Funkcia endokriných žliaz u pacientok s mentálnou anorexiou


Function of Endocrine Glands in Patients with Anorexia Nervosa

Background:
Anorexia nervosa (AN) is an eating disorder occurring mostly in adolescent girls. Final outcome of this life-threatening disorder may be affected by endocrine abnormalities due to long-term starvation.

Aims:
The authors evaluated the relationship between indexes of body weight and endocrine parameters in adolescent patients with AN.

Patients and methods:
In this study the authors investigated indexes of body weight – deficit of weight (%), body mass index SD in 32 girls with AN (age 15.33 ± 0.27) prior to refeeding, and after initiation of refeeding (age 15.70 ± 0.32) as well as in a control group of healthy girls (age 15.71 ± 0.46). They took samples of blood to determine growth hormone (GH), prolactin (PRL), thyrotropic hormone (TSH), triiodothyronine (T3), thyroxine (T4), adrenocorticotropic hormone (ACTH), dehydroepiandrosterone (DHEA), cortisol, 17-OH progesterone, follicle stimulating hormone, luteinizing hormone (LH), estradiol, progesterone, testosterone.

Results:
Values of weight (%) were low in girls with AN, but they increased after refeeding, but they were lower than in control group (-28.78 ± 1.37, vs. -12.39 ± 1.70 vs. -4.14 ± 0.46 %, p <0.001). Increased concentrations were found for T3 (1.55 ± 0.05, vs.1.84 ± 0.12 nmol/l, p <0.05), LH (0.55 ± 0.12 U/l vs. 4.5 ± 1.11 U/l, p <0.005, vs. 3.65 ± 0.64, n.s.) and FSH (2.43 ± 0.55 vs. 4.87 ± 0.61 U/l, p <0.001 vs. 4.68 ± 0.41, n.s.) after refeeding, but they were lower than in control group. Decreased concentrations were found for cortisol (675.49 ± 69.03 vs. 505.28 ± 33.4, p <0.05) and progesterone (4.87 ± 0.75 vs. 3.36 ± 0.85, p <0.05) after refeeding.

Conclusion:
These results demonstrated several endocrine changes in fasting patients with AN. These include increase frequency of low T3 syndrome, increased stimulation of the hypothalamus – hypophysis – adrenal axis. Low LH, FSH levels and their significant increase after refeeding can be a physiological answer of organism to increments of body weight. Additional studies are needed to evaluate the interaction of these hormonal changes with other endocrine parameters, levels of which are not correlated with the severity of the underlying disorder.

Key words:
anorexia nervosa, endocrine abnormalities


Autoři: Ľ. Tichá 1;  E. Tomečková 2;  J. Hornová 1;  S. Niňajová 1;  J. Birčák 1
Působiště autorů: 1. detská klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Detskej fakultnej nemocnice, Bratislava prednostka doc. MUDr. M. Benedeková, PhD., mim. prof. 1;  Oddelenie klinickej biochémie Detskej fakultnej nemocnice, Bratislava primárka MUDr. A. Behúlová, PhD. 2
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2006; 61 (10): 573-577.
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Úvod:
Mentálna anorexia (AM) sa vyskytuje najmä u adolescentných dievčat. Prognóza tohto život ohrozujúceho ochorenia môže byť ovplyvnená endokrinnými zmenami spôsobenými dlhodobým hladovaním.

Cieľ:
Hodnotiť vzťah medzi hmotnosťou a endokrinnými parametrami pri AM.

Pacienti a metódy:
U 32 dievčat s AM pri prijatí do nemocnice (vek 15,33 ± 0,27) a po čiastočnej realimentácii (vek 15,70 ± 0,32), ako i u zdravých dievčat (vek 15,71 ± 0,46) autori vyšetrili indexy telesnej hmotnosti – % deficitu hmotnosti a body mass index SD. Odobrali vzorky krvi na stanovenie hladín rastového hormónu (GH), prolaktínu (PRL), tyreotropného hormónu (TSH), trijódtyronínu (T3), tyroxínu (T4), adrenokortikotropného hormónu (ACTH), dehydroepiandrosterónu (DHEA), kortizolu, 17-OH progesterónu, folikuly stimulujúceho hormónu, luteinizačného hormónu (LH), estradiolu, progesterónu, testosterónu.

Výsledky:
Hodnoty indexov telesnej hmotnosti u dievčat s AM boli nízke, po realimentácii sa zvýšili, ale boli nižšie ako v kontrolnej skupine (deficit hmotnosti (%) – 28,78 ± 1,37, vs. -12,39 ± 1,70 vs. -4,14 ± 0,46, p <0,001). Znížené hladiny T3 (1,55 ± 0,05, vs.1,84 ± 0,12 nmol/l, p <0,05), LH (0,55 ± 0,12 U/l vs. 4,5 ± 1,11 U/l, p <0,005, vs. 3,65 ± 0,64, n.s.) a FSH (2,43 ± 0,55 vs. 4,87 ± 0,61 U/l, p <0,001 vs. 4,68 ± 0,41, n.s.) sa po realimentácii zvýšili, ale boli nižšie ako v kontrolnej skupine. Po realimentácii poklesli hladiny kortizolu (675,49 ± 69,03 vs. 505,28 ± 33,4 nmo/l, p <0,05) a progesterónu (4,87 ± 0,75 vs. 3,36 ± 0,85 nmol/l, p <0,05).

Záver:
Tieto výsledky poukazujú na endokrinné zmeny počas hladovania u pacientok s AN, medzi ktoré patrí zvýšený výskyt syndrómu nízkeho T3, zvýšená stimulácia osi hypotalamus–hypofýza–nadoblička. Nízke LH, FSH a ich signifikantný vzostup po realimentácii autori považujú za fyziologickú odpoveď organizmu. Ďalšie práce sú potrebné na interpretáciu hormonálnych zmien, ktoré nekorelovali so závažnosťou hypotrofie pri AN.

Kľúčové slová:
mentálna anorexia, endokrinné zmeny


Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie

Číslo 10

2006 Číslo 10
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se