Lidský genom, monogenní diabetes mellitus a naši dětští pacienti


Human Genome, Monogenic Diabetes Mellitus and Our Paediatric Patients

Molecular genetic findings of the recent 10–15 years contributed to the understanding of different subtypes of diabetes mellitus caused by a single gene defect. APECED and IPEX syndrome represent rare monogenic forms of autoimmune diabetes mellitus. Single gene inborn defects of beta-cell function include a prevalent glucokinase defect (MODY2), a rare failure of potassium channel subunit Kir6.2 associated with permanent neonatal diabetes mellitus, and relatively abundant defects of components of transcriptional regulation network of beta-cells (“transcriptional factor diabetes” – MODY1, 3, 4, 5 and 6). Also cystic fibrosis related diabetes, DIDMOAD or Wolfram syndrome and diabetes mellitus caused by a mitochondrial DNA defect may be regarded as single gene diabetes in the broader sense.

For some patients, an exact diagnostic evaluation may bring novel and more attractive therapeutic options. Additionally, every newly diagnosed patients contributes to the general understanding of the function of beta-cell, that is functionally one of the most sophisticated cells of the human body.

Key words:
diabetes mellitus, APECED, IPEX syndrome, glucokinase, Kir6.2, MODY


Autoři: J. Lebl 1;  Š. Průhová 1;  D. Čiháková 1,2;  E. Feigerlová 1;  D. Pintérová 3;  K. Kološtová 3
Působiště autorů: Klinika dětí a dorostu 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha přednosta prof. MUDr. J. Lebl, CSc. 1;  Department of Pathology, Johns Hopkins University, Baltimore, Maryland, USA vedoucí prof. N. R. Rose, M. D., Ph. D. 2;  Oddělení buněčné a molekulární biologie 3. LF UK, Praha vedoucí doc. RNDr. J. Kovář, DrSc. 3
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2005; 60 (6): 324-331.
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Poznatky molekulární genetiky posledních 10–15 let pomohly porozumět řadě forem diabetes mellitus, způsobených defektem jediného genu. Mezi vzácné monogenně podmíněné formy autoimunitního diabetes mellitus patří APECED a IPEX syndromy. Monogenně podmíněné vrozené defekty funkce beta buněk zahrnují velmi častý defekt glukokinázy (MODY2), vzácný defekt podjednotky kaliového kanálu Kir6.2 spojený s permanentním neonatálním diabetem a poměrně časté defekty některé ze složek transkripční regulační sítě beta buněk („diabetes transkripčních faktorů“ – MODY1, 3, 4, 5 a 6). Mezi diabetes způsobený defektem jediného genu v širším slova smyslu patří i diabetes mellitus při cystické fibróze, DIDMOAD neboli Wolframův syndrom a diabetes při defektu mitochondriální DNA.

Přesné zařazení příčiny diabetu může některým pacientům přinést nové, atraktivnější možnosti léčení. Každý diagnostikovaný pacient také přispívá k obecnému poznání funkce beta buňky, jedné z nejdokonaleji funkčně strukturovaných buněk lidského těla.

Klíčová slova:
diabetes mellitus, APECED, IPEX syndrom, glukokináza, Kir6.2, MODY


Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie

Číslo 6

2005 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se