Růst a finální výška dívek s centrální předčasnou pubertou po dlouhodobé léčbě depotním agonistou gonadoliberinu


Growth and Final Height in Girls with Central Precocious Puberty after Long-term Treatment with Depot Gonadoliberin Analogue

Objective:
Analysis of the growth and factors influencing the final height in girls with central precocious puberty (CPP), treated with a gonadoliberin analogue.

Type of study (design):
A long-term open clinical study.

Methods:
Ten girls with CPP, six of them with idiopathic (ICCP) and four with organicallybased (OCPP) form, respectively, were treated for the period of 3.9±0,9 y (mean ± S.D.) (range 2.6–6 years) with a depot agonist of gonadoliberin containing the active molecule of triptorelin.

The final or almost final height was compared with expected body height acccording to parents (hereditary growth potential) and with a growth prognosis (determined by the projection method) during establishing the diagnosis, at the end of therapy and at menarche. Factors related to final body height were analyzed.

Results:
The girls reached final body height of 160.5 ± 6.9 cm, less than the expected height according to their parents (166.0 ± 5.3 cm) (p = 0,03). Their growth potential was already decreased at the beginning of therapy and improved only insignificantly since then. The height prediction at the time of menarche (162.3 ± 5.4 cm) did not differ from the final height reached (NS). Significant relations were demonstrated between the final height and age at the beginning of treatment (r = -0.7), the bone age before the end of therapy (r = -0.7) and the growth rate in the first year after the end of therapy (r = 0.7). The higher growth rate in the first year after treatment was observed in girls with a lower bone age at the end of therapy (r = -0.8). The bone age below 12 years appeared to be optimal for cessation of therapy in our group.

Conclusion:
Girls who were younger at the beginning of therapy with gonadoliberin therapy reached higher final height. A timely cessation of the therapy with a gonadoliberin analogue at the bone age of 12 years at the latest proved to be the significant factor for reaching the final height in agreement with the hereditary growth potential.

Key words:
central precocious puberty, growth, final body height, treatment, gonadoliberin agonist


Autoři: M. Šnajderová;  D. Zemková
Působiště autorů: Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha přednosta prof. MUDr. J. Vavřinec, DrSc.
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2005; 60 (6): 355-359.
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Cíl studie:
Analýza růstu a faktorů ovlivňujících finální tělesnou výšku u dívek s centrální předčasnou pubertou (CPP), léčených analogem gonadoliberinu.

Typ studie:
Dlouhodobá otevřená klinická studie.

Metodika:
Deset dívek s CPP, z nich 6 s idiopatickou (ICPP) a 4 s organicky podmíněnou (OCPP) formou bylo léčeno po dobu 3,9±0,9 roků (průměr±SD) (rozmezí 2,5–6 r.) depotním agonistou gonadoliberinu s aktivní molekulou triptorelinem. Finální nebo téměř finální tělesná výška byla porovnána s očekávanou tělesnou výškou podle rodičů (dědičným růstovým potenciálem) a s růstovou prognózou (určenou projekční metodou) při stanovení diagnózy, na konci léčby a při menarché. Analyzovány byly faktory se vztahem k finální tělesné výšce.

Výsledky:
Dívky dosáhly finální tělesné výšky 160,5±6,9 cm, méně, než byla očekávaná výška podle rodičů 166,0±5,3 cm (p=0,03). Jejich růstový potenciál byl snížen již na počátku léčby a od té doby se zlepšil jen nevýznamně. Výšková predikce v době menarché (162,3±5,4 cm) se nelišila od dosažené finální výšky (NS). Mezi finální výškou a věkem na začátku léčby (r= -0,7), kostním věkem při ukončení léčby (r= -0,7) a rychlostní růstu v prvním roce po ukončení léčby (r= 0,7) byla prokázána významná závislost. Vyšší růstovou rychlost v prvním roce po léčbě měly dívky s nižším kostním věkem při ukončení léčby (r= -0,8). U sledované skupiny se jako optimální pro ukončení léčby jevil kostní věk nižší než 12 roků.

Závěr:
Dívky, které byly při zahájení léčby analogy gonadoliberinu mladší, dosáhly po léčbě vyšší finální výšky. Významným faktorem pro dosažení finální výšky v souladu s dědičným růstovým potenciálem bylo včasné ukončení léčby analogem gonadoliberinu nejpozději při kostním věku 12 roků.

Klíčová slova:
centrální předčasná puberta, růst, finální tělesná výška, léčba, agonista gonadoliberinu


Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie

Číslo 6

2005 Číslo 6
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se