Možnosti endoskopických technik v neurochirurgii při řešení hydrocefalu – první zkušenosti s využitím laparoskopie


Possibilities of Endoscopic Techniques in Neurosurgery in Solving Hydrocephalus – First Experience with the Use of Laparoscopy

Objective:
The communication deals with the application of endoscopic techniques in the treatment of hydrocephalus. Endoscopy can be used in intracranial introduction of catheter and in placing the distal catheter in abdominal cavity. From the abdominal cavity laparoscopy enables to remove a dislocated distal catheter or to disintegrate the adhesions or pseudocysts. The communication describes our first experience with the used of laparoscopy in surgical treatment of hydrocephalus.

Material and methods:
The group included patients, where clinical findings indicated modified anatomical conditions in abdominal cavity. The patients were purposely examined by standard imaging methods (computed tomography, magnetic resonance and sonography). The laparoscopic operations were performed in general anesthesia with the application of laparoscopic instruments of the 3–5 mm diameter (Olympus). The port for camcorder is localized under the umbilicus and the further working port is localized according to pathological-anatomical conditions under visual control. The intervention is performed by a children surgeon. In the intracranial localization (in arachnoidal cysts, septations, asymmetric chambers or narrow chamber system) a narrow neuroendoscope is introduced from a frontally localized drill hole, which enables a precise control of introduction of the proximal catheter. The intervention is performed by a neurosurgeon.

Results:
In the years 2003–2005 four patients were operated on by laparoscopy. In three cases the dislocated catheter was removed and in the fourth patient the old catheter was replaced by a new distal catheter. The interventions were made without complications and the shunts were functional.

Conclusion:
The first experience indicate that in indicated cases laparoscopy may contribute in a difficult or risky introduction of distal catheter or in solving intra-abdominal complications associated with ventriculo-peritoneal drainage.

Key words:
hydrocephalus, laparoscopy, endoscopy


Autoři: L. Zeman;  M. Tichý *;  D. Hořínek *;  M. Rygl;  M. Vaculík *;  M. Vyhnánek
Působiště autorů: Klinika dětské chirurgie 2. LF UK a FN Motol, subkatedra dětské chirurgie IPVZ, Praha ;  Oddělení dětské neurochirurgie FN Motol, Praha *
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2006; 61 (6): 365-369.
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Cíl:
Sdělení je zaměřeno na využití endoskopických technik při léčbě hydrocefalu. Endoskopii lze využít při intrakraniálním zavádění proximálního katétru a při umísťování distálního katétru do dutiny břišní. Z dutiny břišní je možné laparoskopicky odstranit sběhlý (dislokovaný) distální katétr nebo rozrušit srůsty či pseudocysty. Toto sdělení přináší první zkušenosti autorů s využitím laparoskopie v chirurgické léčbě hydrocefalu.

Materiál a metodika:
Do souboru byli zařazeni pacienti, u kterých autoři podle klinických nálezů předpokládali změněné anatomické poměry v dutině břišní. Pacienti byli cíleně vyšetřeni standardními zobrazovacími metodami (výpočetní tomografie, magnetická rezonance a sonografie). Laparoskopické operace byly prováděny v celkové anestezii s využitím laparoskopického instrumentária o průměru 3–5 mm (Olympus). Port pro videokameru je umístěn pod pupkem, další pracovní port umísťujeme podle patologickoanatomických poměrů pod kontrolou zraku. Výkon provádí dětský chirurg. Intrakraniálně (u arachnoidálních cyst, septací, asymetrie komor nebo úzkého komorového systému) se tenký neuroendoskop zavádí z frontálně umístěného návrtu a umožní přesnou kontrolu zavedení proximálního katétru. Výkon provádí neurochirurg.

Výsledky:
V letech 2003–2005 byli laparoskopicky operováni 4 pacienti. Ve třech případech byl odstraněn sběhlý distální katétr a u jednoho byl odstraněn starý a zaveden nový distální katétr. Výkony proběhly bez komplikací a zkraty byly funkční.

Závěr:
První zkušenosti ukazují, že v indikovaných případech může být laparoskopie přínosná při obtížném nebo rizikovém zavádění distálního katétru nebo při řešení nitrobřišních komplikací souvisejících s ventrikuloperitoneální drenáží.

Klíčová slova:
hydrocefalus, laparoskopie, endoskopie


Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie

Číslo 6

2006 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Výhody léčby pacientů s DM 2. typu GLP-1 agonisty
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Syndrom suchého oka – diagnostika, komplikace a léčba
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Systémová léčba psoriázy
Autoři: MUDr. Jiří Horažďovský, Ph.D

Klinická farmakokinetika betablokátorů
Autoři:

Současné možnosti terapie osteoartrózy
Autoři: MUDr. Jakub Holešovský

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×