Morfologie hypofýzy u pacientů s kombinovaným deficitem pituitárních hormonů na podkladě mutace v PROP1 genu


Pituitary Morphology in Patients with Combined Pituitary Hormone Deficiency Due to PROP1 Gene Mutations

PROP1 gene mutations lead to multiple pituitary hormone deficiency including impaired secretion of growth hormone, TSH, prolactin, FSH/LH and ACTH. An additional typical feature is abnormal pituitary morphology. The findings may range from pituitary hypoplasia or empty sella to pituitary hyperplasia that may imitate an intrasellar expansion.

Within a Czech national study, the PROP1 gene defect was found in 17 patients with multiple pituitary hormone deficiency (9 males, 8 females; age 3.5–74 years) including 3 pairs of siblings.

A detailed morphological evaluation using imaging techniques showed pituitary hypoplasia or empty sella in ten subjects, normal pituitary in one and various degrees of pituitary hyperplasia in six. The distribution of findings according to age at first examination supports the hypothesis on pituitary hyperplasia within the first years of life, followed by a spontaneous regression leading to pituitary hypoplasia or empty sella.

Key words:
PROP1, growth hormone deficiency, multiple pituitary hormone deficiency, magnetic resonance imaging, empty sella


Autoři: J. Vosáhlo 1;  A. Srp 2;  R. W. Pfaeffle 3;  H. Stobbe 3;  D. Novotná 4;  J. Zapletalová 5;  J. Černá 6;  B. Kalvachová 7;  V. Weiss 8;  V. Hána 8;  J. Lebl 1
Působiště autorů: Klinika dětí a dorostu 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha přednosta prof. MUDr. J. Lebl, CSc. 1;  Radiodiagnostická klinika 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha přednosta doc. MUDr. M. Köcher, PhD. 2;  Universitätsklinik und Poliklinik für Kinder und Jugendliche, Leipzig, SRN přednosta prof. Dr. Med. W. Kiess 3;  II. dětská klinika LF MU a FN, Brno přednosta prof. MUDr. Z. Doležel, CSc. 4;  Dětská klinika LF UP a FN, Olomouc přednosta prof. MUDr. V. Mihál, CSc. 5;  Klinika dětského lékařství, Fakultní nemocnice s poliklinikou, Ostrava přednosta MUDr. J. Slaný, CSc. 6;  Endokrinologický ústav, Praha ředitel doc. MUDr. V. Hainer, CSc. 7;  III. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha přednosta prof. MUDr. Š. Svačina, DrSc. 8
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2005; 60 (6): 338-344.
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Mutace v genu PROP1 způsobují kombinovaný deficit pituitárních hormonů s postižením sekrece růstového hormonu, TSH, prolaktinu, FSH/LH a ACTH. Typická je také abnormální morfologie hypofýzy. Nálezy zahrnují na jedné straně pituitární hypoplazii až obraz empty sella, u některých pacientů ale také pituitární hyperplazii, která může imitovat intraselární tumor.

V rámci české národní studie byl defekt PROP1 genu prokázán u 17 pacientů (9 chlapců/mužů, 8 žen/dívek) s kombinovaným deficitem hormonů hypofýzy ve věku 3,5–74 let, včetně tří sourozeneckých dvojic. Při detailním morfologickém zhodnocení zobrazovacími metodami byl obraz hypoplazie hypofýzy až empty sella přítomen u deseti pacientů, u jednoho byla konfigurace hypofýzy normální a u šesti byl zjištěn různý stupeň pituitární hyperplazie. Rozložení nálezů podle věku prvního vyšetření podporuje hypotézu o hyperplazii hypofýzy v prvních letech života, která je následována spontánní regresí vedoucí k obrazu hypoplazie hypofýzy až empty sella.

Klíčová slova:
PROP1, deficit růstového hormonu, kombinovaný deficit hormonů hypofýzy, magnetická rezonance, empty sella


Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie

Číslo 6

2005 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Využití sitagliptinu a vildagliptinu a jejich kombinací s metforminem v léčbě DM 2. typu
nový kurz
Autoři: MUDr. Jan Vachek, MHA

Progredující fibrotizující intersticiální plicní procesy
Autoři: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D., MUDr. Ladislav Lacina, MUDr. Ivana Janíčková, prim. MUDr. Lucie Valentová Bartáková

Možnosti využití genetického testování pro terapii alopecie
Autoři: Nadezhda Vidolová Brabcová, M.D.

Léčba neuropatické bolesti – manuál, kdy léčit a kdy poslat ke specialistovi
Autoři: MUDr. Dana Halbichová

Depresivní porucha v gerontopsychiatrii
Autoři: doc. MUDr. Martina Zvěřová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se