, základy enterální a parenterální výživy v dětském věku.

Školitel: MUDr. T. Šuláková

Místo konání: Ostrava-Poruba, tř. 17. listopadu 1790, FNsP, Klinika dětského lékařství

Předpokládaná cena: 5000,- 
Termín podle dohody se školitelem.
1 týden

206002121 Odborná stáž – Systém diferencované péče o novorozence

Určeno pro neonatology a porodníky.

Program: Primární zajištění novorozence. Ohrožený novorozenec. Specializovaná péče o novorozence velmi nízké hmotnosti. Spolupráce neonatologa a porodníka.

Školitel: doc. MUDr. Z. Straňák, CSc.

Místo konání: Praha 4, Podolské nábřeží 157, ÚPMD, katedra gynekologie a porodnictví

Předpokládaná cena: 1000,- 
14. 9. 2010
12. 10. 2010
9. 11. 2010
14. 12. 2010

220202101 Specializační kurz – Dorostové lékařství se zaměřením na rizikové chování v dospívání

Určeno pro dětské lékaře před atestací z praktického lékařství pro děti a dorost.

Program: Syndrom rizikového chování v dospívání, možnosti individuálního preventivního poradenství, krátká intervence při zneužívání návykových látek, práce s Manuálem drogové prevence pro praktické lékařství pro děti a dorost. Zásady vyšetřování dospívajícího při preventivních prohlídkách. Poruchy reprodukčního zdraví v dospívání. Preventivní opatření při nasazování hormonální antikoncepce. Poruchy příjmu potravy v ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost. Časné projevy chronických chorob v dospívání, komunikace s dospívajícím a jeho rodiči.

Vedoucí: MUDr. P. Kabíček, CSc.

Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF

Předpokládaná cena: 1000,- 
17. 9. 2010

220202102 Kurz dorostového lékařství I.

Určeno pro dětské lékaře před ukončením základního pediatrického kmene.

Program: Specifické zvláštnosti období dospívání, chronické somatické choroby, které začínají často v adolescenci. Psychologický a sociální vývoj jedince v dospívání, nejčastější poruchy psychosociální adaptace. Poruchy příjmu potravy v adolescenci, diagnostika a základní terapeutické přístupy.

Akce je pořádána ve spolupráci s katedrou pediatrie v rámci kurzu před ukončením základního pediatrického kmene v rozsahu 4 hodin.

Vedoucí: MUDr. P. Kabíček, CSc.

Místo konání: Praha 4, Vídeňská 800, FTN

Předpokládaná cena: 500,- Kč
4. 11. 2010

220202103 Kurz – Hormonální antikoncepce (HAK) u dospívajících

Určeno pro praktické lékaře pro děti a dorost, dětské lékaře, gynekology a dorostové lékaře.

Program: Indikace hormonální antikoncepce v dospívání, trombotické komplikace HAK.

Akce je pořádaná za účasti předních hematologů, gynekologů a dorostových lékařů a mělo by z ní vyplynout jasné doporučení, jak postupovat při preskripci HAK z pozice dětského lékaře a dětského gynekologa.

Vedoucí: MUDr. P. Kabíček, CSc.

Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF

Předpokládaná cena: 1000,- Kč
22. 10. 2010

220202104 Specializační odborná stáž v dorostovém lékařství

Určeno pro dětské lékaře v přípravě k atestaci z dětského lékařství.

Program: Základní postupy klinické práce s dospívajícím, psychosociální kontext onemocnění v adolescentním věku, syndrom rizikového chování v dospívání.

Školitel: MUDr. P. Kabíček, CSc.

Místo konání: Praha 2, Ke Karlovu 2, VFN, subkatedra dorostového lékařství, pavilon B

Předpokládaná cena: 3000,- 
5. 10. 2010–7. 10. 2010

220202105 Odborná stáž – Novinky v péči o děti a dorost

Určeno pro dorostové lékaře a lékaře pečující o kolektivy dorostu.

Program: Aktuální problematika zdravotní péče o děti a dorost.

Školitel: doc. MUDr. J. Hamanová, CSc.

Místo konání: Praha 2, Ke Karlovu 2, VFN, subkatedra dorostového lékařství, pavilon B

Předpokládaná cena: 3000,- 
9. 11. 2010–11. 11. 2010

Subkatedra praktického dětského lékařství

U hranic 18, 100 00 Praha 10
Vedoucí: MUDr. Hana Cabrnochová, tel. 244 472 734, fax 267 184 065, e-mail: hana@cabrnoch.cz

220102101 Specializační kurz – Očkování v praxi PLDD

Určeno pro lékaře ve specializační přípravě v oboru PLDD a ostatní praktické lékaře pro děti a dorost.

Program: Základy používání očkovacích látek. Mechanismus účinku očkovacích látek. Legislativa. Očkovací schémata. Očkovací kalendář v ČR a ostatních státech. Očkování dětí při cestách do zahraničí.

Vedoucí: MUDr. H. Cabrnochová

Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF

Předpokládaná cena: 600,- 
5. 10. 2010

220102102 Specializační kurz – Vedení lékařské praxe PLDD

Určeno pro lékaře ve specializační přípravě v oboru PLDD a ostatní praktické lékaře pro děti a dorost.

Program: Management soukromé praxe. Komunikace se zdravotními pojišťovnami. Vedení zdravotnické dokumentace. Internet. Legislativa, převody lékařských praxí.

Vedoucí: MUDr. O. Roškotová

Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF

Předpokládaná cena: 1000,- Kč
16. 9. 2010

203102101 Specializační kurz – Strategie antibiotické terapie v primární péči o děti a dorost

Určeno pro praktické dětské lékaře v přípravě k atestaci.

Program: Zásady antibiotické terapie infekčních onemocnění dětského věku.

Vedoucí: doc. MUDr. V. Marešová, CSc.,
MUDr. J. Marek,
MUDr.
 V. Jindrák

Místo konání: Praha 5, Roentgenova 2, Nemocnice Na Homolce

Předpokládaná cena: 1000,- Kč
23. 9. 2010

220002101 Specializační kurz – Základy dětského lékařství

Určeno pro lékaře připravující se k atestacím z dětského lékařství a praktického lékařství pro děti a dorost před ukončením povinného pediatrického základu/základního kmene.

Program: Kontrola znalostí a dovedností, test na závěr společného pediatrického základu/základního kmene.

Vedoucí: doc. MUDr. H. Houšťková, CSc.,

MUDr. H. Cabrnochová

Místo konání: Praha 4, Vídeňská 800, FTN, katedra pediatrie, pavilon G2, posluchárna (2. p.)

Předpokládaná cena: 5000,- 
1. 11. 2010–5. 11. 2010

220002113 Odborná stáž – Dětská endokrinologie

Určeno pro lékaře se společným pediatrickým základem, s atestací v oboru praktické lékařství pro děti a dorost, dětské lékařství nebo neonatologie, se zájmem o dětskou endokrinologii.

Program: Strukturovaná stáž zaměřená na součinnost praktických dětských lékařů a lékařů dětských lůžkových oddělení s dětskou endokrinologickou ordinací.

Školitel: prof. MUDr. J. Lebl, CSc.

Místo konání: Praha 5, V Úvalu 84, FN Motol, Pediatrická klinika UK 2. LF

Předpokládaná cena: 5000,- Kč
Termín podle dohody se školitelem.
1 týden

220002117 Odborná stáž – Dětská nefrologie

Určeno pro lékaře v přípravě k atestaci v oboru dětské lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost.

Program: Diagnostika a léčba IMC, uropatií a dysfunkcí dolních močových cest, problematika glomerulonefritid, proteinurií a hematurií, biopsie ledvin, hypertenze v dětském věku.

Školitel: MUDr. T. Šuláková

Místo konání: Ostrava-Poruba, tř. 17. listopadu 1790, FNsP, Klinika dětského lékařství

Předpokládaná cena: 5000,- 
Termín podle dohody se školitelem.
1 týden

220002118 Odborná stáž – Dětská gastroenterologie

Určeno pro lékaře dětských oddělení NsP, lékaře v přípravě k atestaci z dětského lékařství a praktického lékařství pro děti a dorost, lékaře specializující se v oboru dětská gastroenterologie.

Program: Problematika idiopatických střevních zánětů – diagnostika a léčba, poruchy motility, základy enterální a parenterální výživy v dětském věku.

Školitel: MUDr. T. Šuláková

Místo konání: Ostrava-Poruba, tř. 17. listopadu 1790, FNsP, Klinika dětského lékařství

Předpokládaná cena: 5000,- Kč
Termín podle dohody se školitelem.
1 týden

220202101 Specializační kurz – Dorostové lékařství se zaměřením na rizikové chování v dospívání

Určeno pro dětské lékaře před atestací z praktického lékařství pro děti a dorost.

Program: Syndrom rizikového chování v dospívání, možnosti individuálního preventivního poradenství, krátká intervence při zneužívání návykových látek, práce s Manuálem drogové prevence pro praktické lékařství pro děti a dorost. Zásady vyšetřování dospívajícího při preventivních prohlídkách. Poruchy reprodukčního zdraví v dospívání. Preventivní opatření při nasazování hormonální antikoncepce. Poruchy příjmu potravy v ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost. Časné projevy chronických chorob v dospívání, komunikace s dospívajícím a jeho rodiči.

Vedoucí: MUDr. P. Kabíček, CSc.

Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF

Předpokládaná cena: 1000,- Kč
17. 9. 2010

220202103 Kurz – Hormonální antikoncepce (HAK) u dospívajících

Určeno pro praktické lékaře pro děti a dorost, dětské lékaře, gynekology a dorostové lékaře.

Program: Indikace hormonální antikoncepce v dospívání, trombotické komplikace HAK.

Akce je pořádaná za účasti předních hematologů, gynekologů a dorostových lékařů a mělo by z ní vyplynout jasné doporučení, jak postupovat při preskripci HAK z pozice dětského lékaře a dětského gynekologa.

Vedoucí: MUDr. P. Kabíček, CSc.

Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF

Předpokládaná cena: 1000,- Kč
22. 10. 2010

Subkatedra dorostového lékařství

VFN, Ke Karlovu 2, 120 00 Praha 2
Vedoucí: MUDr.
 Pavel Kabíček, CSc., tel. 224 967 077, fax 224 911 453, e-mail: p.kabicek@post.cz

220202101 Specializační kurz – Dorostové lékařství se zaměřením na rizikové chování v dospívání

Určeno pro dětské lékaře před atestací z praktického lékařství pro děti a dorost.

Program: Syndrom rizikového chování v dospívání, možnosti individuálního preventivního poradenství, krátká intervence při zneužívání návykových látek, práce s Manuálem drogové prevence pro praktické lékařství pro děti a dorost. Zásady vyšetřování dospívajícího při preventivních prohlídkách. Poruchy reprodukčního zdraví v dospívání. Preventivní opatření při nasazování hormonální antikoncepce. Poruchy příjmu potravy v ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost. Časné projevy chronických chorob v dospívání, komunikace s dospívajícím a jeho rodiči.

Vedoucí: MUDr. P. Kabíček, CSc.

Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF

Předpokládaná cena: 1000,- 
17. 9. 2010

220202102 Kurz dorostového lékařství I.

Určeno pro dětské lékaře před ukončením základního pediatrického kmene.

Program: Specifické zvláštnosti období dospívání, chronické somatické choroby, které začínají často v adolescenci. Psychologický a sociální vývoj jedince v dospívání, nejčastější poruchy psychosociální adaptace. Poruchy příjmu potravy v adolescenci, diagnostika a základní terapeutické přístupy.

Akce je pořádána ve spolupráci s katedrou pediatrie v rámci kurzu před ukončením základního pediatrického kmene v rozsahu 4 hodin.

Vedoucí: MUDr. P. Kabíček, CSc.

Místo konání: Praha 4, FTN, Vídeňská 800

Předpokládaná cena: 500,- Kč
4. 11. 2010

220202103 Kurz – Hormonální antikoncepce (HAK) u dospívajících

Určeno pro praktické lékaře pro děti a dorost, dětské lékaře, gynekology a dorostové lékaře.

Program: Indikace hormonální antikoncepce v dospívání, trombotické komplikace HAK.

Akce je pořádaná za účasti předních hematologů, gynekologů a dorostových lékařů a mělo by z ní vyplynout jasné doporučení, jak postupovat při preskripci HAK z pozice dětského lékaře a dětského gynekologa.

Vedoucí: MUDr. P. Kabíček, CSc.

Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF

Předpokládaná cena: 1000,- Kč
22. 10. 2010

220202104 Specializační odborná stáž v dorostovém lékařství

Určeno pro dětské lékaře v přípravě k atestaci z dětského lékařství.

Program: Základní postupy klinické práce s dospívajícím, psychosociální kontext onemocnění v adolescentním věku, syndrom rizikového chování v dospívání.

Školitel: MUDr. P. Kabíček, CSc.

Místo konání: Praha 2, Ke Karlovu 2, VFN, subkatedra dorostového lékařství, pavilon B

Předpokládaná cena: 3000,- 
5. 10. 2010–7. 10. 2010

220202105 Odborná stáž – Novinky v péči o děti a dorost

Určeno pro dorostové lékaře a lékaře pečující o kolektivy dorostu.

Program: Aktuální problematika zdravotní péče o děti a dorost.

Školitel: doc. MUDr. J. Hamanová, CSc.

Místo konání: Praha 2, Ke Karlovu 2, VFN, subkatedra dorostového lékařství, pavilon B

Předpokládaná cena: 3000,- 
9. 11. 2010–11. 11. 2010


Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie

Číslo 7-8

2010 Číslo 7-8

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×