Hodnocení bolesti u novorozenců - ošetřovatelský výzkum


Pain Assessment in Neonates - Nursing Research

The article deals with the research of the manifestation of pain in neonates, with pain assessment andcomparison of two methods of taking of capillary (arterialised) blood. The objective of the research was to findout, how pre-term infants respond to the prick during blood sampling (for blood gasses or glucose tests) in routineoperation of neonatology departments. Whether there is a difference in perception and manifestation of pain whenpricking in the finger and in the heel and whether administration of glucose, pure water or use of pacifier prior toand during the intervention really influence perception and intensity of pain.

Key words:
nursing research, newborn pain, pain assessment, pain management


Autoři: J. Fendrychová 1;  G. Nippertová 2;  M. Kochová 3;  M. Beránek 4;  M. Vacuška 5
Působiště autorů: Katedra pediatrie, Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, Brno1 vedoucí Bc. M. Vacušková II. dětská klinika, novorozenecká JIP, FN Brno - Dětská nemocnice2 přednosta prof. MUDr. Z. Doležel, CSc. Novorozenecká JIRP, Porodnice
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2004; (4): 182-186.
Kategorie: Články

Souhrn

Práce se zabývá výzkumem projevů bolesti u novorozenců, jejím hodnocením a porovnáváním dvou způsobůodběru kapilární (arterializované) krve. Cílem výzkumu bylo zjistit, jak nedonošení novorozenci reagují na vpichpři odběrech krve (na vyšetření krevních plynů nebo glykémii) v běžném provozu novorozeneckých oddělení. Zdaje rozdíl v pociťování a projevech bolesti při vpichu do prstu a do paty a zda má podání glukózy, čisté vody nebodudlíku per os před zákrokem a v průběhu zákroku opravdu vliv na vnímání a intenzitu bolesti.

Klíčová slova:
ošetřovatelský výzkum, novorozenecká bolest, hodnocení bolesti, tišení bolesti

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie


2004 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se