Atrézie jícnu s velkou vzdáleností pahýlů.Mortalita a krátkodobá morbidita


Mortality and Short Term Morbidity of Infants with Long-gap Esophageal Atresia

Aim of study:
Analysis of mortality and morbidity of infants with long-gap esophageal atresia treated during1992 to 2001.Methods: Retrospective analysis of hospital charts of patients.Results: 109 infants with esophageal atresia were operated on, 34 of them having long-gap (LG) esophagealatresia. Compared to infants with normal distance of esophageal stumps (non-LG), those with LG had significantlylower birth weight (2238 g vs. 2606 g), lower gestational age (36.2 vs. 38 weeks) and higher occurrence of imperforateanus (26.5 vs. 10.7%) and duodenal atresia (17.3 vs. 4%). In the LG group the incidence of anastomotic leak was20.6%, stricture 26.5% and septic complications 64.7%. The incidence of gastroesophageal reflux was higher innon LG patients (33.5%) than in LG (23.5%). The LG patients were ventilated (25.2 vs. 13.8 days) and hospitalized(110.3 vs. 42.9 days) longer. Ten (29.4%) patients with LG died. All of them were from the group of 20 patientswith delayed anastomosis performed or planned. The most frequent cause of deathwas sepsis. There were no deathsin the groups with primary anastomosis or esophageal substitution (7 infants each).Conclusions: Long-gap between esophageal stumps is a negative prognostic factor in the studied group. Anattempt at higher proportion of primary anastomoses and shorter interval of waiting for stumps prolongationbefore delayed anastomosis might decrease the length of necessary intensive care support and septic complicationsthat were the principal cause of death in our series.

Key words:
long-gap esophageal atresia, esophageal substitution, primary anastomosis, leak stricture, gastroesophagealreflux, mortality


Autoři: J. Kalousová;  J. Šnajdauf;  J. Stýblová;  R. Fryč;  K. Pýcha;  O. Petrů;  D. Pachmannová;  L. Tomášek 1
Působiště autorů: Pachmannová D., Tomášek L. 1 přednosta prof. MUDr. J. Šnajdauf, DrSc. Státní ústav radiační ochrany, Praha1 ředitel ing. R. Filgas
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2004; (4): 171-175.
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl práce:
Zhodnotit morbiditu a mortalitu dětí operovaných pro atrézii jícnu s velkou vzdáleností pahýlů -long-gap (AJ-LG).Metodika: Retrospektivní studie dokumentace pacientů operovaných v letech 1992 - 2001.Výsledky: Ze 109 pacientů s atrézií jícnu mělo 34 variantu AJ-LG. Tyto děti měly nižší porodní hmotnost (2238vs. 2606 g) a délku gestace (36,2 vs. 38 týdnů), vyskytovaly se u nich významně častěji atrézie anorektální (26,5 vs.10,7 %) a atrézie duodena (17,3 vs. 4 %) ve srovnání s dětmi s normální vzdáleností pahýlů jícnu (non-LG).Z časných komplikací se nejčastěji vyskytovaly dehiscence anastomózy ve 20,6 %, striktury ve 26,5% a septickékomplikace v 64,7 %. Gastroezofageální reflux se vyskytoval méně často u dětí s AJ-LG - ve 23,5 %, u non-LG ve33,5 %. Pacienti s AJ-LG potřebovali déle ventilační podporu (25,2 vs. 13,8 dní), byli déle hospitalizováni (110,3vs. 49,2 dní). 10 pacientů (29,4 %) s AJ-LG zemřelo, ve všech případech se jednalo o děti ze skupiny 20 pacientůs plánovanou nebo provedenou odloženou anastomózou. Nejčastější příčinou úmrtí byla sepse. Ze 7 pacientůs primární anastomózou a 7 s náhradou jícnu nezemřel žádný.Závěr: Velká vzdálenost pahýlů je v uvedeném souboru negativním prognostickým faktorem. Pro zlepšenívýsledků bude třeba zvýšit podíl primárních anastomóz a zkrátit dobu čekání na prodloužení jícnu, tím by se mělysnížit septické komplikace i mortalita.

Klíčová slova:
atrézie jícnu, long-gap, náhrada jícnu, primární anastomóza jícnu, dehiscence, striktura,gastroezofageální reflux, mortalita

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie


2004 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se