Vztah sexuální a skeletální maturace a hodnocení biologického věku v pediatrii


Relation of Sexual and Skeletal Maturity Assessment to Biological Age in Pediatric Practice

The work is based on the compilation of European data about skeletal and sexual maturation and on the long-term clinical experiences and primary exact results. It represents the basis for biological age assessment in routine pediatric practice. Due to the high correlations of sexual and skeletal maturity the author recommends the orchidometry as a necessary pediatric method in biological age assessment in boys. An analogy characteristic of biological age in girls is represented by the mammary gland development and its classification according to Marshall and Tanner.

The testicular volume and breast development are the significant correlates of hormonal situation, which limits skeletal and sexual maturation of organism in boys and girls, respectively. Skeletal maturity in healthy individuals exactly matches sexual maturity. The exact evaluation of auxological parameters of sexual maturity combined with growth velocity analysis offers the rapid, inexpensive, non-invasive and exact way for biological age assessment, which is necessary for the good quality of growth diagnostics in pediatrics.

Key words:
biological age assessment, skeletal maturity, bone age, sexual maturity, testicular volume, breast development


Autoři: H. Krásničanová
Působiště autorů: Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha přednosta prof. MUDr. J. Vavřinec, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2005; 60 (6): 365-372.
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Práce založená na kompilaci evropských dat o sexuální a skeletální zralosti, ale též na dlouhodobé klinické zkušenosti i vlastních exaktních zjištěních autorky, je podkladem pro hodnocení biologického věku v rámci rutinní pediatrické péče. Vzhledem k těsným korelacím sexuální a skeletální zralosti je pro hodnocení biologického věku u chlapců pediatrům doporučena jako nezbytná vyšetřovací metoda orchidometrie pro objektivizaci růstu a velikosti testes. Zcela analogickou charakteristiku biologického věku u dívek představuje rozvoj prsní žlázy a její klasifikace podle Marshalla a Tannera. Objem testes a rozvoj prsu jsou vysoce významnými koreláty hormonální situace, která limituje skeletální i sexuální zralost chlapeckého, resp. dívčího organismu. U zdravých jedinců se skeletální a sexuální maturace shoduje. Přesné hodnocení rozvoje uvedených sexuálních charakteristik je v kombinaci s hodnocením růstové rychlosti podkladem pro rychlé, levné, neinvazivní a přesné hodnocení biologického věku, jehož stanovování je v pediatrii pro kvalitní růstovou diagnostiku nezbytné. Objem testes a stupeň rozvoje prsní žlázy představují kvalitní orientační ukazatele hormonální situace, resp. kostního věku, tedy veličin, které se v pediatrii první linie nestanovují.

Klíčová slova:
hodnocení biologického věku, skeletální zrání, kostní věk, sexuální zrání, objem testes, rozvoj prsní žlázy


Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie

Číslo 6

2005 Číslo 6
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se