Protrahovaná hypokapnie jako důležitý rizikový faktor vznikuedému mozku v průběhu diabetické ketoacidózy u dětí


Protracted Hypercapnia as an Important Risk Factor in the Origin of Brain Edema in theCourse of Diabetic Ketoacidosis in Children

Introduction:
Brain edema is a rare, but feared complication of diabetic ketoacidosis (DKA) with highmortalityand morbidity. Pathogenesis of the origin of brain edema is still uncertain and risk factors, which ensue in thissevere complication, are not precisely defined.Methods: In the retrospective study the authors followed the frequency of occurrence of DKA and brain edemain children with diabetesmellitus of 1st type(DM1) in the period of January 1999 to June 2002. Risk factors involvedin the development of brain edema were evaluated.Results: The criteria for DKA were fulfilled in 27 out of 101 children admitted for DM1, the diagnosis wasestablished in 24 new patients. Clinical findings in four newly diagnosed patients corresponded to the establisheddiagnosis of brain edema. All four patients with brain edema were transferred to their district children’s wardafter 4 to 27 hours after admission. The values of pH and pCO2 in blood were lower in patients with brain edemathan the mean values in other 23 children with DKA. The duration of Kussmaul’s breathing was markedly longerin patients with brain edema and corresponded to the duration of severe metabolic acidosis. Their mean age didnot differ from other children with DKA. Blood levels of urea were comparable in both groups.None of the patientsdied during hospitalization.Conclusion: The duration of severe metabolic acidosis, hypocapnia and DKA as the first manifestation of DM1were evaluated as risk factors for the development of brain edema in the course of DKA at the child age inaccordance with present data in literature.

Key words:
diabetes mellitus, diabetic ketoacidosis, brain edema, hypocapnia


Autoři: V. Smolka;  J. Reitinger;  J. Venháčová;  J. Wiedermann;  E. Klásková
Působiště autorů: Dětská klinika FN a LF UP, Olomouc přednosta prof. MUDr. V. Mihál, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2004; (4): 187-191.
Kategorie: Články

Souhrn

Úvod:
Edém mozku je u dětí vzácnou, ale obávanou komplikací diabetické ketoacidózy (DKA) s vysokoumortalitou a morbiditou. Patogeneze vzniku edému mozku je stále nejasná a rizikové faktory, které vedou k tétozávažné komplikaci, nejsou přesně definovány.Metody: V retrospektivní práci byla sledována frekvence výskytu DKA a edému mozku u dětí s diabetesmellitus 1. typu (DM1) v období od ledna 1999 do června 2002. Byly vyhodnocovány rizikové faktory vzniku edémumozku.Výsledky: Kritéria DKA splnilo 27 ze 101 dětí přijatých pro DM1, z toho bylo 24 nově diagnostikovanýchpacientů. Klinické nálezy u 4 nově diagnostikovaných pacientů sDM1 odpovídaly stanovené definici edémumozku.Všichni 4 pacienti s edémem mozku byli přeloženi ze spádového dětského oddělení po 4 až 27 hodinách od přijetí.Hodnoty pH krve a PCO2 byly nižší u pacientů s edémem mozku než průměrné hodnoty ostatních 23 dětí s DKA.Byla výrazně delší doba trvání Kussmaulova dýchání u pacientů s edémem mozku, která odpovídala trvání těžkémetabolické acidózy. Jejich průměrný věk se nelišil od ostatních dětí s DKA. Sérové hladiny urey byly u obouskupin srovnatelné. Žádný pacient s DKA v průběhu hospitalizace nezemřel.Závěr: Jako rizikové faktory vzniku edémumozku v průběhu DKA v dětském věku byly vyhodnoceny ve shoděse současnými literárními údaji doba trvání těžké metabolické acidózy, hypokapnie a DKA jako první manifestaceDM1.

Klíčová slova:
diabetes mellitus, diabetická ketoacidóza, edém mozku, hypokapnie

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie


2004 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se