Perspektiva v prevenci dětských úrazů v České republice


Perspective in the Prevention of Childhood Injuries in the Czech Republic

Childhood injuries belong to the most frequent present public-health problems in the Czech Republic. Despite of certain preventive efforts, incidence and mortality have not been significantly improved so far. The study deals with the most recent epidemiology of children injuries and describes possible trends. The UN convention determines that the child has a right for the highest accessible health care and a right for safe environment. The prevention of injuries is listed among the main goals of the WHO – Health 21, interdisciplinary program, approved by the Governmental Ruling No. 1046/2002. It is aimed to decrease the rate of injuries and invalidity of children as a consequence of injuries and violence by 50% until 2020. This ambitious goal may be reached only by consistent implication of Haddon’s strategies in the injury prevention and fulfillment of the recommendation of European Child Safety Alliance. The Intersectoral Working Group for the Prevention of Childhood Injuries, established at the Ministry of Health of the Czech Republic in 2005 should significantly contribute there. The Working Group prepared and proposed to the Government for approval a Recommendation for the Prevention of Childhood Injuries as a basis for concerted activity in this area.

Key words:
childhood injuries, prevention, development


Autoři: M. Grivna 1;  A. M. Čelko 2;  V. Benešová 3
Působiště autorů: Department of Community Medicine, United Arab Emirates University 1;  Oddělení epidemiologie, Centrum preventivního lékařství, 3. LF UK, Praha 2;  Centrum úrazové prevence při UK 2. LF a FN Motol, Praha 3
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2006; 61 (6): 374-378.
Kategorie: Souborný referát

Souhrn

Dětské úrazy patří mezi nejzávažnější veřejně-zdravotnické problémy současnosti v ČR. I přes jisté preventivní snahy se nedaří významně snížit incidenci ani mortalitu. Studie se zabývá přehledem nejaktuálnější epidemiologie dětských úrazů a popisuje možné trendy. Konvence OSN stanoví, že dítě má právo na nejvyšší dosažitelnou zdravotní úroveň a právo na bezpečné prostředí. Prevence úrazů je uváděna mezi hlavními cíli WHO – Zdraví 21, mezirezortního programu, schváleného vládním usnesením č. 1046/2002. Ten má za cíl snížit u nás úrazovost a invalidizaci dětí následkem úrazů a násilí o 50 % do roku 2020. Tento ambiciózní cíl lze dosáhnout pouze důsledným uplatňováním Haddonových strategií v prevenci úrazů a plněním doporučení Evropské aliance bezpečí dítěte. Významně by k tomu měla přispět Mezirezortní pracovní skupina pro prevenci dětských úrazů, která byla ustavena v roce 2005 na Ministerstvu zdravotnictví ČR. Pracovní skupina připravila a předložila ke schválení vládě návrh Strategie prevence dětských úrazů, jako podklad pro soustředěnou aktivitu v této oblasti.

Klíčová slova:
dětské úrazy, prevence, vývoj


Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie

Číslo 6

2006 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Výhody léčby pacientů s DM 2. typu GLP-1 agonisty
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Syndrom suchého oka – diagnostika, komplikace a léčba
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Systémová léčba psoriázy
Autoři: MUDr. Jiří Horažďovský, Ph.D

Klinická farmakokinetika betablokátorů
Autoři:

Současné možnosti terapie osteoartrózy
Autoři: MUDr. Jakub Holešovský

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×