Stanovení tělesného složení obézních dětí. Porovnání metodklasické antropometrie s moderní zobrazovací metodou- duální rentgenovou absorpciometrií


Assessing of Obese Children Body Composition. Comparing Classic Anthropometry Methodswith Modern Screening Method - Dual X-ray Absorptiometry

Classical anthropometric methods are currently becoming more and more useful, mainly methods that can beused for body composition components assessing. Big advantage of these methods is mainly that they are notinvasive, available, relatively not time demanding and cheap. These methods are used not only for normalpopulation, but also for observation of risk population groups. Mainly by observation of these groups is bodyconstitution reviewing by commonly used BMI insufficient. Results of human body composition componentsassessing, with an accent on fat component of obese children has been presented by the authors. Values of body fatcomponent assessed according to Matiegka’s equations andmethod by Pařízková have been compared with valuesof fat component assessed by using modern examination method DEXA (dual energy X-ray densitometry). Theresults have been also confronted with values of reference group of non-obese girls. 49 obese children (19 boys and30 girls) and reference group of 27 girls have been examined for this study.

Key words:
body composition, children obesity, Matiegka’s equations, DEXA


Autoři: P. Bláha 1;  L. Lisá 2;  H. Zamrazilová 1;  M. Brabec 3;  M. Kouba 4;  B. Vacková 1
Působiště autorů: Katedra antropologie a genetiky člověka PřF UK, Praha1 vedoucí prof. RNDr. Z. Šmahel, CSc. I. dětská klinika 2. LF UK, Praha2 přednosta prof. MUDr. J. Janda, CSc. Státní zdravotní ústav, Praha3 ředitel MUDr. J. Volf, PhD. Ústřední vojenská nemocnice, Prah
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2004; (4): 176-181.
Kategorie: Články

Souhrn

V současné době stále více nalézají uplatněnímetody klasické antropometrie, a to především ty, kteréumožňujístanovit jednotlivé komponenty složení těla. Nespornou předností těchto metod je především to, že jsou neinvazivní,terénně dostupné, relativně časově nenáročné a levné. Tyto metody se uplatňují nejen při sledování normálnípopulace, ale i rizikových skupin obyvatelstva. Především u těchto skupin nevystačíme s posouzením tělesnékonstituce pomocí běžně používaného BMI. Autoři ve svém sdělení předkládají výsledky stanovení komponentlidského složení těla, s akcentem na tukovou složku u rizikové skupiny obézních dětí. Porovnávají hodnoty tukovékomponenty těla stanovené podle Matiegkových rovnic a určené podle metody Pařízkové s hodnotami tukovékomponenty stanovené moderní vyšetřovací metodou DEXA (dual energy X-ray densitometry). Výsledky rovněžkonfrontují s hodnotami referenční skupiny neobézních dívek. V rámci této studie bylo vyšetřeno 49 obézních dětí(19 chlapců a 30 dívek) a referenční soubor 27 dívek.

Klíčová slova:
složení těla, dětská obezita, Matiegkovy rovnice, DEXA

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie


2004 Číslo 4
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se