Novorozenecký screening cystické fibrózy v České republice: závěry pilotní studie


Newborn Screening for Cystic Fibrosis in the Czech Republic: Results of a Pilot Study

Early diagnosis of cystic fibrosis (CF) is considered as a favorable prognostic factor and as a hallmark of a properly functioning health care system. During the last decade evidence for deterioration of early clinical diagnosis of CF in the Czech Republic became evident. This alarming fact led us to commence a CF newborn screening (NBS) pilot project in order to assess its feasibility as an efficient tool for uniform and early diagnosis of CF in our country. Concentrations of immunoreactive trypsin (IRT) in dried blood spots (Guthrie cards) were examined in 76438 newborns born between 1. 2. 2005 and 2. 11. 2006 within a region comprising 62% of the entire Czech population. IRT concentration of 75 ng/ml and higher was found in 799 newborns, i.e. 1.05% of the total. Since these newborns were considered at high risk of CF and panels of population specific mutations of the gene CFTR were analysed from respective blood spots. The five most common mutations of gene CFTR (comprising 83.8% of alleles in CF patients in CR) were investigated if the concentration of IRT was within the range of 75–150 ng/ml. In addition, 38 CFTR gene mutations (comprising 90.8% of CF alleles in CR) were examined in blood spots where the concentration of IRT was more than 150 ng/ml and/or if one CFTR gene mutation was found in a dried blood spot with a lower IRT concentration.

Two CFTR gene mutations were found in 11 newborns, confirming the diagnosis of CF. A single CFTR mutation was found in 53 newborns. All such cases were subjected to sweat testing, which was finished in all but 6 newborns. The sweat test was positive (Cl- level >60 mmol/l) in one newborn with one CFTR gene mutation, in one newborn borderline levels were detected (Cl- level 30–40 mmol/l, which indicated his long-term follow-up) and in other 45 newborns the sweat test was negative (Cl- level <30 mmol/l) – unaffected carries. Over the course of our project 12 infants were diagnosed as having CF. The median of age at diagnosis was 37 days. Interestingly, 4 of these cases were diagnosed clinically prior the results of NBS. If data of NBS would have been used alone the extrapolated incidence of the disease (1:6369 newborns) was surprisingly lower than that established epidemiologically (1:2736 newborns). This discrepancy could be explained by:

1. a relatively small number of examined newborns, i.e. error due to a small number of studied subjects;

2. false negativity of utilised screening algorithm, which is however unlikely;

3. impact of prenatal diagnosis where parents have opted for selected termination of pregnancy.

Authors conclude that the NBS for CF in conditions of the Czech Republic is an effective tool for early and broad based diagnosis of CF. It also complements the current deterioration of early clinical diagnosis of the disease. Nevertheless, an unanswered question remains if really all cases of incident CF were ascertained, which necessitates further studies.

Key words:
cystic fibrosis (OMIM 219700), newborn screening, immunoreactive trypsin/ trypsinogen, CFTR gene, molecular genetic testing


Autoři: A. Holubová 1*;  M. Balaščaková 1*;  V. Skalická 2;  P. Kračmar 3;  T. Piskáčková 1;  V. Vávrová 2;  D. Zemková 2;  L. Gonsorčíková 3;  J. Lebl 2;  M. Macek ml. 1;  F. Votava 3
Působiště autorů: Ústav biologie a lékařské genetiky UK 2. LF a FN Motol, Praha přednosta prof. MUDr. M. Macek ml., DrSc. 1;  Pediatrická klinika UK 2. LF a FN Motol, Praha přednosta prof. MUDr. J. Lebl, CSc. 2;  Klinika dětí a dorostu UK 3. LF a FN Královské Vinohrady, Praha přednosta doc. MUDr. F. Votava, PhD. 3
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2007; 62 (4): 187-195.
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Včasná diagnóza cystické fibrózy (CF) je jednoznačně považována za prognosticky příznivý faktor i za průkaz dobře fungující zdravotní péče. Zjištění o zhoršující se klinické diagnostice CF v posledním desetiletí nás vedla k tomu, že jsme zahájili pilotní studii novorozeneckého screeningu (NS) CF jako potenciálního nástroje zlepšení diagnostiky. V období mezi 1. 2. 2005 až 2. 11. 2006 byl změřen imunoreaktivní trypsin (IRT) v suchých kapkách krve (na tzv. „Guthrieho“ screeningových kartičkách) u 76 438 novorozenců z oblasti pokrývající 62 % populace v ČR. U 799 novorozenců (1,05 %) byla zjištěna koncetrace IRT 75 ng/ml a vyšší. Tato skupina novorozenců byla považována za vysoce rizikovou z hlediska CF, a proto u nich byla provedena molekulárně- genetická analýza genu CFTR. Suché kapky s koncentrací IRT 75–150 ng/ml byly analyzovány na 5 nejčastějších mutací zahrnujících 83,8 % patologických alel v ČR. Suché kapky s koncentrací IRT >150 ng/ml a kapky s jednou nalezenou mutací ze skupiny s koncentrací IRT 75–150 ng/ml byly analyzovány na 38 mutací pokrývajících 90,8 % patologických alel genu CFTR v ČR. Dvě mutace v obou homologních genech CFTR byly nalezeny u 11 novorozenců. Jedna mutace byla nalezena u 53 novorozenců. U jednoho novorozence s 1 mutací byl potní test pozitivní (Cl- >60 mmol/l); u 45 byl potní test negativní (Cl- <30 mmol/l), u jednoho hraniční (Cl- 30–40 mmol/l; toto dítě je dále sledováno) a u 6 nebyl potní test proveden. Pomocí NS bylo v uvedeném období diagnostikováno 12 dětí s cystickou fibrózou a zachyceno 52 heterozygotů – přenašečů. Medián věku při stanovení diagnózy pomocí NS byl 37 dnů. U 4 dětí byla CF diagnostikována klinicky před výsledkem NS. Zjištěná incidence CF 1:6369 je překvapivě nižší, než by odpovídalo dosud popisované incidenci v ČR (1:2736). Příčinou této diskrepance může být:

1. zatím stále relativně malý počet vyšetřených novorozenců vedoucí k chybě malých čísel;

2. falešná negativita použitého modelu screeningu, což je velmi málo pravděpodobné;

3. vliv prenatální diagnostiky a rozhodnutí rodiny provést selektivní přerušení těhotenství při průkazu CF u plodu.

Je zřejmé, že novorozenecký screening CF v podmínkách ČR je proveditelný a efektivní nástroj z hlediska jednotné a včasné diagnostiky CF. Otevřenou otázkou zůstává, zda byly skutečně zachycovány všechny postižené děti, v tomto ohledu jsou nezbytné další studie.

Klíčová slova:
cystická fibróza (McKusick, OMIM 219700), novorozenecký screening, imunoreaktivní trypsin/trypsinogen, gen CFTR


Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie

Číslo 4

2007 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Ulcerative colitis_muž_břicho_střeva
Ulcerózní kolitida
nový kurz
Autoři:

Blokátory angiotenzinových receptorů (sartany)
Autoři: MUDr. Jiří Krupička, Ph.D.

Antiseptika a prevence ve stomatologii
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci: od výzkumu do klinické praxe nejen očních lékařů
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se