Výskyt vrozených srdečních vad a jejich prenatální detekce v Moravskoslezském kraji


The Occurrence of Inborn Heart Defects and their Prenatal Detection in the Moravian-Silesian Region

Objective:
The authors present the results of prenatal screening of inborn heart defects (IHD) at their workplace and evaluate a general occurrence of the inborn heart defects in the Moravian-Silesian (MS) region and the successfulness of their prenatal detection.

Methods:
Fetal echocardiography as a screening examination has been in operation at the Children Cardiology Workplace of the Children Ward of the Municipal Hospital in Ostrava-Fifejdy (DK MNO) since 1991 and a total of 21,968 pregnant women have been examined there until the end of 2005. More than 2,500 foetal echocardiography examinations have been performed here annually. A detailed statistical survey of the detection of IHD and their general occurrence in the MS region has been maintained at the author’s workplace since 1999.

Results:
In the years 1999–2005, a total of 256 prenatally recognised and/or postnatally significant (operated on until one year of age of the child) IHD cases. Prenatal diagnosis recealed 92 patological cases (25.9%) and 164 significant IHD cases escaped to diagnosis (64.1%). At the workplace of DK MNO, 78 foetuses with IHD were examined prenatally (43 as primary detection and 35 as suspected cases or diagnosis already established at other workplaces).

Conclusions:
There is a gradual improvement of the system of care in the region, the accessibility to the examination and subsequent detailed examination of the foetus, planning the site of delivery of the pathological newborn, the access to possible ending of pregnancy, post mortem examinations and a general evaluation of the IHDs in the region. The results of the individual years have shown a gradual improvement of the prenatal screening of IHD in the given region. More than a half of the significant IHDs were recognized before delivery and a gradually improving trend of this planned examination in the Moravian-Silesian region has been documented.

Key words:
inborn heart defect, screening, foetal echocardiography


Autoři: J. Pavlíček;  T. Gruszka
Působiště autorů: Ambulance dětské kardiologie, Dětské oddělení, Městská nemocnice Ostrava-Fifejdy primář MUDr. T. Gruszka
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2007; 62 (4): 196-203.
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Cíl práce:
Autoři představují výsledky prenatálního screeningu vrozených srdečních vad (VSV) na vlastním pracovišti a hodnotí celkový výskyt vrozených srdečních vad v regionu Moravskoslezského (MS) kraje a úspěšnost jejich prenatální detekce.

Metodika:
Fetální echokardiografie jako screeningové vyšetření funguje na pracovišti Dětské kardiologie Dětského oddělení Městské nemocnice Ostrava-Fifejdy (DK MNO) od roku 1991 a do konce roku 2005 zde bylo vyšetřeno 21 968 těhotných žen. Ročně je nyní zde provedeno více než 2500 fetálních echokardiografií. Podrobná statistika prenatálního záchytu VSV a jejich celkového výskytu v MS kraji je vedena na vlastním pracovišti od roku 1999.

Výsledky:
V letech 1999–2005 se v regionu MS kraje vyskytlo celkem 256 buď prenatálně poznaných a/nebo postnatálně významných (operovaných do 1 roku věku dítěte) VSV. Prenatálně bylo poznáno 92 patologií (35,9 %) a „uniklo“ 164 významných VSV (64,1 %). Na pracovišti DK MNO bylo vyšetřeno prenatálně 78 plodů s VSV (43 jako primární záchyt a 35 jako podezření nebo diagnóza již vyjádřené na jiném pracovišti).

Závěry:
Postupně se mění a zlepšuje systém péče v regionu, přístup k vyšetření a došetření plodu, plánování místa porodu patologického novorozence, přístup k event. ukončení těhotenství, sekčním nálezům a celkovému hodnocení VSV v regionu. Na výsledcích v jednotlivých letech je ukázáno postupné zlepšování prenatálního screeningu VSV ve sledovaném regionu, v roce 2005 již nadpoloviční většina významných VSV byla prenatálně poznána a je dokumentován postupný zlepšující se trend tohoto plánovaného vyšetřování v Moravskoslezském kraji.

Klíčová slova:
vrozená srdeční vada, screening, fetální echokardiografie


Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie

Číslo 4

2007 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Ulcerative colitis_muž_břicho_střeva
Ulcerózní kolitida
nový kurz
Autoři:

Blokátory angiotenzinových receptorů (sartany)
Autoři: MUDr. Jiří Krupička, Ph.D.

Antiseptika a prevence ve stomatologii
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci: od výzkumu do klinické praxe nejen očních lékařů
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se