Je prenatální původ akutních myeloidních leukémií častý?


Is the Prenatal Origin of Acute Myeloid Leukaemia Common?

While there is enough convincing evidence in childhood acute lymphoblastic leukaemia (ALL), the data on the pre-natal origin in childhood acute myeloid leukaemia (AML) are less comprehensive. This study aimed to screen Guthrie cards (neonatal blood spots) of non-infant childhood AML patients for the presence of their respective leukaemic markers. Guthrie cards of 13 AML patients (1–14 years) were analysed using PML/RARalpha (n=4), CBFbeta/MYH11 (n=3), AML1/ETO (n=2), MLL/AF6 (n=1), MLL/AF9 (n=1) and MLL/AF10 (n=1) fusion genes and/or internal tandem duplication of FLT3 gene (FLT3/ITD) (n=2) as clonotypic markers. Assay sensitivity determined using serial dilutions of patient DNA into the DNA of a healthy donor allowed to detect the pre-leukaemic clone in Guthrie card provided 1–3 positive cells were present in the neonatal blood spot. Patient-specific molecular markers were not found in any patient with AML. In authors’ previous studies an identical approach was used for patients with ALL and 25% Guthrie cards were found to be positive. The data suggest that either the prenatal origin of AML is less frequent or the load of pre-leukaemic cells is significantly lower at birth in AML compared to ALL cases.

Key words:
prenatal origin, acute myeloid leukaemia, clonal marker


Autoři: T. Burjanivová 1,2;  J. Madžo 1,2;  K. Mužíková 1,2;  C. Meyer 3;  B. Schneider 3;  J. Starý 2;  R. Marschalek 3;  F. Votava 4;  J. Trka 1,2;  J. Zuna 1,2
Působiště autorů: CLIP – Childhood Leukaemia Investigation, Prague 1;  Klinika dětské hematologie a onkologie, 2. LF UK a FN Motol, Praha přednosta prof. MUDr. J. Starý, DrSc. 2;  Institute of Pharmaceutical Biology/DCAL, University of Frankfurt, Německo vedoucí prof. Dr. R. Marschalek 3;  Klinika dětí a dorostu, 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha přednosta prof. MUDr. J. Lebl, CSc. 4
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2006; 61 (6): 344-349.
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Zatímco o prenatálním původu akutních lymfoblastických leukémií (ALL) existuje dostatek přesvědčivých důkazů, data o akutních myeloidních leukémiích (AML) jsou podstatně méně ucelená. Cílem této studie bylo vyšetřit Guthrieho kartičky (zaschlé kapky novorozenecké krve) dětských pacientů s AML starších 1 roku na přítomnost klonálních markerů jejich leukemických buněk. Při analýze Guthrieho kartiček 13 dětí s AML ve věku 1–14 let byly jako klonální markery použity fúzní geny PML/RARalpha (n = 4), CBFbeta/MYH11 (n = 3), AML1/ETO (n = 2), MLL/AF6 (n = 1), MLL/AF9 (n = 1) a MLL/AF10 (n = 1) a/nebo interní tandemové duplikace genu FLT3 (FLT3/ITD) (n = 2). Citlivost metody, stanovená pomocí ředění pacientské DNA do DNA zdravých dárců, byla dostatečná k detekci 1–3 pozitivních buněk na Guthrieho kartičce. U žádného z pacientů sAML nebyl specifický molekulární marker v novorozeneckém materiálu detekován. V předchozí studii autorů byl použit stejný přístup pro pacienty s ALL a 25 % Guthrieho kartiček bylo pozitivních. Tato data tak naznačují, že prenatální původ AML je méně častý a nebo je při narození množství pre-leukemických buněk u AML ve srovnání s ALL významně nižší.

Klíčová slova:
prenatální původ, akutní myeloidní leukémie, klonální marker


Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie

Číslo 6

2006 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Výhody léčby pacientů s DM 2. typu GLP-1 agonisty
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Syndrom suchého oka – diagnostika, komplikace a léčba
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Systémová léčba psoriázy
Autoři: MUDr. Jiří Horažďovský, Ph.D

Klinická farmakokinetika betablokátorů
Autoři:

Současné možnosti terapie osteoartrózy
Autoři: MUDr. Jakub Holešovský

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×