Pneumokokové infekcie u detí a ich prevencia


Pneumococcal Infection in Children and Their Prevention

The authors paid their attention to present possibilities in the prevention of pneumococcal infections by mean of vaccination in children at risk. Invasive pneumococcal infections significantly participate in mortality in children at risk even at the present time. The risk factors for the origin of invasive infections include the age below two years, anatomical or functional asplenia, immunodeficiency, and conditions after transplantation of organs and hemopoietic cells as well as basal chronic diseases of the patients.

The prevention can make use of the 23-valent polysaccharide vaccine (PSV23), which encompasses up to 90% serotypes of pneumococci responsible for invasive infections, but should be applied in children older than two years.

For the younger children there is a more suitable polysaccharide conjugated vaccine (PCV7), which decreases the occurrence of invasive infections, pneumonias, acute otitis and pneumococcus carriership. It is recommended by the Ministry of Health to be applied in children at risk for the age of two months up to two years. However, a whole scale prevention of pneumococcal infections in healthy children is presently not recommended.

Key words:
pneumococcal infections, children, risk factors, vaccination


Autoři: Z. Kuková;  A. Kapellerová;  Z. Košťálová
Působiště autorů: II. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava prednosta prof. MUDr. L. Kovács, DrSc., MPH
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2005; 60 (5): 301-305.
Kategorie: Souborný referát

Souhrn

Autori sa v práci zamerali na súčasné možnosti prevencie pneumokokových infekcií vakcináciou u rizikových detí. Invazívne pneumokokové infekcie sa aj v súčasnosti vo významnej miere podieľajú na mortalite najmä u rizikových detí. Rizikovými faktormi pre vznik invazívnych infekcií je vek pod 2 roky, asplénia anatomická/funkčná, imunodeficiencia, stavy po transplantácii orgánov a krvotvorných buniek a základné chronické ochorenie pacienta.

Na prevenciu je k dispozícií 23-valentná polysacharidová vakcína (PSV23), ktorá pokrýva až 90 % sérotypov pneumokokov zodpovedných za invazívne infekcie, avšak je vhodná pre deti staršie ako 2 roky.

Pre deti mladšie je vhodná polysacharidová konjugovaná vakcína (PCV7), ktorá znižuje výskyt invazívnych infekcií, pneumonií, akútnych otitíd a nosičstvo pneumokokov. Podľa odborného usmernenia Ministerstva zdravotníctva je doporučená u rizikových detí od 2 mesiacov do 2 rokov. Zatiaľ širokoplošná prevencia pneumokokových infekcií u zdravých detí nie je v súčasnej dobe odporúčaná.

Kľúčové slová:
pneumokokové infekcie, deti, rizikové faktory, vakcinácia


Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×