Inzulinová rezistence u dětí a adolescentů


Insulin Resistance in Children and Adolescents

Objective:
The aim of the work was to determine, in pubertal and prepubertal children, the mean values of limits of confidence for quantitative indices of insulin resistance and to evaluate the importance of these indices and other factors associated with the metabolic syndrome in the diagnostics and pathogenesis of insulin resistance.

Methods:
Five groups of children were examined – 33 healthy nonobese children at prepubertal age and 17 ones at the pubertal age, 15 children with overweight or obesity (BMI >90 percentile), 12 children with increased risk of incidence of the metabolic syndrome in family anamnesis and 14 adolescents with essential hypertension – quantitative homeostatic indices of insulin resistance HOMA IR and QUICKI were calculated in all of them and, at the same time, various metabolic and other indicators associated with insulin resistance were determined in serum.

Results:
The increase of insulin resistance in obese children was accompanied, among other known metabolic symptoms of insulin resistance, also by important increase of serum concentrations of leptin and IgG anticardiolipin and a significant decrease of serum concentrations of aFABP, TNFα and leptin receptors. Children with an increased risk of metabolic syndrome differed from the control group only in some metabolic indices, but the indices of insulin resistance were not significantly different. In boys with essential hypertension, there were only changes in some parameters (C-peptide, anticardiolipin IgG), HOMA IR a QUICKI were not significantly changed.

Conclusion:
The results confirmed the suitability of suing homeostatic indices od insulin resistance and some other factors for the early diagnostics of insulin resistance in children and adolescents.

Key words:
obesity, insulin resistance, homeostatic indices, metabolic syndrome, prepubertal children


Autoři: J. Malinčíková 1;  D. Horáková 2;  L. Čížek 2;  J. Wiedermann 3;  M. Kopecký 4;  V. Janout 2
Působiště autorů: Klinika rehabilitačního a tělovýchovného lékařství LF UP a FN, Olomouc přednosta doc. MUDr. Č. Číhalík, CSc. 1;  Ústav preventivního lékařství LF UP, Olomouc přednosta prof. MUDr. V. Janout, CSc. 2;  Dětská klinika LF UP a FN, Olomouc přednosta prof. MUDr. V. Mihál, CSc. 3;  Katedra antropologie a zdravovědy PdF UP, Olomouc vedoucí doc. RNDr. J. Šteigl, CSc. 4
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2007; 62 (4): 213-219.
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Účel studie:
Cílem práce bylo stanovit u prepubertálních i pubertálních dětí průměrné hodnoty a hranice spolehlivosti kvantitativních indexů inzulinové rezistence, zhodnotit význam těchto indexů a dalších faktorů souvisejících s metabolickým syndromem v diagnostice a patogenezi inzulinové rezistence.

Metody:
Bylo vyšetřeno 5 skupin dětí – 33 zdravých neobézních dětí v prepubertálním věku a 17 v pubertálním věku, 15 dětí s nadváhou nebo obezitou (BMI >90. percentil), 12 dětí se zvýšeným rizikem výskytu metabolického syndromu v rodinné anamnéze a 14 adolescentů s esenciální hypertenzí – u všech byly vypočítány kvantitativní homeostatické indexy inzulinové rezistence HOMA IR a QUICKI, současně byla v séru stanovena řada metabolických a jiných faktorů souvisejících s inzulinovou rezistencí.

Výsledky:
Vzestup inzulinové rezistence u obézních dětí byl provázen vedle známých metabolických symptomů inzulinové rezistence také významným vzestupem sérových koncentrací leptinu a IgG anticardiolipinu a signifikantním poklesem sérových koncentrací aFABP, TNFα a leptinových receptorů. Děti se zvýšeným rizikem metabolického syndromu se od kontrolní skupiny lišily pouze v některých metabolických ukazatelích, indexy inzulinové rezistence se však signifikantně nelišily. U chlapců s esenciální hypertenzí byly pozorovány změny pouze v některých parametrech (C-peptid, anticardiolipin IgG), HOMA IR a QUICKI byly změněny nevýznamně.

Závěr:
Výsledky potvrdily vhodnost použití homeostatických indexů inzulinové rezistence a některých dalších faktorů pro časnou diagnostiku inzulinové rezistence u dětí a adolescentů.

Klíčová slova:
obezita, inzulinová rezistence, homeostatické indexy, metabolický syndrom, prepubertální děti


Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie

Číslo 4

2007 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Imunitní trombocytopenie (ITP) u dospělých pacientů
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA

Pěnová skleroterapie
Autoři: MUDr. Marek Šlais

White paper - jak vidíme optimální péči o zubní náhrady
Autoři: MUDr. Jindřich Charvát, CSc.

Hemofilie - série kurzů

Faktory ovlivňující léčbu levotyroxinem
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×