Dlhodobé sledovanie funkčných a štruktúrových zmien u detí s vezikoureterovým refluxom


Long-term Observation of Functional Structural Changes in Children with Vesicoureteric Reflux

Aim:
To evaluate glomerular filtration rate (GFR) and structural changes in children with primary vesicoureteric reflux (VUR) in relation to the duration of follow-up period.

Patients and methods:
GFR was calculated according to Schwartz formula in 53 patients (20 boys), mean age 9.5 ± 5.7 yr. with grade III. to V. VUR (28 bilateral). The change in GFR (ΔGFR) was expressed as percentage of baseline GFR. Kidney size was determined by ultrasonography and renal scars were detected by DMSA scan. 27 patients were treated surgically, 15 were managed conservatively a 11 received combined treatment (surgery and antimicrobial prophylaxis).

Results:
2-year follow-up was completed in 53 patients, 5-year in 41 and 10-year outcomes were available in 15 patients. GFR was below physiological range in 2 children at the time of diagnosis, at 2 years GFR decreased in 5 patients (9.4%). The decline of GFR was present in 18 children (43.9%) after 5 years and in 9 (60%) after 10 years of follow-up with mean ΔGFR -12.2% and -18.1%. GFR <80 ml/min/1.73 m2 was noticed in 6 children at 5 yr. evaluation, 2 children (3.7%) reached end stage renal disease during study period. Kidney growth failure was found in 36 patients. Interestingly, one shrunken kidney was detected in 17 children with bilateral reflux. 10 of those children (58.8%) had repeated pyelonephritides, 3 (17.6%) had persisting reflux. DMSA proved scars and side difference in 26 children at the time of diagnosis, progressive scarring occured in 21 children (11 segmental changes, 10 worsening of side difference).

Conclusion:
Negative functional changes of kidneys are related to the time of follow-up. Structural changes of renal parenchyma depend on initial parenchymal injury and frequency of acute pyelonephritis.

Key words:
vesicoureteric reflux, renal functions, children


Autoři: T. Baltesová 1;  Ľ. Podracká 1;  E. Sádová 1;  K. Trejbalová 1;  Z. Kurcinová 2;  J. Takács 3;  M. Verebová 4
Působiště autorů: I. Klinika detí a dorastu LF UPJŠ a DFN, Košice prednostka prof. MUDr. Ľ. Podracká, CSc. 1;  Urologická klinika, Fakultná nemocnica L. Pasteura, Košice prednosta doc. MUDr. L. Valanský, CSc. 2;  Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny, Košice riaditeľ MUDr. I. Marin 3;  I. Klinika rádiológie a zobrazovacích metód, Fakultná nemocnica L. Pasteura, Košice prednosta MUDr. P. Mach, CSc. 4
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2006; 61 (10): 566-572.
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Cieľ práce:
Zhodnotiť glomerulovú filtráciu (GFR) a vývoj štruktúrových zmien u detí s primárnym vezikoureterovým refluxom (VUR) vo vzťahu k dobe sledovania.

Súbor a metódy:
V skupine 53 pacientov (20 chlapcov) vo veku 9,5 ± 5,7 roka s VUR III. až V. stupňa (28 bilaterálnych) autori stanovili GFR podľa Schwartza a vypočítali zmenu GFR (ΔGFR) ako percentuálny podiel východiskovej GFR. Sledovali rast obličiek ultrasonograficky a renálne jazvy pomocou 99mTc-DMSA. 27 pacientov malo chirurgickú, 15 konzervatívnu a 11 kombinovanú liečbu.

Výsledky:
Dvojročné sledovanie bolo kompletné u 53 detí, po 5 rokoch vyhodnotili 41 a po 10 rokoch 15 pacientov. V čase diagnózy mali 2 deti GFR pod fyziologickú hodnotu, počas dvojročného sledovania sa GFR znížila u ďalších 5 detí (9,4 %). Po 5 rokoch autori pokles GFR zaznamenali u 18 detí (43,9 %), po 10 rokoch u 9 (60 %), priemerná ΔGFR bola -12,2 % a -18,1 %. GFR poklesla v priebehu 5 rokov pod 80 ml/min/1,73 m2 u 6 detí, do terminálneho štádia obličkového zlyhania progredovali 2 deti (3,7 %). Poruchu rastu obličky našli u 36 pacientov. U 17 detí s obojstranným VUR, u ktorých došlo k zvrašteniu jednej obličky, sa opakované pyelonefritídy vyskytli u 10 (58,8 %), VUR perzistoval u 3 (17,6 %). Znížený index funkcie obličky pri DMSA malo 26 detí v čase diagnózy, v priebehu sledovania sa u 11 detí vytvorili nové segmentálne jazvy a u 10 detí sa zhoršil index funkcie obličky.

Záver:
Výskyt negatívnych funkčných zmien obličiek pri VUR stúpal s dobou sledovania. Štruktúrové zmeny záviseli od stupňa primárnych zmien a frekvencie pyelonefritíd.

Kľúčové slová:
vezikoureterový reflux, renálne funkcie, deti


Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie

Číslo 10

2006 Číslo 10
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se