Selhání vakcinace proti Haemophilus influenzae typu b


Failure of Vaccination against Haemophilus Influenzae Type b

The authors present a case report of a 19-month child regularly vaccinated with three doses of the vaccine against invasive infections caused by Haemophilus influenzae type b (Hib). In spite of that the patient suffered from bacterial meningitis caused exactly by this microbial strain. The immunological examination demonstrated a deficiency of serum immunoglobulins IgA and IgG, which was probably the cause of insufficient production of antibodies against polyribosil-ribitolphosphate (PRP) antigen Hib after the vaccination and, also, the cause of the disease development. The problems in failure of vaccination against Hib are discussed.

Key words:
Haemophilus influenzae type b, vaccination, meningitis


Autoři: J. Táborská 1;  V. Gutová 2;  A. Koubová 1;  P. Pazdiora 3;  V. Lebedová 4
Působiště autorů: Infekční klinika Fakultní nemocnice, Plzeň přednostka MUDr. J. Táborská, PhD. 1;  Ústav imunologie a alergologie LF UK, Plzeň přednosta doc. MUDr. P. Panzner, CSc. 2;  Ústav epidemiologie LF UK, Plzeň vedoucí doc. MUDr. P. Pazdiora, CSc. 3;  Národní referenční laboratoř pro hemofilové nákazy, Centrum epidemiologie a mikrobiologie, SZÚ, Praha vedoucí MUDr. V. Lebedová 4
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2005; 60 (5): 288-292.
Kategorie: Kazuistika

Souhrn

Autoři uvádějí kazuistiku devatenáctiměsíčního dítěte řádně očkovaného třemi dávkami vakcíny proti invazivním infekcím vyvolaným Haemophilus influenzae typ b (Hib). Pacient přesto prodělal bakteriální meningitidu vyvolanou právě tímto mikrobiálním kmenem. Při imunologickém vyšetření byl prokázán deficit sérových imunoglobulinů IgA a IgG, který byl pravděpodobně příčinou nedokonalé tvorby protilátek proti polyribosil-ribitol-fosfátovému (PRP) antigenu Hib po očkování a také příčinou rozvoje onemocnění. Je diskutována problematika selhání očkování proti Hib.

Klíčová slova:
Haemophilus influenzae typ b, očkování, meningitida


Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se